Abielule omased kiusatused

Mulle meeldib kõik, mis on seotud Kristuse-kesksete pulmadega. Armastan armastuslaule, pidulikke kaunistusi, nakatavaid naeratusi, ajaproovile vastu pidanud traditsioone. Mulle meeldib teoloogia, mis kujutab abielu ja ime, mida Jumal teeb mehe ja naise kokkuviimisel. Ja ma vihkan lahutust. Ma vihkan kogu kahju, mida see endast maha jätab. Ma vihkan seda, kuidas patt tungib sellesse, mida Jumal on õnnistanud, ja kõike seda, mida saatan teeb, et neid lubadusi õõnestada.

Nii et kui mu naine ja mina alustame paariga abielueelset nõustamist, ütlen neile, et me oleme nagu hea ja halb võmm. Mu naine väljendab kihlatud paarile avalikult oma rõõmu ja mina hoian kuuel kohtumisel tõsist nägu, kiusates neid meelega, et kontrollida, kas nende suhe on piisavalt üles ehitatud Kristuse kindlale alusele.

Liiga sageli sõlmivad paarid abielu, nägemata eesseisvaid väljakutseid, sest nad vaatavad oma suhet läbi roosade prillide. Siis, varsti pärast mesinädalaid (kui see niigi kaua kestab), kukuvad prillid ninalt ja paar tabab end valusatest ja “leppimatutest” probleemidest. Mitte vähem kurvad ja traagilised pole need abielud, mille algusaastatel kogevad abikaasad üksindustunnet, solvumist või ükskõiksust ning kes hilisemas elus loobuvad abielust.

Ma ei tea, kus te oma suhetes olete, kuid kirjutan selleks, et julgustada paare, kes on abiellumas: kui teie ja teie armastatu armastate Kristust, siis võib teie abielu püsida ja õitseda. Seega, et teie leping õnnestuks, jagan teiega kolme ühist probleemi, millega kõik patuste abielud kokku puutuvad, ja osutan Kristusele kui ainsale kindlale lahendusele nende kõigi jaoks.

1. Pidage meeles, kes on tõeline vaenlane

Kui teie abielu tundub sageli pigem lahinguvälja kui roosipeenrana, siis pole hullu. Kristlikus filmis “War Room” ütleb tark vana naine noorele naisele preili Clarale, kes võitleb oma abielu eest: “Sa võitled vale vaenlasega.” Oh, kui iga kristlik paar oleks sellest ohust täielikult teadlik! Saatan uuris Aadamat ja töötas välja konkreetse plaani – ja mida ta tegi? Ta läks Aadama pruudi järele. Ta pettis Eevat, rünnates edukalt nende liitu (1. Moosese 3:1–6; Ilmutuse 12:9). Piibel hoiatab meid, et tema abieluvastase sõja plaan ei ole muutunud.

Enne kui apostel Paulus räägib Efeslastele 5. peatükis usklikele meestele, mida ta neilt ootab, veedab ta kolm peatükki, et kinnitada meid Kristuses saadava armu külluses. See arm on vahend, mille abil mehed saavad muuta oma abielu Kristuse ja Tema armastuse peegelduseks Kiriku vastu (Efeslastele 5:22-31). Ilma Efeslastele 1–3 evangeeliumi korrapärase jagamiseta võivad abielu kergesti rikkuda vaidlused, mille keskmes on emotsionaalsed vajadused ja kaebused.

Seejärel selgitab Paulus Efeslastele 6. peatükis usklikele, miks me vajame kõiki peatükkide 1-3 õnnistusi: Saatan ja tema deemonite hordid peavad endiselt sõda meie vastu (Efeslastele 6:10-12), täpselt nagu Aadama ja Eeva vastu. Olete sõjas saatanaga ja teie abielu on lahinguväli.

Mis on retsept? Pidage meeles, et teie abikaasa ei ole teie vaenlane. Kui sageli me oma relvad teineteise vastu pöörame ja oma partneri peale viha välja valame? Seega loob saatan järk-järgult hüppelaua abieluvastaseks rünnakuks (Efeslastele 4:26-27). Issand õpetas meile, et enda vastu lõhenenud maja ei jää püsima. Saatana strateegia on kasutada sõbralikku tuld – kui abikaasad teineteist ründavad – meie abielude hävitamiseks.

Seetõttu on ülimalt oluline, et abielupaarid õpiksid pidama vaimset (mitte abielulist) sõda. Ja vaimseid sõdu saab võita ainult vaimsete relvadega. Seega pange selga kogu Jumala sõjavarustus koos kõigi nende armuandidega, mille Jumal on teile Kristuses andnud. “Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie eest” (Jaakobuse 4:7).

