Andes Saame Lisa

Jagage armastust

Meile meeldib hinnata meie perede pühendumust, rasket tööd, ratsionaalsust ja hoolivust. Need on kõik head kavatsused. Sellegipoolest kipume annetuste või suuremeelsuse osas pisut kõhklema, püüdes veenduda, et me ei lähe hulluks … teate küll “tarkuse” ja “vastutuse” nimel.

Kuigi selles võib olla omajagu tõde, võime neid sõnu kasutada selleks, et varjata meie südames juurdunud “hirmu” või “enese alalhoiu instinkti.” Mida rohkem me aga teada saame selle kohta, kes on Jumal, seda kiiremini mõistame, et see ei ole see, mida Jumal tahab.

Üllataval kombel lubab Jumal oma tarkuses ja lahkuses meie vastu meil kasutada teiste suhtes oma isiklikku heldemeelsust. Seega annab Ta meile pideva võimaluse oma norme kohandada. Seda teemat korratakse Piiblis sageli.

Ustav Väheses

Andmise ja saamise teema on midagi enamat, kui lihtsalt rahaline põhimõte. Piibel toob palju näiteid selle kohta, kuidas seda saab rakendada erinevates eluvaldkondades. Kui me õnnistame Iisraeli, siis õnnistatakse meid; kui me neame Iisraeli, siis oleme neetud (1. Moosese 12: 3). Kui me ei anna teistele andeks, siis ei saa me ka ise andestust (Matteuse 6:15). Meid hinnatakse vastavalt sellele, kuidas me hindame teisi (Mt 7: 2). Kui me toome kümnised, siis avanevad taeva aarded (Mal. 3:10).

Sõltumata sellest, kas tulemus on positiivne või negatiivne, saame tagasi selle, mille tagasi anname. Proovige ise järele. Kas vajate oma suhetes rohkem halastust ja kaastunnet? Otsige võimalusi osutada halastust ja kaastunnet üles nende vastu, kes seda ei vääri. Kas soovite teada, miks teie sõbrad hoiavad distantsi? Proovige olla kättesaadav sõber teistele, selline sõber, keda te ise otsite. Kas olete üle töötanud? Leidke viise, kuidas teenida ja olla helde, kui teised teie abi paluvad.

Kui oleme ustavad väheses, siis antakse meile rohkem. See hämmastav põhimõte sõltub meie endi otsustest ja tegevustest.

Ettenägelikkus

See on jüngrite sügav külg, mis põhineb Jumala fundamentaalsel iseloomustusel. Ilmselt pole kedagi heldemat kui Jumal. Kuna me muutume üha enam Tema sarnaseks, siis muutume heldemaks. See on evangeeliumi sõnumi alus. Kui Jumal nägi meie pattu, siis Ta ei taganenud, vaid tegi kõige heldema ja isetuma teo kõigist võimalikest, andes oma ainsa Poja meie eest – inimestele, kes seda ei palunud ega teadnud, et neil seda vaja on.

Pärast Shavuoti (nelipühi) kõige meeldejäävamat püha, mil Püha Vaim asus elama jüngrite südamesse, ei tundnud Jeesuse järgijad puudust, sest inimesed müüsid oma vara, et anda kõigile neile, kes olid puuduses(Apostlite teod 4: 32-35). Selle tulemusel lisati iga päev vastpöördunuid. Hiljem Apostlite tegude raamatus, kui algkogudus sai eelseisva näljahäda kohta prohvetliku sõna, ei hakanud nad raha koguma ja säästma, vaid kogusid selle piirkonna usklikele annetusi (Apostlite teod 11: 28-30).

Mida aktiivsemalt me ​​lubame Jumalal oma elus tegutseda ja mida rohkem me Temas areneme, seda heldemaks muutume teiste inimeste suhtes. Jumala õnnistused saavad meid kätte ning uue vastutuse ja volitustega saame piisavalt selleks, et anda nendes valdkondades, kus Ta meid juhib.

Südame Teema

Paljudes Pühakirja kirjakohtades võib näha näiteid suuremeelsusest. 1. Moosese raamatus annab Aabraham Melkisedekile ühe kümnendiku (või kümnise). Moosese ajal suureneb see summa märkimisväärselt. Moosese juhtnööride kohaselt pidi Iisrael preestritele andma 10% (4Ms 18: 21-26), 10% pühadeks (5Ms 14: 22-27) ja iga 3 aasta järel veel 10% vaestele (5Ms 14: 28-29). ) See oli 23,3% aastas.

Oma teenistuse lõppedes juhendab Jeesus jüngreid, et kui nad kõike ei loovuta, siis pole nad Teda väärt. Selle jada valguses selgub, et 10% andmine on ainult lähtepunkt. Kui tahame maailma pärida, siis peame andma kõik – täpselt nagu Tema tegi …

Fakt on see, et see ei puuduta kümniseid ega isegi mitte raha, vaid meie südame positsiooni. Jeesus ütles, et seal, kus on meie varandus, on ka meie süda. Kõige kallim kingitus on kaks leptonit leselt. Jeesuse jalge ette purustatud väärisõli anum osutus väärtuslikumaks, kui selle kõrge hinnaga müümine. See on hea samaarlase aja kingitus ja kaastunne haavatud inimesele, kingitus, mida teised ei tahtnud kinkida ja mis puudutas Issanda südant.

Talle Lähemal

Kui meil on raha napilt, siis mõtelgem, kuidas saaksime oma ettevõtmistes heldekäeliselt anda oma aega, andestust ühel või teisel viisil, vastavalt sellele, kuidas Ta meid juhib.

Mida me iganes  anname, ärgu see olgu mitte lihtsalt kohustuste tõttu, vaid sellepärast, et see on võimalus läheneda Issandale ja teenida Tema südant. Leiame, et kõnnime suuremas meelevallas ja pääseme selle ligi, mida vajame. Kui kuulekus on tõesti parem kui ohver, siis laske Tal teid teha aina rohkem heldemaks, püüeldes Tema südame poole. Kuna olete ise saanud tasuta, siis andke ka ilma rahata! Ja siis vaadake, mida Ta teeb.

Autor — Doug Hershey/ firm.org.il

Allikas: http://ieshua.org/otdavaya-my-priobretaem.htm