1. samm kriisis: kuulake ja laske Jumalal rääkida

“Medade päritolu Xerxesi poja, Dardiuse, kellest sai Kaldea kuningriigi valitseja, esimesel aastal – tema valitsemisaja esimesel aastal mõistsin mina, Taaniel, raamatutest Issanda sõna järgi prohvet Jeremijale, et Jeruusalemma mahajäetus kestab seitsekümmend aastat” (Taanieli 9:1-2 – venekeelne tõlge)

Palve aitab meil ükskõik, millisest kriisist üle saada.

Me saame Taanieli elust palju ammutada – just tema palveelust. Iisraellaste kodumaale naasmise tähtaeg oli lähenemas, kuid Taaniel, juba vana mees, teadis, et tema rahvas pole selleks valmis. Iisraeli rahvas polnud ikka veel oma suhteid Issandaga taastanud. See kurvastas Taanieli väga ja seetõttu ta palvetas.

Tema palve Taanieli 9ndas peatükis võib jagada kuueks oluliseks osaks ehk sammuks, mis õpetavad meile, kuidas palvetada nii, et saaksime kriisi ajal Issandalt vastuse. Vaatame kõiki neid samme järgmise paari päeva jooksul.

Esiteks, enne kui räägite Jumalaga, andke Talle võimalus rääkida teiega

Peate kuulama Jumala häält. Jumal on alati esimene, kes teie poole sammu teeb. Ta ei oota teilt kunagi seda, mida Ta ise kõigepealt ei tee. Piibel ütleb, et me armastame Jumalat, sest Ta armastas meid kõigepealt. Me teenime Teda, sest Ta teenis meid kõigepealt.

Issand algatab suhtluse. Ja siis meie vastame Talle.

Kuidas me kuulame Jumalat? Lugedes Piiblit. Me räägime Jumalaga, sest Ta rääkis meiega kõigepealt oma Sõna kaudu.

Taaniel tegi järgmist:

“Medade päritolu Xerxesi poja, Dardiuse, kellest sai Kaldea kuningriigi valitseja, esimesel aastal – tema valitsemisaja esimesel aastal mõistsin mina, Taaniel, raamatutest Issanda sõna järgi prohvet Jeremijale, et Jeruusalemma mahajäetus kestab seitsekümmend aastat” (Dan. 9: 1-2, RNP).

Teie palved ei toimi enne, kui olete uurinud pühakirju ja õppinud Jumalat kuulama. Mida paremini Piiblit tunnete, seda efektiivsemaks saavad teie palved.

Küsimused aruteluks:

Kas saate tuua näite, millal Issand teie elus initsiatiivi võttis?
Mis takistab teil kuulamast Jumala häält, kui loete Tema Sõna?
Miks on kriisiaegadel nii oluline palvetada?

Allikas: https://ieshua.org/shag-1-vo-vremya-krizisa-prislushajtes-i-pozvolte-bogu-govorit.htm

Iisrael peab selle kriisi ajal pöörduma Jumala poole

Ei jätku sõnu kirjeldamaks Iisraeli viimastel päevadel tabanud õuduseid. Keset kaost paljastatakse suur valetaja, saatan ise, kes uhkeldab .....

Harvey Weinstein – maskuliinsuse kriis

58-aastane näitlejanna Emma Thompson rääkis hiljuti filmiprodutsendist ja väidetavast naisi jahtivast kiskjast Harvey Weinsteinist, öeldes, et ta on .....

“Okupeeritud aladest” loobumine ei ole lahendus

Levinud on arvamus, et kui ainult Iisrael tagastaks 1967. aasta kuuepäevase sõja ajal vallutatud alad, oleks Lähis-Idas rahu. .....

Oleg Štšerbakov: Sõda Ukrainas ja Iisraelis, Jumala imed, ärkamine kirikus ja Piibli ettekuulutused

30. oktoobrist - 3. novembrini 2023.a. toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime Nikolajevi linna Uue Testamendi kiriku .....

Häälesta End Jumala Lainele

Alistuge Jumalale (Aga hiljem tuleb ta jälle tagasi) 1Kor 4:20 Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid .....

Kuulamise kunst

"Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu!" (Mt 11:15.) Kristlus on kuulmise, mitte nägemise religioon. Ärge arvake, et kristluses .....

Šofari heli kuulamine

Rituaal, mida kõige sagedamini seostatakse Rosh Hashanah’ga ehk juutide uue aastaga (mida nimetatakse enamikus venekeelsetes piiblitõlgetes* pasunate pühaks), .....