6 tõhusat, Jumala poolt antud, abinõud rüvedate vaimude vastu

Jeesusel oli meelevald deemonite üle. Ükskõik kuhu Ta läks, kogunes Tema ümber rahvahulk. Sellistes rahvahulkades oli kurjast vaimust vaevatuid, kes said vabanemise.
Mõnel juhul ilmnesid rüvedad vaimud vägivaldselt (Markuse 3: 10–11; Luuka 4:41; Apostlite teod 8: 7 – Filipis toimunud suurtel koosviibimistel tulid rüvedad vaimud läbilõikavate karjetega inimestest välja).

Enamasti käskis Jeesus rüvedatel vaimudel oma isikut mitte avaldada:

„Õhtu saabudes hakkasid nad pärast päikeseloojangut tooma Tema juurde kõiki haigeid ja kurjadest vaimudest vaevatuid. Ja kogu linn kogunes Tema ukselävele. Ja Ta tervendas paljusid erinevatest haigustest ja ajas välja palju deemoneid ega lasknud deemonitel rääkida, sest nad teadsid, kes Ta on ”(Markuse 1: 32–34, New Standard American Bible).

Hoolimata deemonite reageerimisest ajas Jeesus nad ühe sõnaga välja (Mt 8:16).

Ta tegi terveks ka inimesi, keda “kurjad vaimud rõhusid” (Luuka 6:18, NIV tõlge). Tundub, et see tähendab vähemal määral deemonlikku mõju, näiteks haigust või rõhumist, aga mitte inimese üle kontrolli omamist või inimese valdamist.

Vaadates kõiki piibellikke, sealhulgas ka Jeesuse jüngreid puudutavaid näiteid, võime täheldada vähemalt kuut viisi, kuidas inimesi rüvedast vaimust vabastada.

6 tõhusat abinõu:

* Usu käsul (Markuse 1:25, 9:25).
* Käte peale panemise kaudu (Luuka 4: 40–41).
* Õliga võidmise läbi (Markuse 6: 12–13).
* Kuulekuse kaudu Jeesuse autoriteedile (Markuse 5: 6–7, 9:20).
* Usu suulise väljendamise kaudu (Mt 15:28; Markuse 7:29).
* Palve ja paastu kaudu (Mt 17:21).

Jeesuse jüngritena võime alati, kui puutume kokku kurjade või rüvedate vaimudega, kasutada mõnda neist vabastamisviisidest vastavalt sellele, kuidas Püha Vaim meid juhib.

Jeesus näitas meile, mida teha. Issanda Jeesuse Kristuse ristitöö on täiuslik ja täielik.

Nüüd oleme Tema jüngritena kutsutud Kolgata võitu vormistama. Peame võtma selle, mida teame ja kasutama seda Tema kuningriigi laiendamiseks ja kuradi töö hävitamiseks.

Rüvedate vaimude iseloomustus Uues Testamendis

Piibliuuringud sellel teemal või katkendid Jeesuse teenistuse kohta paljastavad rüvedate vaimude iseloomu ja nende isiksuste põhiomadused. Lubage mul need erisused kokku võtta.

Ebapuhast vaimu iseloomustavad kolm isiksuse elementi:

* Neil on teatud määral teadmisi (Markuse 1:24: “Ma tean, kes sa oled!”).
* Neil on tahe (Matt. 12:43, 44; Jes. 14: 13–14).
* Neil on emotsioonid, aga ainult negatiivsed (Markuse 1:26, 5:7, 9:26).

Lõppude lõpuks usuvad nad tõepoolest Issanda Jeesuse kõrgemasse jõusse (Jaakobuse 2:19). Nad võtavad teadmised tõest ja moonutavad neid. Ebapuhtad vaimud jagavad valede isa peltsebuli, kuradi enda, omadusi.

Mõnikord on nad kangekaelsed ja neist tuleb korraliku ettevalmistuse ja visa pingutusega võitu saada (Markuse 5: 8; 9: 26–29).

Seda näeme demoniseerunud gadaralase näitel: rüvedad vaimud eelistavad inimestes elada ja neid piinata, mitte ilma ihuta hulkuda. Nad on isegi nõus loomades elama.

Lisaks sellele, et nad nimetavad nende asukaid oma koduks (Matt. 12:44; Luuka 11:24), näivad deemonid omavat ka geograafilist levikut. Nad eelistavad välja ajamise asemel jääda sellesse riiki või piirkonda, kus nad antud ajahetkel viibivad (Markuse 5:10).

Taanieli 10:13 näeme selget territoriaalset jaotust. Kui neil pole „kodu”, otsivad nad uue „kodu” – „puhkepaiga” (Matteuse 12:43, WWP).

Uues Testamendis kasutatud nimed

Deemonlikke olendeid klassifitseeritakse nende õeluse taseme järgi:

“Siis ta läheb ja võtab endaga kaasa veel seitse teist õelamat vaimu kui tema ise” (Mt 12:45).

Neid nimetatakse tavaliselt selle järgi, kuidas nad teotavad, kurvastavad, kiusavad või piinavad. Jeesus kasutas tavapärast määratlust “rüve” või “ebapuhas” vaim.

Ja see termin hõlmas kõike alates deemonite leegionist Markuse evangeeliumi 5. peatükis kuni haigusi põhjustavate vaimudeni (Luuka 9:42) ja sõjavaimudeni (Ilm 16: 13-14).

