Aidake! Minu lastele ei meeldi kirikus käia!

Lastega peredele võib laupäevane(pühapäevane) hommik kujuneda vaimuliku draama etenduseks. Kirikusse kohale jõudmine pole lihtne, olenemata sellest, kas teil on väikelapsed, kes virisevad, kui nende kirikukingad pigistavad või teismelised, kes jäävad 15 minutit hiljaks. Ja vastupanu ei lõpe ilmselt isegi autosse istudes. Lapsed nurisevad sageli pühapäevakooli tundide üle, vinguvad kirikus, pomisevad moka otsast ülistuslaule laulda ja jutluse ajal rabelevad. Nende vastuväited on arvukad ja valjud: liiga pikk, liiga vaikne, liiga kohmakas, liiga igav. Mõnikord meie lapsed lihtsalt ei tahagi kirikus käia.

Mul on neli last, sealhulgas väike laps ja teismeline. Lisaks kasvasin ise kirikus üles, nii et see probleem on mulle väga tuttav. Ja ma olen veendunud, et sellest tuleb üle saada.

Kui meie lapsed üritavad kirikus käimist vältida, siis võib meie esimene soov olla loobuda ebamugavast iganädalasest rituaalist. On mõned vanemad, kes nõudsid oma kirikus, et oma laste rahuldamiseks muudetaks jumalateenistuse käiku. Mõni hakkab otsima teist kogudust, mis oleks nende arvates kõige atraktiivsem oma ajakava ja teenimisstiili poolest. Mõned inimesed lõpetavad üldse kirikus käimise. Teil võib olla kiusatus sama teha (täpsustan, et ma ei pea silmas inimesi, kes ei saa teenistustel osaleda COVID-19 leviku piirangute või ohu tõttu.)

Vanemate üks põhikohustusi on siiski õpetada lastele, kuidas Jumalat kummardada. Meie laste kirikus käimine, meeldib see neile või mitte, on meie jüngerluse ülioluline tegu. Kohalik kirik ei pruugi tunduda eriti huvitav, kuid kui Jumala rahvas kummardab koos vaimus ja tões, siis kuuletume Isale ja kuulume osadusse Kristusega (Johannese 4: 23–26). Kui pühendume iga nädal ustavalt evangeeliumi kuulutavas kirikus käimisele, siis näitame oma lastele, et miski muu pole nende hingele tähtsam.

Nii et kui teie väiksed lapsed või teismelised ei taha kirikus käia, siis palvetage, et Püha Vaim teid aitaks. Seejärel mõjutage nende südant järgmisel viiel viisil.

1. Saage teadlikuks oma lapse muredest

Laste jaoks pole kirikus käimine alati lihtne ja meil oleks hea seda arvesse võtta. Väikestele lastele võib kirik tunduda igav ja piirav (ma pean istuma paigal! Ma pean vait olema ja kuulama!); koolilapsed on samal arvamusel (see on nagu koolis! Parem tegeleksin millegi muuga!). Saame süveneda oma laste kogemustesse ja isegi neile kaasa tunda. Kohalik kirik on lihtsatest inimestest koosnev tagasihoidlik koosolek, kes järgib teatud reegleid, kuigi mõnikord pole see lihtne. Võime oma lastele tunnistada, et mõnikord tunneme end samamoodi nagu nemadki.

2. Eemaldage praktilised tõkked

Nüüd, kui oleme aru saanud, mis meie lapse muretsema paneb, saame analüüsida peamisi probleeme. Mõnikord ei armasta meie lapsed kogudust üldse vaimsetel põhjustel – ja enamasti on see lahendatav. Siin saate neist ka aru saada. Täiskasvanuna olete tõenäoliselt astunud mõningaid praktilisi samme (kohv, mugavad kingad, kiire suupiste), mis hoidis teid pühapäeval käimas või vähemalt hoidis teid laiali valgumast. Selles aspektis saame oma lapsi aidata.

Näiteks võib väikestel lastel olla raske ühisel jumalateenistusel istuda, sest kella 11-ks on nad tõesti näljased. Kui anda neile enne jumalateenistust suupiste, näitab see teie muret nende keha pärast ja leevendab nende kõhukorinat. Lisaks võivad jutluse ajal jagatud pliiatsid ja märkmik aidata hoida kontrolli all rahutuid sõrmi ja ekslevaid mõtteid, mugavad kirikuriided aga aitavad vältida siltide ja trakside põhjustatud paratamatut sügelust.

