Andestus on Kõigevägevamalt!

Pöördu, Iisrael, Issanda, oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud omaenese süü läbi! Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge Issanda poole, öelge temale: „Anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja! Assur ei päästa meid, me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma kätetööle: „Meie jumal!”, sest sinu juures leiab ka vaeslaps halastust.” Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest, mu viha pöördub nendelt ära.” Hoosea 14:2-5

Kallis sõber, see on hämmastav ja hea uudis meile kõigile, kes usume Issandasse, päästesse ja andestusse Issandalt! Kõigevägevam teab kõike ja mõistab meist igaüht ning tunneb igaühele meist kaasa. Ja Jumal saatis oma elava Sõna meie heaks ja kaitseks!

Palvetage Jumala poole ja avage oma südamed ja Ta teeb teid terveks ja lohutab! Ei ole vaja otsida teisi jumalaid ja ebajumalaid, pole vaja oma elu keeruliseks teha ja pattu suurendada, vaid tuleb avada oma süda Jumalale ning võtta vastu andestus ja vabanemine! Au armulistele ja õndsatele! Ja siis Isa õnnistus muudab meid ja oleme oma eluteel edukad!

Ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otsekui Liibanon. Tema võsud levivad, tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn. Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein. Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja juhin teda. Mina olen nagu haljendav küpress: minult tuleb sinu vili. Kes on tark, mõistku seda; kes on arukas, võtku teatavaks; sest Issanda teed on õiged: õiged käivad nende peal, aga üleastujad komistavad.” Hoosea 14:6-10

Kallid, minge mööda eluteed ja lepinguteed! Sellel teel on elu, tervenemine ja edu! Armu kõigile, kes Sõna mõistavad ja seda teevad!

Shalom! Baruch Hashem!

Ella Armand

Jahve annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu

Jahve annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu. 2.Moosese 34:7 Heebrea keeles tähistavad pattu kolm sõna: Päsha, Awon .....

Kas Jumal andestab andeksandmatuse?

Siin on midagi, mille üle mõelda. Jeesus ütles, et kui me ei andesta teistele, siis ei anna Isa .....

Ärge laske vihkamisel oma südant vallutada

Praegu toimub palju kohutavaid asju. Deemonid lihtsalt rebivad mõned inimesed katki ja teevad nende kaudu mõeldamatuid asju. Ja .....

Kuidas jääda raskesse abiellu?

Jeesus ütleb, et abielu on Jumala poolt loodud suhteks, milles kaks elu sulanduvad üheks. Teie nimed saavad üheks, .....

Mida tegelikult tähendab olla #õnnistatud?

Tunda end õnnistatuna on tänapäeval moes. Heites kiire pilgu Näoraamatusse ja Twitterisse näeme, kui paljud inimesed tunnevad end .....

Miks ma pean jätkuvalt andestama?

"Miks ma pean talle jätkuvalt andestama?" Olen seda pastorina korduvalt kuulnud. Seda öeldakse tavaliselt väsimuse ja valuga või .....

Corrie ten Boomi lugu. Kuidas Saksa koonduslaagri vang oma valvurile andestas

"Tõenäoliselt ei laasta miski inimeste hinge nii palju kui hirm tundmatu, üksinduse ja kannatuste ees ... Ärevus ei .....

Õppides oma perekonnale andestama

Tere kõigile, enne USA iseseisvuspäeva siin osariikides. Viimasel ajal, eelmisel nädalal, käsitlesime õdede-vendade rivaalitsemist – see on Piiblis .....

Kas lahutus on andestamatu patt?

Ei. Muidugi mitte. Abielulahutus on traagiline lüüasaamine abielus. See on kahe inimese vahelise liidu hävitamine. Abielulahutus on Jumala .....

Andestamine on tervendav!

„Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta kohut! Ärge .....

Kas saate oma isale andestada? Minu aeglane tee halastuseni

Kui teil on või olid oma (isegi surnud) vanematega  suhted pingelised või purunenud, siis kuidas saate neile andestada .....