2. Lükake tagasi kõik hääled, mis hülgavad Jumala

Saatan rääkis mao kaudu, andes Eevale valiku: uskuda, mida Jumal ütles, või aktsepteerida seda, mida ta just praegu kuulis. Ta valis mao vale. Ta uskus, et suudab Jumala kontrolli alt välja astuda ja ise otsustada, mis on hea ja mis halb. Saatan juhtis Eevat ja Aadam järgnes Eevale. Loomise kord pöörati pea peale ja Jumal oli kõige põhjas. Ja et me ei arvaks, et oleksime saanud paremini hakkama, siis nii toimib patt abielus alati – jah, isegi meie patt.

Jumal ei kutsunud meest juhtima, sest ta on oma naisest parem (ta ei ole). Mees peab olema juht, sest Jumal lõi tahtlikult mehe juhtima ja naise aitama (1. Moosese 2:18). Jumal vaatas seda abielu ja nägi, et „see oli väga hea” (1. Moosese 1:31). Saatan nägi sama dünaamikat, vihkas seda ning tuli seda ümber lükkama ja hävitama. Ta püüdis teha naisest pea, peast abistaja ja Jumalast vaenlase. Ja täna sosistab jälle sama asja.

Oh. Ta tahab, et naisi ärritaks alistumise idee ja mehed põgeneksid kutsumuse eest olla liider.

Lahendus? Pange tähele, kuidas Paulus põimib Efeslastele abieluloo. Naised on kutsutud alluma oma meestele (Efeslastele 5:22-24) ja mehed on kutsutud oma naisi ohvrimeelselt armastama ja teenima, nagu Kristus armastas kogudust (salmid 25-30). Selline abielu on võimalik ainult siis, kui naised ja mehed on täidetud Püha Vaimuga (Efeslastele 5:18). Mujal lisab Paulus, et usklikud täituvad Püha Vaimuga, kui oleme täidetud Jumala Sõnaga (Kl 3:16).

Seega lugege Jumala Sõna regulaarselt, üksi ja koos ning järgige loetut usus. Ja teadke, et kui kuulete häält, mis on vastuolus Jumala Sõnaga – ühiskonnas, teie suhetes, oma patuses meeles –, siis kuulete vaenlase häält (1. Timoteosele 4:1). Saatan julgustab ühiskonda mässama Jumala teede vastu (Efeslastele 2:2-3). Kui annan nõu paaridele, kes lähevad läbi rasketest aegadest, siis esitan kindlasti selliseid küsimusi nagu: Kuidas veedate aega Jumala Sõnas? Kui regulaarselt te piibliõppes ja täiskasvanute pühapäevakoolis käite? Pole üllatav, et abieluraskustes paarid ei kuula tavaliselt usu kaudu Jumala Sõna.

3. Seiske vastu soovile abielu jumaldada

Seni olen maininud ainult Eeva süüd langemises, seega lubage mul nüüd liikuda pattulangemise peasüüdlase: Aadama juurde. Kus ta oli?

Jumal süüdistas teda selles, et ta „kuulas oma naise häält” (1. Moosese 3:17). Mis võiks olla patust selles, et Aadam kuulab oma naist? Me teame, et Jumal annab naise oma mehe abistamiseks ja Ta ootab, et mees kuulaks tema nõuandeid. Õpetussõnade raamatus võrreldakse tarkust naisega, keda mees peab aktsepteerima ja kuulama. Õpetussõnade raamatu lõpus leiab mees naise, kelle tarkadest sõnadest on talle palju kasu (Õpetussõnad 31:26). Kuid kellegi või millegi valimine Jumala asemel (või vastuollu Tema tahtega) tähendab sellest inimesest või asjast ebajumala tegemist.

Esimesest naisest Eevast teame vähe, kuid Mooses teeb tema kohta selgeks vähemalt ühe asja: tema mees imetles teda (1. Moosese 2:23). Tundus, et madu kasutas selle mehe tundeid tema vastu. Saatan kasutas teda selleks, et sundida Aadamat valima teda Jumala asemel. Ja kui me lubame seda kuradil teha, siis teeb ta seda ka meie tänastes abieludes. Kui sageli teevad paarid pattu, püüdes teineteiselt saada seda, mida nad tahavad (Jakoobuse 4:1–2)! Kui olete valmis pattu tegema, et midagi saada (või pattu tegema, sest te midagi ei saa), siis on teil iidol.

