10 Jumala nime “YHWH” tähendust

„Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!” (2. Moosese 3:15)

Ingliskeelses (ja venekeelses) Piiblis on Jumala nimi peaaegu alati tõlgitud kui Issand. Kuid heebrea keeles hääldatakse seda Jahve ja see koosneb väljendist “Mina olen”.

Seetõttu peaksite iga kord, kui kuulete sõna Jahve või näete Piiblis Issandat, mõistma, et see on pärisnimi (nagu Peetrus või Johannes), mis koosneb sõnadest “Mina Olen” ja tuletab meile meelde, et Jumal on absoluutselt olemas.

Nimi Jahve “Mina olen” ütleb Jumala kohta vähemalt 10 asja:

1. Tal polnud kunagi algust. Iga laps küsib: “Kes lõi Jumala?” Ja iga tark vanem vastab: “Jumalat pole keegi loonud. Jumal lihtsalt on olemas. Ja on alati olnud. Ilma alguseta.”

2. Jumalale ei tule kunagi lõppu. Kui Tal poleks eksistentsi algust, ei saa Ta olemast lakata, sest Ta jääb alati alles.

3. Jumal on absoluutne reaalsus. Enne Teda ei olnud reaalsust. Väljaspool Teda pole reaalsust, kui Ta seda ei soovi ja ei loo. Ta on kõik, mis on olnud igavesti. Pole ruumi, pole universumit ega tühjust. Ainult Jumal.

4. Jumal on täiesti sõltumatu. Mitte keegi ega miski ei toonud Teda ellu, ei toeta Teda, ei anna Talle nõu ega tee Teda selliseks, nagu Ta on.

5. Kõik, mis ei ole Jumal, sõltub täielikult Jumalast. Kogu universum on teisejärguline. See tekkis tänu Jumalale ja jääb eksisteerima igal järgneval hetkel Jumala tahte tõttu, mis selle olemasolu toetab.

6. Kogu universum pole Jumalaga võrreldes midagi. Tinglik ja sõltuv reaalsus absoluutse ja sõltumatu reaalsuse suhtes on kui olemuse vari. Nagu äikese kaja. Kõik, mis meid siin planeedil ja teistes galaktikates hämmastab, pole Jumalaga võrreldes midagi.

7. Jumal on muutumatu. Ta on sama eile, täna ja igavesti. Teda ei saa parandada. Temast ei saa keegi. Ta on Kes Ta on.

8. Jumal on tõe, headuse ja ilu absoluutne etalon. Pole ühtegi seaduseraamatut, mida Ta uurib, et teada saada, mis on õige. Puudub kalender faktide kindlakstegemiseks. Pole organisatsiooni, mis määratleks, mis on suurepärane või ilus. Ta on oma etalon selle kohta, mis on õige, mis on tõsi ja mis on ilus.

9. Jumal teeb seda, mis Talle meeldib, ja see on alati õige, alati ilus ja alati tõsi. Kogu reaalsus, mis on väljaspool Teda, on Tema loodud, Tema kavandatud ja Tema poolt kontrollitud kui absoluutne reaalsus. Seetõttu on Ta täiesti vaba igasugustest piirangutest, mis ei tulene Tema enda tahtest.

10. Jumal on kõige olulisem ja väärtuslikum reaalsus ja isik Universumis. Ta on väärt rohkem huvi, tähelepanu, imetlust ja naudingut kui ükski teine ​​reaalsus, sealhulgas kogu universum.

Autor John Piper / © 2018 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/10-znachenij-imeni-boga-yahve.htm

Jahve annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu

Jahve annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu. 2.Moosese 34:7 Heebrea keeles tähistavad pattu kolm sõna: Päsha, Awon .....

Proovi elada Jahve viisil

“Looda Issanda peale...ja ära toetu omaenese mõistusele!” Õpetussõnad 3: 5 Kas oled kunagi näinud, kuidas keegi püüab karkudega .....

Kus on Jahve, kui mul on valus

“Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma Sinu peale…” Psalm 56: 4 Kas tunned masendust? Kas sa ei .....

Jahve ligiolu

“Minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu.” 2.Moosese 33: 14 On olemas teatud inimesed, kelle lähedalolust .....

Armasta Issandat, oma Jahvet

Armasta seepärast Issandat, oma Jahvet, ja pea alati, mida tuleb pidada, Ta määrusi, seadlusi ja käske! 5. Moosese .....

Pole kedagi Jahve kõrval

Kogu loodu, mida silm näeb, tunnistab, et pole kedagi Jahve kõrval,Iga heli, mida kõrv kuuleb, on kiidulaul Jahvele. .....

Jahve viis

“Siis andis tema neile, mida nad palusid, aga läkitas tõve nende sekka.” Psalm 106: 15 Vahel laseb Jahve .....

Vaata Jahvele

“Küll mu Jahve täidab kõik teie vajadused…” Filiplastele 4: 19 On suur vahe vajaduste ja soovide vahel. Soovid .....

Ela Jahve ligiolus

“Ma pean Issandat alati oma silma ees...” Psalm 16: 8 Sõnad: “Ma pean Issandat alati oma silma ees...” .....

Jahvel on sinu jaoks plaan

“...kes algusest alates kuulutab lõppu...” Jesaja 46: 10 Sa ei ole oma vanemate kirehoos tehtud eksimus. See, mida .....