Piibit uurivad ameeriklased annetasid 2021. aastal heategevusorganisatsioonidele üle 100 miljardi dollari

Piiblit uurivad ameeriklased andsid aruande kohaselt eelmisel aastal heategevuseks üle 100 miljardi dollari, andes kirikutele ja teistele heategevusorganisatsioonidele keskmiselt rohkem kui teised küsitletud alarühmad, teatab Christian Megaportal inVictory viitega The Christian Postile.

Varem avaldas Ameerika Piibliselts oma iga-aastase Piibli seisundi aruande 8. peatüki, mis keskendub kristlaste ja ameeriklaste heategevusharjumustele üldiselt. Uuringust selgus, et Piibli üle mõtisklevad ameeriklased – need, kes saavutasid kõige kõrgemad hinded Pühakirjale pühendumise skaalal, mis põhines vastustel küsimustele, mis käsitlevad „Piibli kasutamise sagedust ning selle sõnumi mõju ja keskset tähtsust” nende elus – 2021. aastal andsid eelmisel aastal heategevuseks 145 miljardit dollarit.

Keskmiselt läks suurem osa Piibliõppega tegelevate ameeriklaste annetustest nende enda kirikule või pühamule. Keskmine annetus oli 2124 dollarit ja teised selle alagrupi heategevuslike annetuste saajad olid riiklikud usulised heategevusorganisatsioonid (344 dollarit), muud usupõhised organisatsioonid (277 dollarit) ja kohalikud mittereligioossed heategevusorganisatsioonid (162 dollarit).

Liikuvas keskmes olevad vastajad andsid oma kirikutele keskmiselt 335 dollarit, teistele religioossetele organisatsioonidele 168 dollarit, kohalikele mittereligioossetele heategevusorganisatsioonidele 85 dollarit ja riiklikele religioossetele heategevusorganisatsioonidele 43 dollarit. Teisest küljest suunasid need, kes ei olnud Piibli uurimisega seotud, suurema osa oma heategevusest (406 dollarit) religioossetele organisatsioonidele, mis ei olnud kirikud, kus nad ise käivad ja mis oli rohkem kui kaks korda suurem nendele kirikutele antud keskmisest summast (163 dollarit).

Need, kes ei osalenud piibliuurimises, annetasid kohalikele mittereligioossetele heategevusorganisatsioonidele keskmiselt 285 dollarit ja riiklikele religioossetele heategevusorganisatsioonidele keskmiselt 28 dollarit.

Pühakirja uurivatel ameeriklastel on kolmest vastajate kategooriast ka kõige rohkem vastajaid, mõõdetuna Pühakirjaga seotuse skaalal. 80% neist, kes järgivad Pühakirja, andsid 2021. aastal raha heategevuseks, võrreldes 68% “liikuvas keskmes” olijatega ja 53% ameeriklastest, kes Piiblit ei uuri.

Pühakirjaga seotud ameeriklastest andis enamik (58%) heategevuseks vähemalt 210 dollarit, veel 24% vähem kui 210 dollarit ja ülejäänud 18% ei annetanud heategevuseks. Suurem osa liikuvatest inimestest (37%) annetas heategevuseks alla 210 dollari, järgnesid 36%, kes annetasid üldse ja 27%, kes annetasid rohkem kui 210 dollarit. Valdav enamus Pühakirja ükskõikselt suhtuvatest (52%) ei annetanud heategevuseks ning ülejäänud 48% moodustas alla 210 dollari annetajate ja üle 210 dollari annetajate ühtlane jaotus.

Praktiseerivad kristlased annetasid ka heategevuseks raha sagedamini kui nende mittepraktiseerivad ja mittekristlikud kaaslased. 81% praktiseerivatest kristlastest annetas 2021. aastal raha heategevuseks, samas kui 61% mittepraktiseerivatest kristlastest ja 52% mittekristlastest.

Raporti “The State of the Bible” viimane peatükk näitab ka seost inimese heategevuseks antava rahasumma ja inimese rikkuse indeksi skoori vahel, mille on välja töötanud Harvardi ülikool, et mõõta “õnne ja eluga rahulolu”, “vaimset ja füüsilist tervist“, „elu eesmärki“, „iseloomu ja voorusi“, „lähedaseid sotsiaalseid suhteid“ ning „rahalist ja materiaalset stabiilsus“. Need, kes andsid eelmisel aastal heategevuseks üle 210 dollari, said inimeste heaolu indeksi 10-pallisel skaalal keskmiselt 7,6.

Inimesed, kes annetasid heategevuseks alla 210 dollari, said inimeste heaolu indeksi keskmiseks hindeks 6,9, samas kui need, kes ei andnud heategevusele üldse midagi, said keskmise hinde 6,7. 10-pallisel skaalal, mis mõõdab konkreetselt inimese tähenduse ja eesmärgi taset, said need, kes annetasid heategevuseks vähemalt 210 dollarit, keskmise hinde 7,7, vastupidiselt neile, kes andsid alla 210 dollari (6,9) või ei annetanud heategevuseks. (6.7).

John Farquhar Plake, Ameerika Piibliseltsi teenistuse analüüside direktor, vastas raporti järeldustele avalduses: „Aasta-aastalt näitavad meie uuringud, et annetamise ja inimeste heaolu vahel on tugev seos, mis viitab sellele, et inimesed leiavad tähenduse, kui nad annavad raha eesmärgi nimel, millesse nad usuvad. Piibliga liitumine ja aktiivne usuelu elamine ei tähenda lihtsalt Pühakirja lehekülgedel olevate sõnade lugemist – pigem on see südame muutumine, mis inspireerib meid armastama ja hästi elama.

“The State of the Bible” aruanne näitas ka märkimisväärset erinevust heategevuse tasemes vanuse järgi. 84% eakatest andis 2021. aastal heategevusele, nagu ka 73% beebibuumi põlvkonna elanikest, 61% Xeri põlvkonna elanikest, 53% milleeniumlastest  ja täpselt pooled noorimast Ameerika täiskasvanute rühmast, kes moodustavad Z-põlvkonna.

Aruande lõpus vaadeldakse Piibli kasutajate rolli, kes on määratletud kui need, kes külastavad Piiblit vähemalt kolm kuni neli korda aastas ja usuvad, et nende Piibli kasutamine mängib rolli nende heategevuses. 55% Piiblikasutajatest, kes nõustusid, et “on Piibli kasutamise tõttu oma aja, energia või rahaliste ressursside suhtes heldemaks muutunud”, andsid heategevuseks vähemalt 210 dollarit, samas kui 19% annetas vähem kui 210 dollarit ja ülejäänud 26 % heategevuseks ei annetanud.

Enamik neist, kes nõustusid, et „Piibli uurimine paneb mind teiste vastu rohkem armastust osutama” (54%), teatasid, et andsid heategevuseks vähemalt 210 dollarit. Veel 26% neist, kes usuvad, et Piibel on aidanud neil teiste vastu rohkem armastust välja näidata, ei andnud raha heategevuseks ja ülejäänud 20% annetasid vähem kui 210 dollarit.

Allikas: https://www.invictory.org/news/society/35068-amerikantsy-izuchayushhie-svyashhennye-pisaniya-otdali-na-blagotvoritelnost-v-2021-godu-bolee-100-mlrd