6 tähelepanuväärset Jumala kaitse juhtumit kuuepäevase sõja ajal

56 aastat tagasi oli maailm 1967. aasta Kuuepäevase sõja ajal tunnistajaks mitmetele erakordsetele sündmustele, mis muutsid ajaloo kulgu ja kinnitasid iidseid lubadusi. See sõda, mida sageli kirjeldatakse kui ime omaette, näitas Iisraeli rahva vankumatut usku ja nende usku jumalikku sekkumisse.

Pärast nädalavahetusel terrorirühmituste Hamas ja Hezbollah rünnakuid Iisraeli vastu ning naaberriigi Iraani jätkuvaid ähvardusi seisab Iisraeli rahvas taas silmitsi näiliselt ülekaalukate raskustega.

Iisraelis tapeti 24 tunni jooksul rohkem juute kui kogu Jom Kippuri sõjas.

Paljud kardavad seda, mis praegu Iisraelis toimub, kuid usklik Kristusesse teab, et meie Jumal on võimatu Jumal ja Ta kaitseb vankumatult oma lapsi, Iisraeli rahvast.

Allpool on kuus näidet Jumala imelisest väest Kuuepäevase sõja ajal 1967. aastal. Kindlasti suudab Ta seda ka täna.

1. Ühendatud Jeruusalemm

Enne kuuepäevast sõda oli Jeruusalemm jagatud linn. Läänemüür ja Templimägi, juutide pühad paigad, olid Jordaania kontrolli all. Linn jagati pärast 1948. aasta Vabadussõda, kui Iisrael sai vabaduse ja iseseisvuse, kuid kaotas Jeruusalemma idapoolse poole. Jordaania võimu all puudus usuvabadus ning juudi kvartalis hävitati sünagoogid ja Toora rullid.

Pinged kasvasid aastatega ja viisid kuuepäevase sõjani. Egiptus sulges Suessi kanali Iisraeli laevadele ja Yasser Arafati loodud PLO (Palestiina Vabastusorganisatsioon) eesmärk oli “Iisraeli hävitamine”. Iisraeli hävitamise kavandamiseks peeti araablaste tippkohtumisi ja sõjaeelsed kokkupõrked eskaleerusid. 1967. aasta mais kuulutas Egiptus Iisraelile sõja ja sellega ühinesid ka teised araabia riigid.

Mõni päev pärast seda, kui Iisrael sisenes Kuuepäevases sõjas Jeruusalemma vanalinna, puhastas ta juutide kõige pühama paiga – templi läänemüüri.

2. Operatsioon “Focus”: “Imeline ennetav löök.”

Tunnistades Egiptuse kõrgeimate õhujõudude tekitatud tohutut ohtu, algatas Iisraeli sõjaline juhtkond operatsiooni Focus, julge ja vapra ennetava löögi. Nende eesmärk oli neutraliseerida maapealsed vaenlase lennukid. Operatsioon osutus sõjaajaloo üheks edukamaks õhukampaaniaks: Iisrael hävitas 452 vaenlase lennukit, kaotades vaid 46 oma lennukit.

3. Jumalik sekkumine

Kogu sõja vältel teatati korduvalt jumaliku sekkumise juhtudest. IDF-i piloot ja kindralmajor Ezer Weizman omistas egiptlaste hoiatuse puudumise “Jumala sõrmele”. Vanad lennukid, mis olid varem vigased, töötasid konflikti ajal laitmatult ja lõhkemata vaenlase mürsud tekitasid Iisraeli sõdurites hämmingut.

4. Nähtamatu armee

Veebisaidi israelmyglory.org andmetel veetsid Iisraeli tankiväed neli päeva, võideldes läbi Siinai kuuma liiva Suessi kanalini, taganedes ja naastes ilma abijõude vajamata. Välismaised militaareksperdid “olid hämmastuseaś ime üle, kui osaliselt vananenud relvadega väike armee alistas võimsa ja moodsa, keeruka varustusega armee… Kui nad poleks lahinguvälju oma silmaga näinud, poleks nad seda uskunud. Tundus, nagu aitaks neid nähtamatu käsi, nähtamatu armee.

Inglid Iisraeli kohal? – väga tõenäoline.

5. Imeline allaandmine

Veelgi üllatavamad olid teated araabia sõduritest, kes alistusid ilma võitluseta. Üks Iisraeli jalaväesalk kohtas sõduritega täidetud Egiptuse veoautot, kuid neid tabas agressiooni asemel allaandmine. Sõdur ütles, et Egiptuse seersant oli halvatud: tema käed ja keha olid kangestunyd. Sellised lood näitavad, et imed ei piirdu ainult Iisraeli sõjalise tegevusega.

