9 asja, mida peaksite seksuaalse väärkäitumise kohta teadma

Viimase paari nädala jooksul on iga päev uudistes olnud teateid ja süüdistusi kuulsuste ja poliitikute seksuaalsete rünnaku ja ahistamiste kohta. Siin on üheksa asja, mida peaksite nende seksuaalse väärkäitumise vormide kohta teadma:

1. Seksuaalne väärkäitumine on katustermin mitmesugustele käitumisviisidele, mida kasutatakse seksuaalse rahulduse saamiseks teise tahte vastaselt või teise kulul.

Seksuaalne väärkäitumine hõlmab seksuaalset ahistamist, seksuaalset kallaletungi ja mis tahes seksuaalset käitumist, mis on ilma nõusolekuta või mille mõju on ähvardav või hirmutav isikule, kelle vastu selline käitumine on suunatud. USA osariikide seadused erinevad seksuaalse väärkäitumise määratlemisel.

2. Mõistet “seksuaalne ahistamine” hakati üldiselt kasutama alles 1970. aastatel ja selle defineeris esmakordselt USA võrdsete töövõimaluste komisjon (EEOC) 1980. aastal.

Seksuaalne ahistamine ei ole iseenesest kuritegu. Ohver võib aga tsiviilkaristuse nõudmiseks süüdlase kohtusse kaevata, eriti kui ahistamine toimus töökohal. EEOC määratleb seksuaalse ahistamise kui soolise diskrimineerimise vormi, mis rikub 1964. aasta kodanikuõiguste seaduse VII jaotist ja mis hõlmab soovimatuid seksuaalseid lähenemiskatseid, seksuaalsete teenete osutamise taotlemist ja muud seksuaalset verbaalset või füüsilist käitumist, kui käitumine mõjutab otseselt või kaudselt üksikisiku tööhõivet, segab põhjendamatult inimese töösooritust või loob hirmutava, vaenuliku või solvava töökeskkonna.

3. 1986. aastal otsustas ülemkohus ühehäälselt, et seksuaalne ahistamine rikub föderaalseid diskrimineerimisvastaseid seadusi ja et ettevõtteid võib võtta vastutusele järelevalveasutuste poolt toime pandud seksuaalse ahistamise eest isegi siis, kui ettevõte polnud ahistamisest teadlik. Igal aastal saab EEOC umbes 12 000 seksuaalse ahistamise kaebust.

4. USA justiitsministeerium (DOJ) määratleb seksuaalrünnakuna igasuguse seksuaalse kontakti või käitumise, mis toimub ilma adressaadi selgesõnalise nõusolekuta. Seksuaalrünnaku definitsiooni alla kuuluvad seksuaalsed tegevused nagu sunnitud seksuaalvahekord, sunniviisiline sodoomia, laste ahistamine, verepilastus, silitamine ja vägistamiskatse.

5. 2016. majandusaastal võttis USA sõjavägi vastu ja menetles 601 seksuaalse ahistamise kaebust, millest 365 olid põhjendatud. Kaebuse esitajad olid valdavalt naised (294 365-st; 81 protsenti), kusjuures mehed moodustasid vaid 19 protsenti (68 365-st). Sõjavägi sai ka 6172 teadet seksuaalse kallaletungi kohta, mille ohvriks või subjektiks olid sõjaväelased. Kaitseministeeriumi küsitlus näitas ka, et 4,3 protsenti tegevteenistuses naistest ja 0,6 protsenti tegevteenistuses olevatest meestest märkisid, et kogesid küsitlusele eelnenud aastal seksuaalset rünnakut.

6. 2012. aastal teatas DOJ äsja muudetud vägistamise määratlusest üleriigiliseks andmete kogumiseks, tagades, et vägistamistest teatatakse täpsemalt.

Uus määratlus hõlmab mis tahes ohvri ja kurjategija sugu, ükskõik millise kehaosa või eseme penetratsiooni ning tunnistab, et ohver võib olla teovõimetu ja seega ei saa ta narkootikumide või alkoholi manustamise tõttu oma nõusolekut anda.

7. Justiitsministeeriumi läbiviidud uuring näitas, et USA-s on 112 miljonist naisest  umbes 20 miljonit (18 protsenti) oma elu jooksul vägistatud.

