35% venelastest usub, et Päike tiirleb ümber Maa. Teadlased usuvad, et see võib olla seotud religiooniga

Vene õigeusu kirik lükkas tagasi väite, et religioon võib olla Venemaa rahva teadmatuse põhjuseks ja märkis, et kirik õnnistab usklikke, et nad uuriksid Jumala poolt loodud maailma seadusi.

Maailma heliotsentriline süsteem, nagu ka idee, et Päike on keskne taevakeha, mille ümber Maa ja teised planeedid tiirlevad, sai alguse Vana-Kreekast.

1543. aastal avaldas Poola astronoom, mehaanik ja vaimulik Mikołaj Kopernik oma teadusliku töö, mis kandis nime: “Taevasfääride pöörlemisest”. Selles kirjeldas astronoom heliotsentrilist teooriat, kinnitades seda mitmete füüsikaliste arvutustega, mis põhinesid tolleaegsel teoreetilisel mehaanikal.

Seejärel aitasid Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton ja teised teadlased Koperniku tööde põhjal eri aegadel heliotsentrilise süsteemi teooria väljatöötamisele kaasa.
Hetkel on see teema kooli õppekavas sees.

Sellegipoolest näitasid Ülevenemaalise Avaliku Arvamuse Uurimiskeskuse (VTsIOM) uuringu tulemused, et kolmandik venelastest (35%) on veendunud, et Päike tiirleb ümber Maa, mitte Maa ümber Päikese.

Moskva Lomonossovi Riikliku Ülikooli Sternbergi Riikliku Astronoomia Instituudi vanemteaduri Vladimir Surdini sõnul võib teadmatust astronoomia kõige lihtsamates küsimustes seostada religiooni ja keskpäraste koolitulemustega.

Millele Vene õigeusu kiriku esindaja, nimelt Moskva patriarhaadi kiriku, ühiskonna ja meedia vaheliste suhete eest vastutava sünodaalse osakonna aseesimees Vakhtang Kipshidze märkis, et mõnede venelaste ideed, et Päike tiirleb ümber Maa, on asjatundmatud ega ole seotud religiooniga.

„Ma kindlasti ei nõustuväidetega, et paljude kaasmaalaste paljastatud teadmatus astronoomia vallas on kuidagi seotud usu ja religioossusega. Usklik inimene juba oma definitsiooni järgi ei saa suhtuda loodusteaduslikesse teadmistesse põlgusega,” rõhutas Kipshidze.

“— Teadmatus võib lõpuks viia jumalatuseni. Lõppude lõpuks on meid ümbritsev maailm Jumala poolt loodud ja selle seaduste uurimine on kiriku poolt õnnistatud töö. Isegi apostel Paulus ütles 1. sajandil, et Jumala igavene vägi on nähtav Tema loomingu uurimisel,” lõpetas Vene õigeusu kiriku esindaja.

Samal ajal näitab ajalugu, et paljud Kiriku juhid ei soosinud sageli oma kaasaegsete teaduslikke püüdlusi.
Isegi Koperniku eluajal võtsid protestantliku liikumise juhid Luther, Melanchthon ja Calvin sõna heliotsentrismi vastu, märkides, et see õpetus on vastuolus Pühakirjaga.

Katoliku kirik kandis Koperniku töö oma keelatud raamatute nimekirja 1616. aastal ja Vene õigeusu kiriku esindajad mõistsid heliotsentrismi hukka kuni 20. sajandi alguseni.

Kuigi oli neid, kes teda toetasid, näiteks Kroonlinna Johannes, kes kirjutas:
“Kasutage äärmise aukartusega Jeesuse Kristuse, Jumala Poja nime, kes … lõi maakera, mis on võimeline tiirlema ​​õhumulli kergusega ümber sellise tohutu valgusti nagu päike.”

RIA Novosti andmetel.
Allikas: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Учёные полагают, что это может быть связано с религией – ВО СВЕТЕ (inlight.news)