Alati on keegi, kes kontrollib [2. osa]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest.

Šalom, minu nimi on Joseph Shulam. Alustasime eelmisel nädalal, uut prohvetite uurimise sarja ja tegin sissejuhatuse ning sissejuhatuses käsitlesin kahte peamist prohvetite tüüpi, mis on Piiblis. Populaarsed prohvetid, kes olid professionaalid, kes küsisid oma teenuste eest raha või kingitusi, ja klassikalised prohvetid; keda inimesed kuulda ei tahtnud.

Nii nad kirjutasid oma tekstid ja seepärast on meil sellised raamatud nagu Jesaja Jeremija, Hoosea, Aamos, Hesekiel ja kõik väiksemad prohvetid. Peamised prohvetid olid prohvetid, kellel ei palutud ennustada. Nad kuulutasid prohvetlikult hoolimata sellest, et enamik inimesi, eriti valitsejad, ei tahtnud neid kuulda.

On ka teisi prohvetikuulutuse aspekte, mida me ei käsitlenud, ja ma ei arva, et mul oleks mõtet jätkata ja teha teist sissejuhatust. Me käsitleme mõningaid asju, mida me ei maininud, kuid on väga olulised. Nende asjade tähtsus tuleneb sellest, et tänapäeval on liiga palju apostleid ja liiga palju prohveteid ning enamikul neist pole õrna aimugi, mida tähendab olla prohvet.

Alustan millestki, mida õppisin 18-aastaselt Iisraeli armee alglaagris’ sõjaväeluure tundmaõppimisega. Kui õpetaja ühel esimestest loengutest sisse astus, ütles ta: „Ma tahan, et te mõtleksite sellele loole. See on oluline lugu…” Ohvitser tuli oma alglaagri klassi ja ütles oma õpilastele, noortele sõduritele, mis juhtuks, kui ma ütleksin teile, et annan teile rohelised mütsid?

Te kõik saate rohelise mütsi, rohelise sõjaväemütsi. Ja kui te seda mütsi õue minnes kannad, ei hakka ükski lind teie peale kakama. Aga kui te seda mütsi ei kanna, tulevad linnud teid pommitama. See ei juhtu tõenäoliselt. Siin on mütsid. Pange need pähe. Kui välja lähete, siis kogete seda, mida ma ütlesin.

Nii nad kõik panid mütsid pähe, läksid õue ja midagi ei juhtunud. Nad läksid, mängisid vahetunni ajal väljakul natuke jalgpalli, tulid tagasi, midagi ei juhtunud. Kuid nad ütlesid üksteisele, kuidas see müts linde kontrollib? Lindude ja selle mütsi vahel peab olema mingi seos, mingi suhe.

Ja järgmisel vahetunnil otsustasid nad välja minna ja mütsi klassiruumi jätta. Niipea, kui nad hoonest välja astusid, läks suur rühm linde neist üle ja sittusid nende peale. Kõik said kakaga pähe. See pole võimalik, lihtsalt pole võimalik. Pole võimalik, et see müts linde kontrollib; ja kui meil seda mütsi pole, siis tulevad linnud ja kakavad meie peale.

Nad rääkisid õpetajaga ja küsisid, kuidas see sai nii juhtuda? Noh, te peate mõtlema, et mütsis või teis on midagi, et kui te mütsi kannate, siis olete kaitstud ja kui te mütsi ei kanna, siis te ei ole kaitstud ja seetõttu tulevad linnud ja pommitavad teid. Kõik ütlesid: No ei tundu loogiline, ei tundu mõistlik. Mis võiks neid linde kontrollida? Teate, võib-olla on see lihtsalt müts; mitte see konkreetne roheline müts, vaid lihtsalt müts.