See hõlmab hinnanguliselt 18 miljonit naist, keda on sunniviisiliselt vägistatud, ligi 3 miljonit naist, kes on kogenud narkootikumidega uimastamise teel vägistamist, ja 3 miljonit naist, kes on kogenud teovõimetuna vägistamist.

8. Ainult umbes 16 protsendist kõigist vägistamistest teatatakse õiguskaitseorganitele. Narkootikumidega uimastatud või teovõimetuks muutunud vägistamise ohvrid teatasid vähem tõenäolisemalt võimudele kui sundvägistamise ohvrid. Mõned põhjused, miks vägistamisest õiguskaitseorganitele ei teatata, olid järgmised: ei soovita, et teised vägistamisest teaksid, kättemaksu hirm, ebapiisavate tõendite tajumine, ebakindlus teatamise osas ja ebakindlus kuriteo toimepanemise või kahjutasu tahtmise suhtes. Vigastustest teatati 52 protsendil sundvägistamisjuhtumitest ja 30 protsendil narkootikumide poolt mõjutatud või teovõimetuks muudetud ohvrite vägistamisjuhtumitest. Meditsiiniabi anti 19 protsendile sundvägistamisjuhtumite ohvritele ja 21 protsendile uimastamise abil toimepandud või teovõime kaotanud vägistamisjuhtumite ohvritele. Suure osa sundvägistamisjuhtumite, narkootikumide abil uimastatud ja teovõimetuks muudetud isikute vägistamisjuhtumite puhul olid kurjategijad ohvrile teada.

9. 2014. aastal 27 kõrgkoolis läbi viidud küsitlusest selgus, et 11,7 protsenti üliõpilastest teatas, et on kogenud mittekonsensuslikku penetratsiooni või seksuaalset puudutamist pärast kooli registreerumist. Naistel ja üliõpilastel, kes tunnistavad end LGBTQ-ks, on seda tüüpi ohvriks langemise määr oluliselt kõrgem kui meestel. Bakalaureuseõppe üliõpilaste määrad on samuti palju kõrgemad kui magistrantidel või erialastel üliõpilastel. Üks olulisemaid mittekonsensusliku seksuaalse kontakti riskitegureid on alkoholi ja narkootikumide tarbimine. Bakalaureuseõppe naiste seas teatas umbes ühe palju inimesi, et neid on vägistatud nii teovõime kaotuse (5,4 protsenti) kui füüsilise vägivalla tõttu(5,7 protsenti). Seksuaalse puudutamise puhul oli suurem protsent bakalaureuseõppes osalenud naisi füüsiliselt sunnitud ja vähem teovõime kaotuse tõttu (12,8 protsenti vs. 6,6 protsenti). Väikesed protsendid näitavad, et esines nii füüsilist vägivalda kui ka uimastamist (nt 1,7 protsenti bakalaureuseõppe naistest).

Märkus. Kui sa oled kogenud seksuaalset vägivalda helista ohvri-abi telefonil  116 006.

Allikas: 9 Things You Should Know About Sexual Misconduct (thegospelcoalition.org)

 

Kas Kristus kõneleb Diina vägistamise loos?

Ma ei taha lugeda uudiseid. Leian sealt lugusid vägivalla taaspuhkemisest Kongo Demokraatlikus Vabariigis, kus seksuaalvägivald on sõjarelv ja .....

Kuidas pornograafia normaliseerimine vägistamiskultuuri toidab

12. jaanuaril 2012.a. hiilisid väikeses Missouri linnas 14-aastane Daisy ja ta sõbranna kodunt välja ja läksid kohtuma kolme .....

Ohvrite süüdistamise julmus ja lunastuse lootus

Viimase kuue aasta jooksul, mil ma olen kolledži pastorina teeninud, on minu kõige häirivamad vestlused olnud pattu mitte .....

Kas trauma narratiiv on kasulik?

Viimastel aastatel on trauma muutunud domineerivaks objektiiviks, mille kaudu me tõlgendame ja edastame oma kogemusi üksteisele. Leiame seda .....

Tunnistage oma kirikus varjatud traumat

"Sa oled kaitstud, oled armastatud. Sa oled kaitstud, oled armastatud." Kuulsin, kuidas kasuisa kordas seda lauset lohutaval toonil .....