Abielu ei ole seksuaalpatu võõrutusravi

Nii sageli ajavad kirikukogukonnad seksuaalpatust ülekoormatud kristlasi praktiliselt kiriku vahekäiku. Pastorid võivad paaridele öelda, et kui nad on seotud Piibellikult legitiimse abielusuhtega, siis on seksuaalsel tegevusel Pühakirja heakskiitmispitser ja nad saavad koos töötada mis tahes kiusavate seksuaalpattude kallal, mille nad oma liitu toovad.

Kuid nagu noorpaar peagi avastab, kipub abielu kiusavat pattu võimendama ja mitte seda leevendama. See ei ravi ebatervislikke suhteid; see kodifitseerib need. Järsku on Jumala austamiseks loodud suhtel kõik inimliku tragöödia tunnusmärgid.

Kuid kas apostel Paulus ei ütle kristlastele, et kui nad ei suuda oma seksuaalseid ihasid kontrollida, siis on „parem abielluda kui himudes põleda” (1. Kor. 7:9)? Kas abielu ei ole siis Jumala ettekirjutus seksuaalpatuga tegelemisel? Kuigi selline taastusravi nägemus abielust on levinud, siis moonutab see 1. Korintlastele 7. peatükki ja loob abikaasade jaoks ohtliku olukorra.

Kirg või patune iha?

Kutsudes üles abielluma iha vastu võitlemise piibelliku vahendina, ei suuda võõrutusravi vaade vahet teha jumalakartlikel ihadel ja patu parasiitliku moonutamise vahel.

Uues Testamendis võib kreekakeelne sõna, mida mõnikord tõlgitakse sõnaga “iha”, osutada nii pühale kirele (Luuka 22:15) kui ka sobimatutele igatsustele(1. Tes. 4:5). Mõelge sellele, kuidas koguduseliige tunnistab oma pastorile: “Ma olen himusse neelatud.” Kui ta mõtleb: “Mind on täiesti endasse neelanud patune iha ja seksuaalne ahnus”, siis ei tohiks vaimulik kunagi vastata: “Noh, siis peaksid abielluma.” Jumal hoidku selle eest! Seksuaalsest ahnusest räsitud inimesele nõustamise ajal abielu soovitada on sama, kui õhutada meest, kes laseb regulaarselt oma naabreid õhupüssist, tulirelva taotlema. See annab loa teiste hoolimatuks kohtlemiseks.

Me ei soovitaks kunagi abielluda kompulsiivsel valetajal, et ta saaks oma ebaausust heastada. Arvestades antud lubadusi oma abikaasat armastada ja austada, on abielus valetamine eriti kuratlik. Nii et liigne seksuaalne ahnus, mille inspiratsiooniallikaks on sageli pornograafia, on dehumaniseeriv abikaasa jaoks, keda kasutatakse teise seksuaalse ebapuhtuse katarsisena.

Püha Vaim keelab Pauluse kaudu patuste himude rahuldamise(Rm 13:14). Neid himusid tuleb näljutada ja me ei saa neid näljutada, toites neid ustavuse juurde kuuluvate õnnistustega.

Ometi teeb võõrutusravi vaatenurk täpselt seda.  See premeerib patuse enesekontrolli puudumise püha abielu seksuaalsete hüvedega. See kasutab ekslikult lahutuse õigustust abielu õigustamiseks (Mt 19:8–10). See halb praktiline vili viitab mädanenud tõlgendusele.

Abikaasad ja vallalised

Lisaks sellele, et võõrutusravi vaade ei suuda teha vahet pühade ja ebapühade seksuaalsete himude vahel, ei tunnista see ka Pauluse kahte erinevat publikut 1. Korintlastele 7. peatükis.

Esiteks pöördub Paulus abikaasade poole. Et vältida kiusatust seksuaalselt ahnelt käituda, peaksid abikaasad kasutama oma suhte seksuaalseid eelisõigusi heldelt, sageli ja eranditult (1. Kor. 7:2–3). Vastasel juhul võib saatan nende kirge ära kasutada ja muuta selle seksuaalse ahnuse võimaluseks. Siin aitavad abielusuhted kiusatust ära hoida; neid ei kästa kiusatusele järeleandmise tagajärje tõttu.

Järgmisena pöördub Paulus vallaliste inimeste poole, kes „ei suuda end kontrollida”. Ta ütleb, et nad peaksid pigem abielluma kui kires põlema (s 9). Kuid vastupidiselt võõrutusravi tekstile ei ole see põlemine seksuaalne ahnus ja sellepärast ei ole enesekontrolli puudumine seadusetu.

