Andestamine on tervendav!

Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge mõistke hukka, ja ka teid ei mõisteta hukka! Andke andeks, ja teile antakse andeks! Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.” Luuka 6:36-38

Vihkamine ja andestamatus toovad inimese kehasse haigused. Kõigevägevam kutsub meid andestama ja mitte hoidma endas kurjust ja kättemaksumõtteid. Issanda usaldamine ja solvajast lahti laskmine on kindel tee tervenemiseni ja vabadusse!
Nii nagu me käitume, nii ka meid koheldakse!
Peame andestama ja unustama ning eluga edasi minema, arenema armastuses ja hoolides abivajajatest!
Jumal armastab kõiki, nii häid kui kurjasid ja kui me usume Jumalat ja elame tema käskude järgi, siis peame andestama ja jätma kättemaksu Issandale!
Kaitske end kurjuse ja vihkamise, kättemaksu ja pahameele eest! Kogu kurjus on valguse ja armastuse puudumine, tulge sellest pimedusest välja ja hellitage end valguses ja armastuses! Jumal tasub teile heldelt lahkuse ja armastusega!

Baruch Hashem!

Shalom!

Ella Armand.