5 fakti, mida iga vastpöördunu peaks ülestõusmispühade kohta teadma

Igal kevadel tähistavad kristlased üle kogu maailma ülestõusmispühi. Kuid selleks, et uued usklikud saaksid kogeda kõike, mida Jumal neile sel aastaajal varuks on, on oluline loobuda mõttest, et tegemist on jänkude, munade ja kommide pühaga.

1. Ülestõusmispühad on seotud Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmisega
Lihavõttepühade puhul on kõige olulisem teada, et see ei puuduta väljamõeldud jänkut, kes toob lastele plastmunades komme ja muid maiustusi (tänu Jumalale!). Tegelikult on ülestõusmispühad see, mida paljud kristlased nimetavad Kristuse ülestõusmiseks. Pärast ristisurma maailma pattude eest Suurel Reedel (sellest hetkega lähemalt) tõusis Jeesus surnuist üles kolmandal päeval, pühapäeval. See teebki meie usu kehtivaks. Ilma ülestõusmiseta poleks surm võidetud. Kogu kristlus põhineb sellel, et Jeesus on täna elus! Maailmas pole ühtegi teist religiooni, mis näitaks, et Jumal on nii armuline, et andis end inimkonna eest, ja pole kedagi nii võimsat, kes suudaks surmast enesest võitu saada. Tänu sellele ülestõusmisele saame nüüd igavese elu koos Jumalaga.

„Nädala esimesel päeval tuli Maarja Magdaleena haua juurde varakult, kui oli veel pime, ja nägi, et kivi oli haua eest ära veeretatud” (Johannese 20:1).

Maarja nägi esimesena, et kivi oli ära veeretatud. Haudade pitseerimiseks kasutatud kivid ei olnud kerged, kuid olid nii rasked, et nende veeretamiseks oleks vaja läinud mitu meest. Eest veeretatud kiviga haua nägemine on suur asi! Jeesus ennustas, et Tema enda hauakivi veeretatakse ära, kui Ta Laatsaruse surnuist äratas, nõudes kivi ära veeretamist.

Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokkumässituna teises kohas.” (Johannese 20:6, 7).

Peetrus ja Johannes nägid, et Jeesuse surilinad olid hauas korralikult kokku volditud – midagi, mida oleks saanud teha ainult Jeesus ise.

Sel ajal ei mõistnud Jeesuse järgijad, et Jeesus oli surnuist üles tõusnud, enne kui Ta ilmus neile isiklikult.

Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, 
tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!”
 Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge.  Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes.” (Johannese 20:19-20).

Ilmudes nende ette puutumatuna ja elusalt pärast oma surma, muutis Jeesus jüngrite ja kogu inimkonna jaoks kõik igaveseks. Igavene surm ei tohiks enam olla meie osa.

2. Suur Reede ei olnud Jeesuse jaoks kuigi meeldiv. See oli aga kõige ohvrimeelsem ja armastavam asi, mida keegi meie heaks teinud on.
See on päev, mil Jeesus ristil suri. Kahjuks elame me ühiskonnas, mis minimeerib tõelist valu ja kõiki kannatusi, mida Ta meie pärast läbi elas. Tundub isegi olevat väljaütlemata eksiarvamus selle kohta, kui valus ristisurm tegelikult oli. Juba enne, kui Jeesus ristile läks, sai Ta peksa. Tema pähe pandi okaskroon ja Ta pidi kandma massiivse puidust risti Kolgatale, kus jämedad naelad löödi Tema kätesse ja jalgadesse. Risti külge löömine tähendas hingamisraskust, mis ainult suurendas randmete valu. Ma ei usu, et keegi meist oleks valmis seda valu läbi elama, et võtta enda kanda kellegi teise, sealhulgas oma vaenlaste kuriteod. Kuid tänu Tema valatud verele on meie pattude eest hind makstud.

„…sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki.“ (Luuka 23:45).

Templi eesriide rebenemine ei olnud lihtsalt juhuslik sündmus, mis juhtus pärast Jeesuse surma. See tähendas, et patu tekitatud lõhe Jumala ja inimese vahel kaotati. Kõigil inimestel on nüüd võimalus astuda suhtesse Taevaisaga.