6. Kuldne Jeruusalemm: ühendav hümn

Enne kuuepäevast sõda kirjutas Naomi Shemer hümni “Kuldne Jeruusalemm”, milles kurvastas lõhestatud linna pärast. Peale Jeruusalemma taasühendamist 1967. aastal lisas Shemer salmi, mis tähistab linna taasühendamist. Sellest laulust sai neil tähtsatel päevadel usu ja lootuse sümbol.

Tugev tunnistus

1967. aasta kuuepäevane sõda ei olnud lihtsalt sõjaline võit, see oli sügav tunnistus Iisraeli rahva usust jumalikku sekkumisse. Toonased sündmused võivad olla inspiratsiooniallikaks, eriti arvestades hiljutisi rünnakuid Iisraeli vastu.

Nagu ajalugu näitab, et kui raskused tundusid ületamatud, siis mängis usk ja sihikindlus nende ületamisel olulist rolli.

Kuuepäevase sõja imed tuletavad meelde, et kõige raskemates oludes võib vankumatu usk anda hämmastavaid tulemusi. Usklikena meenutagem jätkuvalt oma palvetes Jeruusalemma ja Iisraeli rahvast ning ammutagem inspiratsiooni 1967. aasta erakordsetest sündmustest, mil usk, julgus ja jumalik sekkumine ühinesid selleks, et kujundada ajalugu.

See võib korduda.

Allikas – charismanews.com

Allikas: https://ieshua.org/6-zamechatelnyh-sluchaev-bozhej-zashhity-vo-vremya-shestidnevnoj-vojny.htm

Jumal tahab meid päästa kogu inimkonnale teadaolevast kurjusest

Ja see kaitse ei lõpe ainult seetõttu, et oleme võõral pinnal, üksi ohtlikul missioonil või keset ägedat lahingut. .....

Natside vangilaager

Teise maailmasõja ajal õppisid paljud inimesed Issandat tundma ja Teda usaldama. Üks nendest oli inglane, keda hoiti pikka .....

Ta hüüab Mind appi ja Ma vastan temale

Ta hüüab Mind appi ja Ma vastan temale; Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, Ma vabastan .....

LT. Kaplan Terry Sponzholz. Lood, mis nõuavad jutustamist

LT. Kaplan Terry Sponzholz "Christ Firefighters" President, Florida Citrus County. Olime jõudnud Code Two´ga  haiglasse (südameinfarkt), kui saime .....

Bataani surmamarsis ellujäänu. Lood, mis nõuavad jutustamist

John Marion Walker Armee Lennukorpuse Reamees 4. klass 35. õhusalga spetsialist 21. jälituseskadrill Bataani surmamarsis ellujäänu. Me kõik .....

Et ta Minusse on kiindunud, siis Ma päästan tema; Ma ülendan tema, sest ta tunneb Minu nime

Mitmed Iowa 113. ratsaväeüksuse sõdurid – Euroopa sõjas suurepäraselt võidelnud üksus– said ülestõusmispühadeks kaardid, mis avasid nende silmad. .....

Rick Johnson, Vietnam

1966. aastal otsustasin kolledži pooleli jätta ja liituda merejalaväega, et saaksin minna Vietnami. Mereväelased otsisid piloote ja tahtsid, .....

Näitleja Jimmy Stewart, õhuvägi, lahingupiloot ja pommitajate koolitaja

Pole üllatav, et James Stewart tundis II maailmasõja ajal kutset oma riiki teenida. Ta pärines väga patriootlikust sõjaajalooga .....

Igas sõjas on oma päästmise tunnistused

Meie ajaloo varasemast sõjast pärineb veel üks põnev lugu. Kapten Edward W. Rickenbacker, Teise maailmasõja esinduslik Ameerika lennuväelane, .....

Monsi lahing I maailmasõjas

"Sest Tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa .....

Teine ime Dunkirkis

"Dunkirkist II maailmasõjas on tuua veel üks hea näide. Sellel kohutaval, kuid võidukal 1940. aasta maikuu nädalal, mil .....

Dunkirki neli imet

Teise maailmasõja pimedamatel tundidel kuulutas kuningas George VI välja riikliku palvepäeva ja kogu Suurbritannia kirikud olid rahvast täis. .....