“Aameni” võim

Jagage armastust

Kas olete kunagi mõelnud, miks me ütleme pärast palvet “Aamen”?
Mida see sõna tähendab ja kellele?
Selle üle järele mõeldes avastame palju huvitavat. Olen kindel, et meie jaoks on äärmiselt oluline ja vajalik uurida ja mõista “Aameni” suurt väärtust.
Aamen tuleb heebreakeelsest sõnast aamen (אָמֵן).
Jah, sa lugesid seda täiesti õigesti, see on iidne heebreakeelne sõna.
Ja see tähendab, et iga kord, kui te seda ütlete, siis räägite heebrea keeles.

Heebrea keel on Iisraeli keel.
Heebrea keele iidne vorm on judaismi traditsiooniline ja püha keel.

Strongi sõnaraamat määratleb selle sõna tähenduse järgmiselt: “kontrollitud, täpne, tõene ja nii on”.
Kui keegi palvetab ja me ütleme vastuseks “aamen”, siis me ütleme “olgu nii!”

Avaldame oma täielikku toetust ja nõusolekut.
See on uskliku elus väga VÕIMAS tööriist.

Jumalal on meie jaoks nii palju erinevaid õnnistusi ja oluline on need enda jaoks avastada.
Ta hoolitseb sõna otseses mõttes iga meie elu osa eest.
Meie vastus kõigile Tema õnnistustele on väga lihtne: “Aamen!”.

Öeldes seda vastuseks Tema õnnistustele, lõpetame tsükli.
Ta õnnistas – me ütlesime tänulikult: “Tõesti, olgu nii!”

Sõna Amin või Aamen pärineb heebreakeelsest sõnast “aman”.
Seda kirjutatakse ja hääldatakse tähega “a”, mitte “e”.
See heebreakeelne sõna tähendab “toetan, kinnitan”.
Seda sõna kasutas prohvet Mooses, kui ta meile esimest korda Aabrahami usust rääkis.
“Aabram uskus (אָמַן aman)  Issandat ning see arvati temale õiguseks..” 1. Moosese 15:6.

Aabraham uskus Jumalat!
Kui Jumal teatas oma lubadusest, et lastetu eakas Aabraham saab poja, ütles ta lihtsalt “Aamen”!
Tegelikult jõuame seda salmi lugedes järeldusele, et Aabraham kinnitas Jumala sõnu ja nõustus nendega.
TA NÕUSTUS JUMALAGA.

“…Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses „jah”. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi „aamen” Jumalale
kiituseks..” 2 Kor. 1:20.

Kui mõistame, et Jumala annid tulevad meie ellu Tema teenimatu soosinguna, võtame need vastu vabalt ja usus, ilma süütunde ja kohtumõistmiseta.
Kui kuuleme või loeme Jumala lubadusi meile, peaksime ütlema “aamen”, “olgu nii”, “see on tõsi”!

Jumal kuulutab “… et igaüks, kes usub (kes nõustub, võtab vastu, kinnitab tõde) Temasse, ei pea hukkuma, vaid tal on igavene elu.”
Johannese 3:16.

Iga kord, kui Ta räägib meie aadressil midagi head ja toredat, siis ütleme: nii olgu!
Selles on suur jõud AMIN, AMEN, אָמֵן!
Seega vastame nagu Aabraham ja usume, et JUMAL teeb kindlasti nii, nagu Ta ütles.
Oleme alati Jumalaga nõus!
AMIN❗️

Piiskop Sergei Karpenko
Ukraina piiblikirik.