Teised kurjade vaimude nimed Uues Testamendis on: tumm või keeletu vaim (Markuse 9:17), kurt ja tumm vaim (Markuse 9:25), haiguse vaim (Luuka 13:11), lausuja vaim (Apostlite teod 16:16), orjuse vaim (Rm 8:15), maailma vaim (1. Kor. 2:12), eksitaja või kurivaim (1. Tim. 4: 1), vastupanu vaim (Ef 2: 2) ja antikristuse vaim (1. Johannese 4:3).

Jeesus valitseb kõiki deemonlikke vägesid oma positsioonilt Isa paremal käel, kus Ta ootab, kuni kõik Tema vaenlased heidetakse Tema jalge ette (1. Kor. 15: 20-25).

Kui Jeesus ilmus pärast ülestõusmist oma jüngritele, siis ütles Ta: „Kogu võim taevas ja maa peal on Mulle antud. Nii et minge… ” (Mt. 28:18–19).

Rüvedate vaimude väljaajamine on meie lahingukäsk

Maa ei kuulu enam saatanale, sest Jeesus võttis maa juhtimise maailmasüsteemi vürstilt üle. Nüüd on Ta saatnud oma jüngrid taevaste saadikutena maailma oma valitsust kuulutama ja ilmutama (Markuse 16:15; 2. Kor. 5:20).

Ta ütles, et esimene märk neist, kes Temasse usuvad, on see, et nad lähevad välja kuulutama evangeeliumi ja ajavad deemoneid välja Tema nimega (Markuse 16: 15–17).

Sel moel muutub rüvedate vaimude välja ajamine meie lahingukäskude oluliseks osaks.

Jeesus on juba võitnud patu, surma ja pimeduse väed.

Seejärel pöördus Ta oma jüngrite poole ja andis meile oma meelevalla ebapuhaste vaimude üle.

Lihtsamalt öeldes on nüüd meie kord!

Kas te ei kuule meie Issanda häält kuulutamas: „Kõik volitused taevas ja maa peal on teile antud. Nii et minge!”

See on meie lahingukäsk.

Meil on aeg kõndida Jumala poole meile antud meelevallas ja autoriteedis pimeduse võimude üle. Jeesus on oma osa tööst teinud.

Nüüd on meie kord teha Tema vaenlastest Tema jalgade alune järi!

Autor James Goll / charismamag.com

Allikas: https://ieshua.org/6-effektivnyh-sredstv-dlya-primeneniya-dannoj-vam-bogom-vlasti-nad-nechistymi-duhami.htm

Pornograafia on perede vaikne tapja

Pornograafia mõju abielule on üsna hävitav. Ja see traagiline nähtus on laialt levinud. Ph.D. Patrick Fagan on teinud .....

Pornograafia mürgitab kõik
Foto: David Beraldi /Pexels

Katoliiklasest sotsioloog Mark Regnerus viis oma 2017. aasta raamatus "Odav seks" läbi ulatusliku uuringu intiimsuhete kohta kogu Ameerikas. .....

Vastumürk: viis strateegiat porno mürgisest haardest vabanemiseks

Ma ei tea, mis on meie ühiskonnas pornokasutuse leviku puhul murettekitavam, on see statistika või anekdoodid rikutud eludest. .....

Ka naised kasutavad pornot

Ei ole teist hirmutavamat kohta, kus istuda kui üksi oma patuga varjus. Patu poolne hävitustöö on tõeliste luupainajate .....

Tasuta pornograafia kõrge hind

Terry Crews on edukas mees: endine Ameerika jalgpalli rahvusliiga mängija, telestaar, mees, kelle lihastihedus tundub uskumatuna. Kuid Crews .....

Õed, ärge jääge oma võitluses porno vastu üksi

See pole ainult meeste probleem... Mu sõrm liikus ekraanil, sirvides lehte. Teadsin, et ma ei peaks siin olema, .....

Laubaehe tuha asemel. Endine pornotööstuses osaleja räägib sellest, kuidas Jumala Sõna tema elu taastas

Endine pornonäitlejanna rääkis oma podcastis Räägime puhtusest, kuidas temast sai kristlane ja kuidas Jumala Sõna aitas tal iha .....

Kas pornograafia on teie jaoks teraapia?

Ütlete, et olete kõike proovinud. Andsite arvuti ära, lülitasite teleri välja, palusite täiesti võõral inimesel telefonile blokk panna. .....

Kas sa tahad olla puhas? Lootuse leidmine võitluses himu vastu

Elus tuleb teha raskeid asju. Sportlased ületavad äärmise valu selleks, et võita. Arstid teevad elude päästmiseks pikki ja .....

Mida himu sinult võtab: kuidas Jeesus täidab kirgliku südame igatsuse

Me veedame oma elu suu ammuli ja käed laiali, otsides, mida me veel võiksime tarbida. See on meie .....

Igavene võit: kust alustada võitlust iha vastu

Pekslev süda, vesised silmad, terav huvi kadumine välismaailma vastu. Lihatoidulise isu, muutlik soov. Näljane pilk. Sisemine põlemine (1. .....

Kuidas me saame üksteist teenida ihaga võideldes?

Pastor John, ühes eelmises podcastis väljendasite seda, kui oluline on sügav ja rikas teoloogia võitluses pornosõltuvuse ja iha .....