Andestuse olemus

Mõistujutt Paulo Coelho´lt.

Üks õpilane küsis kord mentorilt: :Mis on andestuse olemus?”
Mentor vastas:

“Andestus on kahesuunaline tee. Kellelegi andestades anname sel hetkel andeks ka iseendale.

Kui oleme sallivad teiste inimeste pattude ja eksimuste suhtes, siis on lihtsam ka oma vigu ja valearvestusi aktsepteerida.

Ja siis süütundest ja kibestumisest lahti lastes saame parandada oma ellusuhtumist.

Kui nõrkuse tõttu laseme vihkamisel, kadedusel ja sallimatusel enda ümber märatseda, siis me ühel hetkel alistume ka ise neile vastu tahtmist.

Andestuse tegu puhastab meid ja avab meile Jumala tõelise valguse.”


Allikas: https://pritchi.ru/id_7153