16 ELi poliitilist jõudu ühinevad Euroopa kristliku pärandi kaitsmiseks

16 enam-vähem konservatiivset poliitilist jõudu Euroopa Liidus on esitanud ühisdeklaratsiooni, mis peaks olema esimene samm võimsa liidu moodustamise suunas Euroopa Parlamendis.

Potentsiaalse liidu algatajate hulgas on Poola Seaduse ja Õigluse partei, Ungari Fideszi partei, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Itaalia liiga ja Itaalia vennad, Prantsuse Rahvuslik Liit, Bulgaaria Rahvuslik Liikumine, Hispaania Voxi Partei teatab Megaportal invictory.com koos lingiga saidile politteo.online.

Deklaratsiooni allakirjutanud positsioneerivad seda alternatiivina Euroopa tulevikku käsitlevale globalistlikule konverentsile.

“Ajal, mil globalistid, kelle peamine esindaja Prantsusmaal on Emmanuel Macron, alustavad Euroopa tuleviku konverentsi, eesmärgiga suurendada Euroopa asutuste võimu, on tänane leping esimene kivi suure liidu loomiseks Euroopa Parlamendis,” teatas “Rahvuslik Ühtsus”…

Deklaratsioonile alla kirjutanud poolte vahel on arvukalt erimeelsusi. Seega tõmbuvad PiS ja Fidesz konservatiivsete kristlike vaadete poole. Kuid Prantsuse “Rahvuslikku Ühingut” iseloomustab vabariiklik ilmalikkus. Deklaratsioonis aga toodi esile Euroopa kristliku pärandi tähtsus.

“Oleme veendunud, et Euroopa rahvaste koostöö peaks põhinema traditsioonidel, austusel Euroopa riikide kultuuri ja ajaloo vastu, austama Euroopa kristlikku pärandit ja meie rahvusi ühendavaid ühiseid väärtusi,” öeldakse dokumendis.

Allakirjutanud lähtuvad eeldusest, et “Euroopa Liit vajab põhjalikku reformi”. Kõigepealt räägime suundumuste peatamisest, mille eesmärk on ELi tsentraliseerimine, riikliku suveräänsuse kaotamine, Euroopa elanikkonna etniline asendamine ja poliitilise eliidi eraldamine oma ühiskonnast. Ühisavalduse autorid väidavad, et „EL on muutumas üha enam vahendiks radikaalsete jõudude käes, kes soovivad läbi viia kultuurilisi ja religioosseid ümberkujundamisi ning lõpuks ehitada oma rahvastest vaba Euroopa, luua Euroopa suurriik, hävitada või kukutada Euroopa traditsioonid, muuta põhilisi sotsiaalseid institutsioonie ja moraalseid põhimõtteid ”

Vastupidiselt neile suundumustele rõhutavad avalduse autorid, kui oluline on katoliku kiriku sotsiaalse õpetuse ühe põhiprintsiibi – subsidiaarsuse põhimõtte – tegelik järgimine. Selleks on nende arvates “vaja luua puutumatu pädevuste kogum Euroopa Liidu liikmesriikidele ja asjakohane mehhanism nende kaitsmiseks”.

Muuhulgas rõhutavad deklaratsiooni autorid opositsioonis LGBT mõjudele, samuti rändeprobleemide kontekstis peremeelse poliitika olulisust.

“Kinnitame veel kord oma veendumust, et perekond on meie riikide peamine alus. Ajal, mil Euroopas on madal sündimus ja vananev ühiskond tõsise demograafilise kriisi tõttu, tuleks massilise sisserände asemel välja töötada perede toetamise poliitika, “öeldakse dokumendis.

Allikas: https://www.invictory.org/news/society/28651-16-politicheskih-sil-evrosoyuza-obedinyayutsya-dlya-zashhity-hristianskogo-naslediya-evropy