Vanemad lapsed ja noorukid võivad silmitsi seista muude raskustega: väsimus, häbelikkus, hirm millestki ilma jääda. Ja siin saavad vanemad aidata. Kui te määrate hommikuseks äratuseks mõistliku aja, siis see muudab teie äratuse pühapäeva hommikul vähem tüütuks. Varakult kirikusse saabumine hoiab ära piinliku avaliku jalutuskäigu ainsatele tühjadele kohtadele. Pühapäevaste selgete, järjepidevate ja nauditavate perekommete väljatöötamine aitab vabaneda tarbetutest tegevustest.

3. Õpeta lastele, et kirikus on hea olla

Muidugi ei saa me kõiki takistusi kõrvaldada. Konkreetsed inimesed, kes käivad meie kirikus, konkreetsed jumalateenistuse hetked ja isegi meie jumalateenistuse vaimne komponent, võivad muutuda meie lastele takistuseks. Need on sellised takistused, mida me ei saa muuta oma laste rõõmustamiseks.

Siin teeme täpselt seda, mida oleme vanematena alati teinud: juhendame oma lapsi armastusega. Kui väikelapsed ihaldavad õhtusöögiks jäätist ja komme, siis ütleme neile, et kana ja brokoli on nende kehale tervislikumad, ja nõuame, et nad sööksid neid regulaarselt. Kiriku osas pole meie lastel alati hea maitse. Meie ülesanne on neile seda õpetada.

Esiteks anname me eeskuju oma tegude ja suhtumisega. Lapsed peaksid kuulma oma vanemaid kiriku eest palvetamas: nad tänavad Jumalat koguduse vanemate eest, paluvad Tal teenistust õnnistada ja palvetavad koguduseliikmete vajaduste eest. Juba reedel või laupäeval peaksime end rõõmsa ootusega pühapäevaks ette valmistama. Pühapäeva pärastlõunal võime rääkida sellest, kuidas hommikune jutlus mõistis meid patus süüdi ja aitas meil oma armastust Kristuse vastu tugevamalt kogeda. Meie tõeline armastus koguduse vastu on lastele veenvaks tunnistuseks.

Lisaks aitame oma lastel mõista teenimise eesmärki. Nädala jooksul – või sosinal kirikupingis – selgitame, et teenistuse kaudu võime kuulda, kuidas Jumal meiega räägib (jutlustades ja Pühakirja lugedes) ja meie Jumalaga (palve ja ülistuse ajal). Ütleme neile ka, miks me seda teeme. Hoolimata koolieelikute või noorukite arvamusest, ei leiutanud inimesed koguduse jumalateenistust. Jumal käsib meil koguneda jumalateenistustele (Heebrealastele 10: 24–25), üheskoos kiitust laulda (Koloslastele 3:16), kuulata jutlust (1. Tessalooniklastele 2:13), palvetada koos (Efeslastele 6:18) ja heldelt anda. (2. Korintlastele 9: 7).

Ja siis kasutame kõiki võimalusi, et näidata neile Pühakirjast, et kirikusse kuulumine on usklikele oluline. Kui õpetame väikestele piiblilugusid, rõhutame tõsiasja, et Aadam, Noa ja Aabraham kummardasid koos kogu Jumala rahvaga. On loomulik, et Jumala järgijad tulevad kokku kummardama. Me õpetame vanematele lastele, et Uue Testamendi kirjad ei olnud kirjutatud üksikisikute, vaid kirikute jaoks esimesel sajandil. Need kuulsad salmid, mis kutsuvad palvetama (1. Tessalooniklastele 5:17) või elama püha elu (1. Peetruse 1:15), on tegelikult ülesanded, mida kogu kirik peab rühmana täitma. Me tuletame teismelistele meelde, et nende peamine eesmärk tulevikus ei ole pääseda korvpallimeeskonda ega mõnda eliitülikooli, vaid saada taevase kiriku kummardajateks (Ilmutus 7: 9).

Nende tõdede üle mõtisklemine võib motiveerida kogu peret armastama Jumala armastatud kogudust, isegi kui on raske paigal istuda.

4. Kinnitage lastele kuningriigi väärtust

Mõnikord ei meeldi lastele kirikus käia, sest nad tunnevad end võõrastena. Neile näib, et jutlus ei kehti nende kohta, et keegi kirikus neist ei hooli ja pühapäeva hommikul nad lihtsalt soojendavad kirikupinki. Vanematena peame selle väärarusaama sihipäraselt ja regulaarselt ümber lükkama, ilmutades laste tähtsust pühade koguduses.