Nii nad järgmisel päeval tulid oma mütsidega; nad panid omaenda rohelised mütsid sõjaväe seljakotti ja kandsid tavalisi mütse. Kui nad vahetunniks välja läksid, tuli veel üks suur seltskond linde ja kakas neile peale. Nii nad otsustasid, et seda efekti ei põhjusta mitte müts, vaid just see konkreetne müts. Kuid müts on esemena elutu. Kuidas saaks müts lindudega suhelda ja takistada neil meie peale kakamast? Midagi kas mütsis või selles, kes mütsi andis, kontrollib linde. See ei saanud juhtuda kogemata.

Õpetaja ütles, et see on üks olulisemaid õppetunde, ükskõik, millise luurega on tegemist ja eriti sõjaväeluurega. Midagi ei juhtu ilma, et keegi oleks selle taga ja seda kontrolliks. See on kas müts või see, kes teile mütsi andis, või see, kellel oli kontroll lindude üle ja kes neid juhendab ja juhib ning teatab, et nüüd on aeg minna pommitama neid värvatuid, kes alles alustavad ajateenistust.

Sisuliselt on see prohvetikuulutuse kogu jõud ja kogu tähendus ja tähtsus. Sest esimene asi, kes me oleme, oleme Ješua jüngrid. Jumalasse uskujad peavad mõistma, et keegi kontrollib loodusjõude ja kontrollib nii neid, kes Teda teenivad, kui ka neid, kes ei teeni. Kogu inimkonna Isa. Ja Ta kontrollib, sest Tal on huvid, investeeringud inimestesse, meisse, kogu inimkonda.

Tal on rühm inimesi, kes on alglaagris, valmistuvad vaenlasega võitlema ja nad peavad mõistma, et miski ei tule niisama. Et igal nähtusel, igal informatsioonil, igal programmil peab olema allikas.

Miski pole juhuslik. Isegi kui linnud lendavad üle pea ja kakavad pähe, ei ole see juhuslik, keegi kontrollib seda. Ja see õppetundon meie jaoks, kes oleme huvitatud prohvetiennustuste uurimisest, väga oluline.

Meil on Piiblis reeglid, kuidas teada saada, kes on tõeline prohvet ja kes mitte. Ja ma kordan mõtet, mille tõin esimeses sissejuhatuses ja see seisneb selles, et Iisrael polnud Lähis-Idas või maailmas ainus inimeste rühm, kellel olid prohvetid.

Isegi Piiblist leiame erinevat tüüpi prohveteid. Meil on populaarsed Jumala prohvetid ja klassikalised Jumala prohvetid ning nad on üksteisest väga erinevad. Meil on prohveteid nagu Eliisa ja Eelija, kes on omamoodi sillaprohvetid. Nad ei ole klassikalised prohvetid, sest nad ei kirjutanud raamatuid ja meil ei ole Eelija raamatut ega Eliisa raamatut, kuid nad on sillaprohvetid; nad on nagu klassikalised prohvetid, kes ei meeldi, kuid Jumal kasutas neid.

Nad ei meeldinud kuningatele ja valitsejatele ega enamikule inimestest. Nad kuulutasid prohvetlikult hoolimata sellest, et kuningad ja valitsejad ei tahtnud neid kuulda. Ja enamik inimesi ei tahtnud neid kuulda, sest nad ütlesid ja tegid asju, mis olid karmid ja mõnikord ei olnud enamuse jaoks vastuvõetavad.

Meil on reeglid, kuidas eristada tõelist prohvetit valeprohvetist, ja see on teise sissejuhatuse teine ​​pool.

Need reeglid on koondatud 5. Moosese raamatu 13. peatükki alates esimesest salmist. “Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele  midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja 
teenigem neid!”,
 siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.”

Lõpetan siin 5. Moosese raamatu 13. peatüki kolmanda salmi lõpus. Mis meil siin on? Meil on Mooses juhendamas Iisraeli lapsi juba enne, kui nad Kaananimaale jõudsid; kuidas eristada tõelist prohvetit, tõelist inenägude nägijat valest.

