Maitske oma teed Jumala tahtesse

Igavus ja eesmärk on kaks teemat, millest sel nädalal räägime. Nad on seotud. Viimati, esmaspäeval, vaatlesime Jumala eesmärki meie igavuses  – põhimõtteliselt seda, et Jumal plaanib inimeste plaane selles maailmas frustreerida, kuni nad mõistavad, et nad on loodud Jumala jaoks. See on tõesti kasulik meeldetuletus.

Ja täna räägime jätkuvalt eesmärgist, kui püüame leida ja järgida Jumala tahet oma elu jaoks. Jätkame sel teemal, sest homme alustame koos Navigatori piiblilugemisplaanis Filiplaste kirja lugemist ja uurime ühte olulistest tekstidest, mille abil õppida Jumala tahet eristama. Ma räägin Filiplastele 1:9–10. Lugege neid salme eriti tähelepanelikult, sest nendest saame teada, et Jumala tahte järgimine nõuab, et me „kiidame heaks selle, mis on suurepärane”. Teisisõnu, me maitseme oma teed Jumala tahte eristamiseks. Ta tahab, et meie suulael oleks võime maitsta, mis on tõsi ja mis on meeldiv.

Tänane küsimus pärineb taskuhäälingusaate kuulajalt nimega Tenielle. Ta küsib teise teksti kohta, kuid siin on arvesse võetud salme Filiplastele 1:9–10. Siin on küsimus: “Pastor John, Roomlastele 12:2 ütleb: “Ärge muganduge selle maailmaga, vaid muutuge oma meele uuenemise läbi, et proovides mõistaksite, mis on Jumala tahe, mis on hea ja vastuvõetav ja täiuslik.”

See on tõesti väga hea küsimus. Ma armastan seda, sest see tähendab, et ta pöörab tõesti sellele tähelepanu. Ta vaatab raamatut ja hoolib sõnadest ning ma armastan inimesi, kes hoolivad Pühakirja sõnadest. Ja ilmselt loeb ta ingliskeelset standardversiooni, ma arvan, sest seda fraasi tõlgitakse erinevalt. Lubage mul uuesti öelda: “Ärge muganduge selle maailmaga, vaid muutuge oma meele uuendamise läbi, et proovides saaksite aru, mis on Jumala tahe.”

Vaimne lakmustest

“Proovimise teel.” See fraas „proovides saate aru” on  ühe kreekakeelse sõna dokimazō tõlge. Tavaline leksikaalne määratlus kõlab järgmiselt: “millegi ehtsuse kindlakstegemiseks kriitiliselt seda testida, näiteks metalle tule abil.” Ja huvitaval kombel kasutatakse seda 1. Korintlastele 3:13, kus öeldakse: “Tuli paneb proovile [ja see on sõna dokimazō], millise töö igaüks on teinud.” Niisiis pannakse meie viimase päeva tööd tules proovile.

Idee seisneb selles, et millegi ehtsus – antud juhul Jumala tahe kirjakohas Roomlastele 12:2 – tehakse kindlaks sobiva testiga. Metallide puhul on selleks sageli tuli. Viljade ehtsa küpsuse jaoks oleks selleks maitsmine. Ja hobuse tõelise tervise huvides võite vaadata tema hambaid. Ja siin, huvitaval ja võimsal kombel, Roomlastele 12:2, tuleb ära tunda Jumala tahe – nimelt „mis on hea, meelepärane ja täiuslik”. Ja küsimus on selles, missuguse proovimisega on tegemist? Kas Te vaatate Jumala tahte hambaid? Või panete käitumise, mida tahate läbi katsuda, keele alla? Kas süütate selle mõne tikuga? Mis on see test? Ja Paulus vastab: „Teie meele uuendamine on proovikivi. Oma mõistuse uuenemise tõttu suudate te proovides eristada, mis on Jumala tahe.”

Siin on pilt, mis mul on meeles: minu uuenenud meel – mida uuendab Jumala Sõna, uuendab Jumala Vaim, uuendatakse Jumala olemuse poolt läbi ilmutatud Pühakirja – on lakmuspaber, mis muutub roheliseks, kui hea ja vastuvõetav ja täiuslik tahe puudutab seda. Roheline: tee seda. Ja see muutub punaseks, kui see katsub läbi mõnda tegu, mis ei ole Jumala tahe. See ei ole hea. See ei ole vastuvõetav. See pole täiuslik.

Niisiis, Jumal kujundab minu meelt selliseks meeleks, et kui Ta mõtiskleb käitumise, hoiaku või sõna üle, siis on midagi, mis ütleb sellele refleksiivselt ei või jah, meie meele kujunemise tõttu.