Seesama Kristus, kes kutsus lapsi oma kätesse ja oma kuningriiki, kutsub täna meie lapsi oma kirikusse (Matteuse 19: 13-15). Vana Testamendi kogudustes (Esra 10: 1) ja Uue Testamendi kogudustes (Koloslastele 3:20) olid lapsed, nii et ka Pühakiri, olgu see siis loetud või jutlustatud, on mõeldud ka lastele. Nende palved on vaimsed relvad (Psalmid 8: 3), kiitus on oluline kummardamine (Matteuse 21: 9–11, 15–16) ja nende jumalakartlik eeskuju julgustab kogu kogudust olema püha (1. Timoteosele 4:12). Lapsed on kohaliku kiriku jaoks väga olulised.

5. Kutsu lapsi osalema

Lõpuks kutsume oma lapsi kaastööd tegema. Me ei palu neil kirikut abstraktselt armastada; palume neil näidata oma armastust kiriku vastu konkreetsete tegudega. Need kuulekad armastuseteod on omakorda vahendid, mida Vaim kasutab meie laste ühendamiseks kogudusega ja nende südames armastusetunde kasvatamiseks.

Soovitame neil vaatamata oma murduvale häälele osaleda ülistuses, kuulata aktiivselt Sõna ja laulda kogu südamest.

Samuti soovitame neil teenida. Isegi väga väikesed lapsed saavad meiega liituda, kui külastame koguduse leski. Lapsed saavad palvetada tagakiusatud usklike eest kogu maailmas ja uskmatute eest nende keskkonnas. Evangeelse teenistuse toetamiseks saavad nad oma hoiukarpidest välja anda münte. Nad saavad pühkida laudu, pesta põrandaid ja tühjendada prügikasti. Nad saavad naeratada ja sõpru leida. Meie toel saavad meie lapsed kasutada oma ande koguduse heaks.

Tahaksin öelda, et need viis nippi mõjutavad kohe teie jonnakate laste elu. Nad saavad, kuid mõju ei ole nii kiiresti näha. Niisiis, me otsime Püha Vaimu abi ja töötame selles suunas. Meie lapsed ei pruugi soovida sel pühapäeval või järgmisel nädalal või viiel aastal kirikus käia. Kuid õpetada neid armastama „Issanda ja Jumala kogudust, mille Ta ise endale oma verega ostis” (Ap 20:28), on väärt iga meie ohverdust.

Autor Megan Hill / thegospelcoalition.org

Allikas: https://ieshua.org/pomogite-moim-detyam-ne-nravitsya-hodit-v-tserkov.htm

 

Isaduse miniteoloogia kirjast efeslastele

Ärge ärritage oma lapsi vihale... Novembris 1919 kirjutas Franz Kafka oma isale Hermannile kirja, milles selgitas, miks ta .....

Tutvustage oma lastele karme piiblitõdesid

Pühakirja keerulisi kohti on kasulik koos lastega analüüsida. Satiirilisel kristlikul veebisaidil oleva "inspireeriva" plakati versioon pilkab Piiblist inspireeritud .....

Lapse armastus

“Ja Ješua kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma…” Matteuse 18:2 Keset oma askeldusi võta täna hetk, meenutamaks, .....

Kuidas kasvatada pastori lapsi evangeeliumi lootuse vaimus

Las lapsed tulevad Minu juurde.Tean igas vanuses pastorite lapsi, kellel läheb hästi. Lapsi, kes armastavad Kristust ja kuuletuvad .....

Kui isa lapsi ei kasvata

Kirikutes on kolme erinevat tüüpi "üksikemmesid": sõna otseses mõttes "üksikemmesid", kes kasvatavad lapsi üksinda; emad, kelle abikaasad on .....

Mis siis, kui Teie laps ei parane?

Täna lugesin tunnistust, mis tegi mulle haiget. Ma vihkasin tõsiasja, et see tegi mulle seda lugedes haiget, kui .....

Te ei saa garanteerida, et Teie laps on jumalakartlik

Kui usklikud vanemad saaksid oma lapse elus ainult üht asja kontrollida, siis valiksime kõik sama asja, eks? Kõigi .....

Sa oled endiselt ema. Naisele, kelle laps suri

2016.aasta märtsis suri meie tütar Leila Judith Grace 39 nädala ja 4 päevasena emaüsas. Ta sündis neli päeva .....

Kriitikast ümbritsetud laps õpib süüdistama

Laps, keda ümbritseb mõnitamine, õpib olema umbusklik; Vaenulikkusest ümbritsetud laps õpib võitlema; Laps, keda ümbritseb viha – õpib .....