Esimene asi, mida me sellest tekstist õpime, on see, et kui keegi tuleb ja ütleb, et ma teen selle tunnustähe ja see juhtub, ja isegi kui see juhtub, ei tähenda see seda, et ta on tõeline prohvet. Jah, inimene tuleb ja ütleb, et homme sajab vihma ja vihma sajab või täna pärastlõunal on maavärin ja maavärin leiab aset, siis see ei tähenda, et ta on tõeline prohvet.

Me teame, et Bileam, rahvusvaheliselt kuulus valeprohvet, oli prohvet tulu saamiseks. Ta tahtis rikkaks saada ja see on põhjus, miks ta ühest küljest ei tahtnud Iisraeli needa, sest Jumal käskis tal seda mitte teha. Teisalt tahtis ta ikka seda kulda, mis talle lubati. Ta oli kasumiprohvet, kuid ta oli väga kuulus, rahvusvaheliselt kuulus.

Kõigi Lähis-Ida elanike seas oli tal maine ja ta suutis ilmselt midagi teha. Ta õnnistas ja needis inimesi. Kuid selles tekstis õpime esimese asjana, et ei piisa sellest, kui keegi tuleb ja ütleb, et see juhtub, või ma võin lugeda Teie mõtteid või öelda, mis Teiega juhtub. Ja isegi kui see juhtub, ei tee see temast tõelist Jumala prohvetit. See on oluline õppetund.

Milles see test seisneb? Test on selles, et kui ta tuleb ja ütleb sulle, mis juhtuma hakkab, ja see on Jumalalt, ja see juhtub ja see õpetab sind Jumalale lähedasemaks, Jumalale pühamaks ning pühendunumaks ja oma patte kahetsema ning tegema õigeid asju Jumala Sõna ja Toora ja prohvetite järgi, siis võib-olla on see tõeline prohvet.

Aga sellest ikka ei piisa. Sellest ikka ei piisa, sest mehel, kes ütleb, et ta on prohvet, on selle tiitli endale võtnud, on rohkem kohustusi. Mitte ainult see, et tema sõnad ja lubadused täidetakse. Mitte ainult see; ta õpetab teile Jumalat, tõelist Jumalat, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalat. Ja ta julgustab teid olema püham ja pühitsetum, ausam, jumalakartlikum ja heategevuses usinam. Kõiki neid häid asju.

Kuid sina, 5. Moosese raamatu 13. peatüki neljas salmis, pead käima Issanda, oma Jumala järel, ja pead teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma  tema poole!

Aga see prohvet või unenägude nägeja tuleb surmata, sest ta on rääkinud selleks, et pöörata teid ära Issandast, teie Jumalast, kes tõi teid välja Egiptusemaalt ja lunastas teid orjakojast. Ta tuli teid meelitama teelt, mida Issand, teie Jumal, käskis teil käia. Te peaksite kurjuse enda keskelt välja tõrjuma.

Siin on reeglid selle tekstiosa kokkuvõtteks. Sellest ei piisa, kui keegi teeb ja kuulutab imesid. See, mida te näete kiriku auditooriumis istudes ja mis toimub lava taga, võivad olla hoopis ise asjad. Kõik, mida peate tegema, on minna YouTube’i; kirjutama otsingumootorisse WV Grant või Robert Tilton ja uurima, mida nad tegid.

Ja on ka teisi väga kuulsad piibliõpetajad, rahvusvaheliselt kuulsad, kes väitsid end olevat apostlid, väitsid end olevat prohvetid ja tervendajad. Ja näis, et kui te istute rahvahulga sees, siis tundus, et nad tervendavad inimesi.

Aga kui oleksite olnud lava taga, siis võisite kergesti avastada, et suurem osa sellest oli teater. Ma õppisin seda ja suurem osa sellest oli teater, mõnelt kuulsamalt nn usuravitsejalt.

