Abielulahutusest

See puudutab eelkõige ordineeritud Jumalateenijat. Mina arvan, et kui Jumalateenija on lahutanud abielu siis ta ei või olla õpetaja, pastor jne…

1Tim 3:2 Niisiis tuleb Koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik, viisakas, külalislahke, osav õpetama.

1Tim 3:5 Sest kui keegi iseenese maja ei oska juhtida, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala Koguduse eest? 

Kindlasti võib ta olla teenija abiline, organiseerida kristlikku tööd ja Ev levitamist, ka võiks ta olla äriinimene, kui see on Jumala kutse.

On aga veel vähemalt 100 erinevat võimalust, et Jumalat teenida. Aga kindlasti ta ei või olla Koguduse vanem või juht. Ta peaks jätkuvalt õppima armastamist ja alistumist Sõna kohaselt.

Usun, et iga sõnakuuleliku kristlase eesmargiks on ju Jumalale alistumine.

Ja kahjuks kui on juhtunud see tragöödia – abielulahutus, siis peaks teenija jätkama usujooksu, aga alistununa Sõnale.

Veelkord: see ei välista isikliku tunnistuse andmist, sh rääkides oma abielulahutuse tegelikest põhjustest, lahates  tehtud vigu, et teised neid ei teeks.

Mlk 2:16 Sest ma vihkan lahutust, ütleb Issand, Iisraeli Jumal, ja seda, kes katab oma kuue vägivallaga, ütleb vägede Issand. Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ärge olge truudusetud!”

Benny Hinni näide on kujukas: ta abiellus uuesti. 

Mt 16:24 Siis Jeesus ütles Oma jüngritele: “Kui keegi tahab Minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu Mind.

Kiri on kirjutatud selleks, et usklik võiks pääseda, käies alanduses ja alistumuses, nii Jumala kui inimeste ees. 

Armastusega,

Pastor Paul Armand.