3. Vähem tuntud, suur neljapäev on kristliku usu üldpildis väga oluline päev

See on Jeesuse viimase õhtusöömaaja õhtu koos oma jüngritega. Siis peeti esimest armulauda, ​​mida Jeesus pidas koos oma jüngritega.

Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu  mälestuseks!”  Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest  valatakse.” (Luuka 22:19-20).

See on samal ööl, mil Jeesus pesi jüngrite jalgu illustreerimaks oma väga puhastada patust ja eeskujuks sellest, kuidas me peaksime teisi teenima. Hiljem reetis Jeesuse jünger Juudas, Ta arreteeriti ja nägi, kuidas Tema jüngrid, sealhulgas sõber Peetrus, hirmunult põgenesid. See oli nii pingeline öö, et Jeesus higistas isegi verd ja küsis oma Taevaselt Isalt, kas seda, mida Ta pidi ristil taluma, saab vältida, kuid palvetas: „Ärge sündigu minu, vaid sinu tahtmine.” See öö sai alguse kõigele, mis juhtus Jeesuse teekonnal ristile.

4. Ennustuste täitumise nädal algas palmipuudepühal, mil Jeesus eesli seljas Jeruusalemma ratsutas.
Pühapäeval enne ristisurma Jeesus ratsutas eesli seljas Jeruusalemma ja inimesed laotasid palmioksi maapinnale. Miks see oluline on? Sest seda sündmust ennustati Vana Testamendi Sakarja raamatus.

Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.” (Sakarja 9:9).

Kuningate Kuningas oli tulnud ja Ta kavatses oma rahvas päästa, isegi kui nad tol ajal täielikult ei mõistnud, kuidas see sünnib.

Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid:  „Hoosanna Taaveti Pojale!Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”(Matteuse 21:9)

5. Jeesuse surma ja ülestõusmist ei tohiks meenutada ainult kord aastas.
See, et me võtame aega, et tähistada koos kord aastas seda, mida Jeesus meie heaks tegi, ei tähenda, et me mõtleme Tema surmale ja ülestõusmisele ainult kord aastas. Peame iga päev meeles pidama, kes Ta on ja mida Ta meie heaks on teinud. Ta loobus kõigest, et meid patust puhastada, et meil oleks igavene elu koos Jumalaga. Keegi teine ​​poleks saanud seda teha, kuid tänu oma armastusele meie vastu andis Ta meie eest kõik. Seetõttu võtke iga päev aega, et tänada Teda selle eest, mida Ta on teie heaks teinud, et saaksite kogeda tõelist vabadust ja armastust.

Autor Abby Trivett / mycharisma.com

Allikas: https://ieshua.org/5-faktov-kotorye-kazhdyj-novoobrashhyonnyj-dolzhen-znat-o-pashe.htm

Jeesuse ülestõusmine ja juudi pühad

Apostel Paulus nimetab Jeesust esmasündinuks  surnute seast(1.Kr 15:20). Jeesuse ülestõusmise kaudu näeme kolme suurema juudi püha prohvetlikku tähtsust. .....

Miks Kristuse ülestõusmine on midagi enamat kui lihtsalt lugu

Aastakümnetel enne ja pärast Jeesuse elu ja surma oli Iisraelis palju erinevaid messiaanlikke liikumisi. Peaaegu igal juhul tapeti .....

Ülestõusmispühad reaalajas

Kui me siseneme suurde nädalasse – see püha ajavahemik palmipuudepühadest ülestõusmispühadeni – on siin päevade kaupa jaotus sellest, .....

Türgi haridusministeerium keelas erakoolides ülestõusmispühade ja jõulude tähistamise

Türgi haridusministeerium on keelanud erakoolides pühad, mis on "vastuolus rahvuslike ja moraalsete väärtustega". Nende hulka kuuluvad ülestõusmispühad, jõulud .....

Kas Kristus tõesti tõusis üles?

Ülestõusmispühadel kõlab kõikjalt: "Kristus on üles tõusnud!" Aga kas me tõesti usume seda, mida räägime? Ja mida me .....

9 asja, mida peaksite suure nädala kohta teadma

Püha nädal on nädal enne ülestõusmispühi, periood, mis hõlmab usupühi palmipuudepüha, suurt neljapäeva, Suurt Reedet ja vaikset laupäeva. .....