Jah, me peame olema ettevaatlikud ja prohveteerinuid tuleb uurida. Uurida tuleb mitte ainult prohvetite tegusid ja ennustusi, vaid ka seda, kus ta seisab Jumala, universumi ainsa Looja, kogu inimkonna Isa, Aabraham Iisaki ja Jaakobi Jumala ning Ješua isa ees. Jah, nende prohvetite jaoks on katsumusi. See on oluline õppetund, mida õppida.

Kuid pidage meeles rohelise mütsi küsimust. Kui keegi ütleb Teile, et midagi juhtub ja see juhtub, siis ei tõesta see juhtunu allikat. Aga kui see on Jumalalt, siis saate teada tulemuste, selle mehe elu viljade, nende kuulutuste ja tulemuste põhjal teile isiklikult. Kas see viib Teid Jumalale lähemale või Jumalast kaugemale? Kas see teeb Teist selle mehe jüngri või tugevdab Teie suhet Kõigevägevamaga?

Iga inimene, kes väidab end olevat prohvet või apostel ja soovib, et Te saaksite tema jüngriks, mitte ei läheks Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalal, universumi Looja juurde, on valeprohvet ja Te peate olema teadlik ja ettevaatlik sellega. Puuduvad piirid pimeda poole nippidel ja kavatsustel, kes üritavad rüvetada, eemale tõmmata, heidutada Jumala lapsi, väites, et nad on apostlid ja prohvetid, kuid mitte seda olla.

Ma tahan Teieni tuua vaid paar lugu, kuid enne seda tahan teile öelda, et Piiblis pole ainult meesprohveteid. Meil on naisprohveteid, naised, kes on prohvetid.

Üks huvitavaid on naine, kelle nimi on Hulda. Ta pole kristlaste seas nii tuntud, kuid ta esineb nii 2. Kuningate raamatus 22. peatükis kui ka 2. Ajaraamatu peatükis 34. Ta on väga huvitav naine ja teda on mainitud kaks korda. Hulda on kirjutatud inglise keeles H-U-L-D-A-H. Huldah, mis tähendab rotti, aga sellist, kes kaevab maa alla ja samast rotiperest. Prohvet Hulda.

Loeme 2. Kuningate raamatust ja siin on tekst 2. Kuningate 22. peatükist neljas salm, hakkan lugema 2. Kuningate 22. salmi kolmandast salmist:

Ja see sündis kuningas Joosija kaheksateistkümnendal aastal, kui kuningas läkitas kirjutaja Saafani, Mesullami poja, Issanda kotta, öeldes: „Mine ülempreester Hilkija juurde, et ta võtaks kokku Issanda kotta toodud raha, mis lävehoidjad rahvalt on kogunud, ja et see antaks tööjuhatajate kätte, kelle hooleks on Issanda koda, et nad annaksid seda Issanda kojas töötegijaile lagunenud koja 
kohendamiseks:
 puuseppadele ja ehitustöölistele ja müürseppadele, ja puude ning tahutud kivide ostmiseks, et koda kohendada. Aga nendega ärgu peetagu arvet nende kätte antava raha osas, vaid nad talitagu ustavalt!” Ja ülempreester Hilkija ütles kirjutaja Saafanile: „Ma leidsin Issanda kojast Seaduse raamatu.” Ja Hilkija andis raamatu Saafanile ning tema luges seda. Siis tuli kirjutaja Saafan kuninga juurde ja tõi kuningale sõna ning ütles: „Su sulased on raha, mis kojas leidus, toonud ja andnud  tööjuhatajate kätte, kelle hooleks on Issanda koda.”/”

Ja me jõuame nüüd salmi 14 juurde:

„Siis läksid preester Hilkija, Ahikam, Akbor, Saafan ja Asaja naisprohvet Hulda juurde, kes oli riietehoidja Sallumi, Tikva poja 
Harhase pojapoja naine ja elas Jeruusalemmas teises linnaosas; ja nad  rääkisid temaga. Ja tema ütles neile: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Öelge sellele mehele, kes teid minu juurde läkitas: Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse kõigi selle raamatu sõnade kohaselt, mida Juuda kuningas luges, sellepärast et nad jätsid mind maha ja suitsutasid teistele jumalatele, et mind vihastada oma kõiksugu kätetöödega; mu viha on  süttinud põlema selle paiga vastu ega kustu mitte.