Mida teha? Kui teete oma abielus pattu, siis märgake seda iidoli mustrit ja parandage meelt. Jumal on paare õnnistanud, et nad saaksid teineteisest abielus rõõmu tunda, kuid me ei tohi kunagi lubada, et meie abielunauding tõrjub välja meie igatsuse Jumala järele. Ükskõik kui palju või vähe teie abikaasa teile annab, ei saa temalt kunagi tõelist rahulolu. See on võimatu. Nii et lõpetage enda selles veenmine. Kui teie abikaasa suudab teie hinge rahuldada, siis miks me vajame Eluleiba ja elava vee allikat (Johannese 6:35; 7:37-38)?

Võtke omaks rahulolu saladus (abielus ja elus): te ei leia rahuldust mitte sellest, et saate seda, mida teie liha soovib, vaid sellest, et olete rahul sellega, mida Jumal on teile Kristuses andnud (Filiplastele 4:12-13).

Rohkem kui meie probleemid

Kahjuks peame patu ja selle tagajärgede tõttu oma abieludes silmitsi seisma nendest tõsisemate probleemidega. Langemine jättis meid ilma šalomist (rahust ja puhkusest) suhetes Jumala, abikaasa ja maailmaga. Lootus meie abieluprobleemide lahendusele on viimane ja parim Aadam, Kristus. Jumal, kes teab lõppu algusest peale, lubas 1. Moosese 3:15-s, et Ta saadab teise mehe madu alistama ja taastama Jumala õiglase valitsemise meie mässulise loodu üle. Oma surma ja ülestõusmise kaudu lepitab see mees kõik Jumalaga. Tema on teie abielu lootus ja Tema nimi on Jeesus.

Ei, Ta ei ole veel needust loodust eemaldanud. Sellepärast pole meist kellelgi abielu ilma võitluseta. Kuid Ta võitis patu ja saatana meie pärast. Ta on Immaanuel – Jumal meiega ja Temas on kogu arm, mida vajame, et ületada meie abielu iseloomustavad raskused.

Postitas Bobby Scott / © 2024 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/iskusheniya-harakternye-dlya-braka.htm

Abielu on püsiv liit

Jumal ütleb, et abielu peab olema püsiv liit, kuid saatan on seadnud kogu põrgu suurtükiväe kodu vastu ja .....

Kolm õppetundi minu 40-aastasest abielust

Järgmisel kuul tähistame abikaasaga 40. pulmaaastapäeva. Minu vanemad olid abielus 67 aastat, nii et neli aastakümmet ei tundu .....

Abielurikkumine, skandaalid, lahutus ja plahvatuslik teenistus – maailm ei ole paranenud…

"Mind visati kirikust välja, kuna olin lahutatud." Kathryn Kuhlman. Ühel päeval kuulutas Kathryn Kuhlman kirikus ja keegi ütles .....

Kopti kirik on peatanud igasuguse teoloogilise dialoogi Vatikaniga seoses oma seisukohaga samasooliste abielude suhtes.

Kopti õigeusu kirik teatas hiljutiste sündmuste valguses kõigi katoliku kirikuga teoloogiliste dialoogide peatamisest, öeldes, et Vatikani otsus õnnistada .....

Abielu on Teile kasulik

Uuringud näitavad, et stabiilsed abielud pakuvad tõestatud teed õnne, intiimsuse ja heaolu poole. Lapsena oli Brad Wilcox "šokeeritud .....

Teie abielu vajab pingutust

Abielu on kingitus ja selle kallal tuleb tööd teha. "Ma luban sind armastada siis, kui see on lihtne .....

Mida mormoonid abielust usuvad?

Minu peatselt abielluv tütar tormas mööda valgest pitsist ja litritest, kõrgetest kaelustest ja kaetud õlgadega kleitidest ning sirutas .....

Head uudised kristlike abielude kohta. Brad Wilcoxi raamatu “Abielluge” arvustus

Kui olete kunagi abieluteemalist jutlust kuulnud, siis on teile tõenäoliselt tuttav sageli tsiteeritud ja masendav statistika, mille kohaselt .....

Tõotus, mida ei ole võimalik abielus olles täita

Miks on õnn terve suhte tulemus, mitte abielu eesmärk. Sõprus. Toetus. Seks. Perekond. Ühised huvid. Sellepärast Te abiellusite. .....

AINULT MEESTELE! 10 viisi, kuidas end abielurikkumise eest kaitsta

(Kirjutasin "ainult meestele", et ka naised seda artiklit loeksid). Allpool on postitus, mille ma eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse postitasin .....