„Enesevalitsemine” viitab siin distsipliinile, mida on vaja selleks, et elada nii nagu Paulus elas oma elu Issanda teenimises. Kuigi Paulus võib seda elu soovida kõigile, tunnistab ta selgelt, et see pole kõigi jaoks (s 6–9). Paulus näeb Issanda teenimises vallalisuse suuri eeliseid (s 32–35), kuid ta ei nõua seda igalt kristlaselt. Tema mõte on selles, et kõik usklikud peaksid teenima Issandat vastavalt nendele kingitustele, mille Jumal on andnud või mida ei ole andnud (s 7). Tugev iha seksi järele, mis on juhitud põhimõttelisemast soovist armastada ja anda end täielikult ja ainult teisele inimesele suhtub abielusse piibellikult.

Abi ja lootus

Abielu üks ilusamaid õnnistusi on see, et abikaasad aitavad teineteist pühitseda. Abieluga seotud seksuaalsed privileegid võivad tõepoolest aidata abikaasadel pühaduses kasvada. Kuid meie oludest või perekonnaseisust olenemata, on Issand ise see, kes meid pühitseb (Ef 5:26). Abielu ega selle hüved ei ole selle töö jaoks vajalikud (1Kr 7:32), veel vähem on nad volitatud meie patu tõttu.

Taastuspravi vaate tagasilükkamine ei tähenda abielu tagasilükkamist inimeste puhul, kes võitlevad seksuaalpatuga. Iga abielu kimbutab pidev võitlus patuga. Meie hüperseksualiseeritud kultuuris on seksuaalpatt mõjutanud meid kõiki. Pealegi pole ükski patune väljaspool evangeeliumi muutvat jõudu (1Kr 6:9–11), kuid abielu pole õigus. Pastorid ei tohi seda kunagi käsitleda kui abielueelsele nõustamisele eelnevalt tehtud järeldust. Kui taastusravi vaade ajab abielupaarid altari ette, siis on see vastuolus sellega, mida Paulus nimetab armastuse esimeseks omaduseks: kannatlikkuseks (1. Kor. 13). Piibellik abiellumiseks valmistumine nõuab seksuaalpatu tuvastamist ja sellega võitlemist. See otsib kuulekuse mustreid, mis õitsevad Vaimu viljaks, mille krooniks on enesevalitsemine (Gal 5:23–24).

Abiellumist ei tohiks ajendada patt, vaid abielupaari tahe armastada, austada ja kuuletuda Päästjale, kelle pühitsevat armastust abielu nii kaunilt esindab.

Autor: Rutledge Etheridge III.

Allikas: Marriage Isn’t Rehab for Sexual Sin (thegospelcoalition.org)

Kas üksikvanem peaks abielluma?

Pastor John, siin on huvitav küsimus üksikemalt, kellel on vallalise olemise anne (või kes arvab, et tal on .....

Kas me peaksime abielluma? Kuidas leida suhtes selgust

Kui ma saaksin tagasi minna ja sundida end 17-, 18- või isegi 21-aastasena ühte artiklit lugema, siis oleks .....

Abielule omased kiusatused

Mulle meeldib kõik, mis on seotud Kristuse-kesksete pulmadega. Armastan armastuslaule, pidulikke kaunistusi, nakatavaid naeratusi, ajaproovile vastu pidanud traditsioone. .....

Neljakümnesena vallaline ja lastetu

Olin 28-aastane, kui keegi nimetas mind esimest korda viljatuks. Raamatuklubis, mida võõrustas üks mu sõber, kohtasin 22-aastast magistranti, .....

Abielu on Teile kasulik

Uuringud näitavad, et stabiilsed abielud pakuvad tõestatud teed õnne, intiimsuse ja heaolu poole. Lapsena oli Brad Wilcox "šokeeritud .....

Kas ma tohin uuesti abielluda, kui mu abikaasa on surnud? Kas ma olen kohustatud?

Meie postkast on täis kuulajate küsimusi pärast abikaasa surma uuesti abiellumise kohta. Siin on neist kaks. „Pastor John, .....

Kas pornograafia on teie jaoks teraapia?

Ütlete, et olete kõike proovinud. Andsite arvuti ära, lülitasite teleri välja, palusite täiesti võõral inimesel telefonile blokk panna. .....