Niisiis on see prohvet Hulda. Naisprohvet ja populaarne prohvet. Kuidas me teame? Inimesed läksid tema juurde, küsisid temalt Issanda sõna ja ta andis neile Issanda sõna, kuigi see ei pruukinud neile meeldida. Uues Testamendis oli ka naisprohveteid ja prohveteid.

1. Korintlaste kirja 11. peatükis saame teada, et koguduses on naisi, kes on prohvetid. Peame meeles pidama, et prohvetid pole mitte ainult mehed, kuigi enamik prohveteid Piiblis ja Uues Testamendis on mehed, on ka naisi, kes on prohvetid.

Kurb on tõdeda, et meil ei ole klassikalist prohvetit, kes oleks naine. Kõik ennustusraamatud, mis meil on, Jesaja kuni Malakiani, kõik on mehed. Kuid oli naisi, kes kuulutasid ja mõnikord olid nad klassikaliste prohvetitega väga lähedased.

Tahtsin neid asju teiega jagada ja eriti seda esimest lugu, et saaksite selle sügavale südamesse panna; miski ei juhtu juhuslikult või loodusnähtuste tõttu, kui me räägime prohveteeringutest, see kõik on suunatud ülalt. See, kes juhib linde ja kontrollib linde, kontrollib ka meid kui inimesi prohvetlke sõnadega, olgu siis selleks, et meid julgustada või meelitada meid patte kahetsema ja neid tunnistama või oma truudusetuse tagajärgi vastu võtma pagenduse ja karistuse ja katkuna.

Jah, härra, Jumal kontrollib. Ja kui ta ei kontrolliks, ei tähendaks ennustus midagi muud, kui olla mingi mustkunstnik, mentalist, kes teab, mida Te  tahate ja annab selle Teile oma nn prohvetikuulutustes.

Keegi kontrollib selle universumi kõiki aspekte ja eriti peaks seda kontrollima ning me peaksime Teda kutsuma ja andma Talle kontrolli meie elude üle, et teaksime, et oleme kogu inimkonna Looja ja Isaga heas seisus. Aamen.

Autor: Joseph Shulam / Introduction to the Prophets | Netivyah

Klassikaline prohvet või populaarne prohvet? [1. osa]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Joseph Shulam: Brad TV videoõpetus – Shelach – 1. osa [2022]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Joseph Shulam: Brad TV videoõpetus – Shelach – 2. osa [2022]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Joseph Shulami õpetusest. Šalom, minu nimi on Joseph Shulam ja .....

Joseph Shulam: Preestrite ja leviitide pühitsemine [2023]

Sel šabatil loeme me Behaalotechat, 4. Moosese 8:1-12:16, Haftarah prohvetite raamatutest Sakarja 2:10-4:7 ja Uuest Testamendist Luuka 10:1-24. .....

Joseph Shulam: Suhete Jumal [2022]

Sel šabatil loeme Toora osa nimega "Beha'alotecha" 4. Moosese 8:1-12:16. Selle šabati osa heebrea tähendus on "Kui sa .....

Yehuda Bachana: Nostalgia ja inimeste kalduvus alahinnata, kuni on liiga hilja [Beha’alotcha 2024]

Selle nädala Toora osa algab Menoraga. Tänapäeval on menoraal täiendav tähendus, sest sellest sai Iisraeli riigi rahvuslik sümbol. .....

Yehuda Bachana: sissepoole vaatamine, enne väljapoole vaatamist – Behaalotecha [2023]

Lugege allolevat transkriptsiooni või vaadake videot Yehuda Bachana õpetusest. Behaalotecha tähendab "Kui sa üles sead": „Räägi Aaroniga ja .....