Alistunud südame väljakutse on jääda Kristusesse

Jagage armastust

Kristlikku elu ei saa elada omaenda jõust. Ainus viis kogeda Jumala rõõmu ja armastust on jääda Jeesusesse. Nagu Jeesus ütles:

Mida tähendab “Kristuses püsimine”? Püsimise üks olulisemaid aspekte on südame allutamine Jumalale. Nagu Jeesus lubas:

“Kui te peate kinni minu käskudest, siis jääte ka minu armastusse, nii nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse” (Johannese 15:10).

Siin kutsub Jeesus meid kõiki üles siirale enesesalgamisele ja alistumisele Jumala ees. See kõrge kutse viib inimkonna alati lahenduseni. Meie valikud määravad omakorda meie identiteedi: kas meist saavad need, kes jäävad Kristusesse, või need, kes Tema hooletusse jätavad; need, kes „koguvad koos Temaga“, või need, kes „laiali pillavad“ (Matteuse 12:30). Suur osa kaasaegsest kirikust õpetab harva kuuleka südame kutset, eelistades õpetada hoopis ego ja eneseteostust. Seetõttu on paljud kristlased kaotanud oma väe, unustanud oma identiteedi ja kaotanud prohvetliku hääle.

Mässava südame tagajärjed

Kui kogudus ei alluta kõikke Jeesusele, siis selle elu himud neelavad selle. Jeesusest saab abivahend eesmärgi saavutamiseks, mitte peamine kirg. Inimese energia tõrjub omakorda välja taevase armu. Jumalakartlikku välimust saab tugevdada, kuid igavese elu vägi nõrgeneb (2. Timoteosele 3: 5).

Paljud kristlased ja isegi jumalateenijad elavad selles elutus seisundis, kus puudub igaviku hingus. Kuna nad ei hoolinud kuulekast südamest, lõpetasid nad lähedase elu Jeesusega ja järgivad nüüd lihtsat usulist käitumist, mis põhineb varasematel juhendustel või kogemustel.

Me ei tohi lasta sellel vaimsel unisusel enda üle võimust võtta. Peame endale pidevalt meelde tuletama, kuidas Jeesus kutsub meid üles elama ja kõndima. Me peame „püüdlema eesmärgi poole, Jumala kõrgema kutsumise au poole Kristuses Jeesuses” (Fil 3:14).

Meie surelikud kehad võivad olla inimese langemise tõttu ummistunud, kuid vaimne inimene vabaneb pideva ja avameelse läheduse kaudu Jeesusega Kristusega. Jeesus kutsus meid oma laua juurde ja andis meile kogu vajaliku armu. Meie ainus takistus on see, et me ei hooli Temas püsimisest.

Väljavalamise eesmärk

Issand armastab oma armu kaudu oma lapsi õnnistada ja aidata, valades meie sekka oma au ja pühadust. Kuid meie loomulik vastus sellele väljavalamisele peaks olema alati täielik kuulekus. Kui kogudus näeb Jeesust sellisena, nagu Ta on, sunnib Tema au ja armastuse suurus meid kõigest loobuma selleks, et Tema eesmärgid saavutada!

Taevaga kohtumispaik on see koht, kus alustame oma muutumise teekonda. Siit saame teada, et jüngerlus pole lihtsalt vastutuse suurendamine, vaid vastus Jumala poolt antud võimele. Kui me reageerime Jumala võimele meis, voolab arm meie südamesse, andes meile kõik, mida vajame selleks, et anda oma elu Jumalale – isegi „kõik, mis on eluks ja jumalakartlikkuseks vajalik“ (2. Peetr. 1: 3).

Rist ja üleskutse meid muutvaks läheduseks

Sellepärast andis Jeesus ristil oma elu. Ta armastas meid nii palju, et ohverdas oma elu, et saaksime kogeda Tema armastust ning elada pidevas kuulekuses ja osaduses Temaga.

Nagu Hannah Whitall Smith ütles: “Kui me ainult anname end Issandale ja usaldame Teda täielikult, siis leiame, et meie hinged hõljuvad nagu kotka tiibadel taevasesse elupaika Kristuses Jeesuses, kus maistel muredel või vaevadel pole jõudu meid häirida…”

Nagu Andrew Murray kuulutas: “Jumal on valmis võtma täieliku vastutuse elu eest, mis on Talle täielikult allutatud!”

Täna kutsub Jumal meid üles eemalduma neist, kes Teda vaid eemalt kummrdavad. Ta kutsub meid tõelise läheduse sisemistesse kambritesse, kus meie süda põleb täielikus alistumises pidevalt Talle. Tahaksin lühidalt jagada kaheksat võtit, mida saate kasutada selles puhkekohas viibimiseks.

Kaheksa võtit, kuidas oma südant Jumalale allutada:

1) Alandliku südame säilitamiseks ärge võidelge Jumala Vaimuga. Alistuge täielikult ja kuuletuge Talle iga päev.

2) Ärge laske vaenlasel või himuratel soovidel end selle maailma teedele juhtida.

3) Olge see, kes otsib Jumalat, ükskõik kuhu see teda ei viiks ja mis see ka maksma ei läheks.

4) Teadke, et Jumal soovib oma Vaimu teile üha enam välja valada.

5) Valvake innukalt oma vaimuelu! Ärge unustage oma esimest armastust!

6) Hinnake Jumala kutset oma elule. Mõistke, et Tema on Teid kutsunud oma au ja mitte Teie enda pärast (ehkki jagate igavest rõõmu, mida see kutsumus toob).

7) Hoolitsege oma osaduse eest teiste inimestega. Mürgised jutud ummistavad Jumala kaevud meie elus. Peame oma keele Issandale alistama.

8) Ärge laske Teid ümbritseval oma tähelepanu hajutada. Mõistke ja aktsepteerige fakti, et Teid on ostetud kalli hinnaga – Jeesuse vere läbi – ja elage vastavalt.

Autor Keith Collins / charismamag.com
Allikas: https://ieshua.org/prizyv-pokornogo-serdtsa-prebyvat-vo-hriste.htm