4 populaarset valet vallalise elu kohta

Jagage armastust

Paljudel vallalistel meestel ja naistel on kirikus raske omaks võtta silti “vallaline”, sest seetõttu võib neid kirikutes kohelda, kui alamast klassist inimesi. Selline suhtumine põhineb valel õpetusel vallaliste kohta. Lihtsamalt öeldes võib kirik abielu idealiseerida ja muuta selle küpsuse verstapostiks Kristuses, pidades vallalisi, olenemata nende vanusest, ebaküpseks kuni nad leiavad abikaasa.

Abielu ja küpsuse segi ajamine on alati vale, kuid asjad olid lihtsamad siis, kui abielu oli Ameerika kirikutes kultuuriliseks normiks. Möödunud sajandi alguses oli suurem osa elanikkonnast abielus, 1970. aastatel kahanes perede arv 70 protsendini ja 2014. aastal 50 protsendini. Sellest, et paljudes kirikutes on koguduseliikmete hulgas igas vanuses vallalisi, on saanud paratamatu reaalsus. Kirik peab õppima, kuidas vallaliste vastu kõige paremini armastust üles näidata ja esimene samm selleks, on vallaliste taastamine moonutatud teoloogia mõjudest.

Kuigi see loetelu ei ole ammendav, esitab see siiski neli valet, mis on tasakaalustamata vallaliste doktriini peamisteks teguriteks. Neid eksitavaid Pühakirja tõlgendusi parandades oleme valmis paremini armastama ja teenima vallalisi inimesi oma koguduses.

Vale nr 1: vallaline = üksildane

Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.” (1Ms 2:18)

Lisaks loomade ja Jumalaga suhtlemisele oli Aadam tegelikult üksi. Samuti on selge see, et ta oli vallaline. Jumal kuulutas, et tal on üsna raske oma missiooni üksi täita, mistõttu andis Ta Aadamale abistajaks naise.

Meil on kalduvus viidata 1. Mo. 2:18 kui ettekirjutusele järeldades, et Jumala lahendus osaduse puudumisele on abielu. Kui see aga tõsi on, siis mida vallaliste all mõeldakse? See tähendaks, et Jumal ei arva, et üksindus on hea. Aga kui see oleks tõsi, siis miks olid mõned meile teadaolevad Pühakirja tegelased vallalised, sealhulgas Ristija Johannes, Jeesus ja Paulus?

Selle Pühakirja lõigu mõistmiseks peame oma vaadet laiendama. Usun, et 1. Moosese 2:18 on kirjeldav tekst, millest saame ammutada tõe, et väljaspool kogukonda ei ole hea elada. Jumal lõi meid elama suhete kontekstis ja need suhted on erinevate inimeste jaoks erinevad.

Mõne jaoks on selleks kogukonnaks abikaasa ja lapsed. Teiste jaoks on need suhted sõprade ja sugulastega. Ja meie kõigi jaoks tähendab see kohalikku kogudusse kuulumist.

Vale nr 2: teie väärtus seisneb teie rollis

Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema?”(Õpetussõnad 31:10)

Olen väga ettevaatlik selles, mida räägin vallalistele naistele nende väärtusest ja tähtsusest Jumala kuningriigis. Kuulen regulaarselt mõtet, et naine saavutab oma suurima täiuse siis, kui ta realiseerib end naise ja emana. Ja paljudele meist tuleb meelde Õpetussõnad 31, kui mõtleme sellest, milline on jumalakartlik naine.

Jah, see naine Õpetussõnade raamatust on näide vaimsest küpsusest, kuid mitte ainult sellepärast, et ta haldab oma kodu ja hoolitseb oma pere eest. Aga sellepärast, et ta on jumalakartliku iseloomu kehastus.

Ajutised rollid elus, nagu naine ja ema, ei ole jumalakartlikkuse peamised näitajad. Peaksime rõhutama jumalakartlikku iseloomu, mis aitab usklikul igal ajal oma elus Issandat ülistada. Edukaks abieluks ei ole vaja midagi sellist, mis on ebavajalik vallalisena. Perekonnaseisust olenemata peame ikkagi oma patud üles tunnistama ja andestama, inimestesse hästi suhtuma ja iga päev iseendale surema. Julgustagem vallalisi naisi ja mehi nägema oma väärtust mitte ajutises, vaid olulises – jumalakartuses.

Vale nr 3: Abielu on garanteeritud

Olgu sul rõõm Issandast; siis Ta annab sulle, mida su süda kutsub!” (Ps 37:4)

Kontekst on siin äärmiselt oluline. Kui me ei loe Pühakirja selle kontekstis, siis võime pidada Issandat vastutavaks lubaduste eest, mida Ta pole kunagi andnud. Taavet kirjutas 37. psalmi selleks, et meenutada Jumala rahvale nende meeleheite ajal, et Jumal toob õigluse ja õnnistab nende ustavust. Taavet ei andnud neile absoluutset garantiid, et Issand annab neile kõik, mida nad soovivad, lihtsalt sellepärast, et see on hea soov.

Mõnikord viitavad inimesed sellele kirjakohale siis, kui nad õpetavad abielust, tekitades paljudes vallalistes viha ja nördimust Jumalas, kes ei ole lubanud neile kunagi abiellumist. 

Tõde on see, et mitte kõik jumalakartlikud inimesed ei lähe mehele ega võta naist. Peame selle tõe vastu võtma, seda kuulutama ja selle üle rõõmustama! Paljude inimeste jaoks on Issanda parim – elu ilma abikaasa ja bioloogiliste lasteta. Need inimesed tunnevad Issandat palju sügavamalt, teenivad Teda palju usinamalt ja kogevad rõõmu palju täiuslikumalt, kui abiellunud. Mitte sellepärast, et vallaline olla oleks parem, vaid sellepärast, et abielu pole kunagi olnud Jumala täiuslik plaan nende elude jaoks.

Hoolimata meie soovist ei garanteeri Pühakiri meile abielu. Kuid see õpetab meile: “Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” (Fil 4:6-7).

Pühakiri õpetab meile ka, et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed ja Tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted (Jesaja 55:9). Me võime paluda Issandalt seda, mida tahame, kuid Ta jätab endale õiguse otsustada, mis on meie jaoks parim. Ja Tema “parim” pole lihtsalt lohutusauhind.

Vale nr 4: Abielu = õnn

Üks abieluga seotud stereotüüpe on see, et see tähendab praktiliselt absoluutset õnne. Sotsiaalmeedia, filmid, telesaated ja raamatud räägivad meile, et kõik meie “vallalise probleemid” leiavad lahenduse siis, kui võluv prints ratsutab valgel hobusel meie ellu ja päästab meid. Praktikas tähendab abielu seda, kuidas kaks ebatäiuslikku inimest ühendavad oma purunenud elud selleks, et saada üheks.

Kui me usume kasvõi ühte neist väidetest, siis peame oma teoloogilise arusaama vallalise/abieluta elu kohta uuesti läbi vaatama. Peame oma südame troonilt maha võtma abielu iidoli ja õppima oma identiteeti määratlema nii, nagu seda teeb Issand. Ta vaatab vallalisele elule ja abielule kui võrdselt õnnistatud kingitustele, mille kaudu saab ilmsiks Tema au (1. Kor. 7:7). Kas me jagame Tema nägemust?

Autor: Elizabeth Woodson / thegospelcoalition.org.

Allikas: https://ieshua.org/4-populyarnyh-lzhi-o-holostoj-zhizni.htm