Kinnitage seda, mis on suurepärane

Siin on suurepärane näide, mis näitab teile, kuidas meelt just sel eesmärgil uuendatakse. See on Filiplastele 1:9–10, kus Paulus palvetab, et see juhtuks. Ta palvetab nõnda: „Ma palvetan, et teie armastus oleks üha enam rikkalik, teadmistes ja kõiges arusaamises, et te saaksite heaks kiita [see on see sõna] selle, mis on suurepärane.”

“Uuendatud meelel on vaimne maitse, nii et kui midagi nähakse olevat Jumalast, on see meie jaoks hea maitsega.”

Niisiis, ta ütleb, et Teie armastusega juhtub see, et armastus saab rohkem teadmisi Pühakirjast ja armastus saab rohkem arusaamist Pühakirjast ja armastus saab rohkem kõike, mida ta vajab, et olla selline lakmuspaber, milline ta peab olema, nii et kui olete seal maailmas ja navigeerite iga päev tööl ning teil pole taskus oma väikeseid loendeid, et öelda: “Oh, kus on nimekiri, mille abil ma saaksin seda uurida?” — noh, te ei saa vaadata nimekirja iga otsuse kohta, mille peate tegema. Ma ütleks, et 90 protsenti päeva jooksul tehtud otsustel pole nende kohta kehtivat loendit.

Peate ikka ja jälle otsustama, mis on hea, mis on vastuvõetav, mis on täiuslik. Ja sellepärast meie meel uueneb päev-päevalt.

Meeldiv Maitse

Lubage mul öelda veel üks asi, mis minu arvates on siin ülioluline. Tõlge „proovimise teel eristama” võib jätta mulje, et kõik, mis siin on öeldud, et Te katsetate, eristate ja teate, et see on Jumala tahe. Teile see ei meeldi, aga Te teete seda ikkagi.

See pole see, mis toimub. Sõna dokimazō ei tähenda ainult tõestamist ja eristamist. See tähendab tõestamist ja siis, kui leitakse, et midagi on ehtne, kiidetakse see heaks. Me teame seda, kuna salmis Roomlastele 1:28 öeldakse, et patused ei kiitnud heaks Jumala tunnetuse omamist. Ja see on sõna dokimazō. Nad ei tahtnud seda. Nad ei armastanud seda.

Uuenenud mõistus on mõistus, millel pole mitte ainult vaimset või intellektuaalset või teadmis- või taipamisvõimet, et eristada midagi, mis on hea, vastuvõetav ja täiuslik, vaid sellel on ka vaimne maitse, et kui midagi on Jumalast, siis see on meie jaoks maitsev. Meil on sellest hea meel. Me kiidame selle heaks.

Autor: John Piper / https://www.desiringgod.org/interviews/taste-test-your-way-to-gods-will

Kuidas otsida Jumala tahet (ja mitte otsida Jumalat)

1.Saamueli 28. peatükis näeme, kuningas Sauli hirmu ja ebakindluse kohutavat olemust, kui ta seisis silmitsi vilistite armeega. Ta .....

10 Jumala nime “YHWH” tähendust

„Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja .....

Mida tähendavad Jumala nimed Piiblis?

Piibli lugudesse on põimitud rohkem kui 100 "kirjeldavat" Jumala nime. Enamiku neist määras Tema rahvas Jumalale, need kirjeldavad .....

6 tähelepanuväärset Jumala kaitse juhtumit kuuepäevase sõja ajal

56 aastat tagasi oli maailm 1967. aasta Kuuepäevase sõja ajal tunnistajaks mitmetele erakordsetele sündmustele, mis muutsid ajaloo kulgu .....

Kui Jumalat pole, siis kas vaba tahe võib põhimõtteliselt eksisteerida?

Kui Jumalat pole, siis on täiesti ilmne, et selliseid mõisteid nagu jumalik saatus või jumalik eesmärk ei ole .....

Kas suguline eneserahuldus ülistab Jumalat? See inetu “m”-tähega algav sõna

Tingimustes, kus valitsevad kultuurilised arusaamad määratlevad naudingut, kui kõrgeimat hüve, seksuaalset tegevust identiteedi hädavajaliku tingimusena ja oma "mina" .....

Juri Sipko “Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär.”

„Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema .....

Euroopa kõige jumalakartmatum riik võib Teid üllatada

Ettevaatust! See koht on jutlustajate surnuaed. Neid sõnu jagas minuga endine vaimulik, kui asusin rajama Islandi ainsat õpetuslikult .....

Kuidas juua apelsinimahla Jumala auks

Kui ma kaks nädalat tagasi küsisin: "Kas täieliku rikutuse õpetus on piibellik?" minu vastus oli jah. Ja üks .....