Andke

Põhjustama, ulatama, tootma, pakkuma, määrama, produtseerima, kasvatama, tekitama, esile kutsuma, taga olema.

1. 1.Aj. 16:29 Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema palge ette,  kummardage Issandat pühas ehtes!

2. Õps 3:9-10 Austa Issandat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,  siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle!

3. Lk 6:38 Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.”

4. Mt 22:21 Nad ütlesid temale: „Keisri.” Siis ta ütles neile: „Andke 
nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!”

5. Ps 100:4 Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!

6. Õps 11:24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.

Tagasisaamise tõotused

1. 2. Kr 9:6-11 6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte  nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et  teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo  tarvis,
9 nagu on kirjutatud:  „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.”

10  Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva  toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse  vilja.
11 Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest,  mis meie läbi valmistab tänu Jumalale,

2. Fl 4:18  Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane.

3. Mrk 11:25 Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil 
on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile 
andeks teie eksimused.

Keelud

1. Ef 4:27 Ärge andke ka maad kuradile!

2. Mt 7:6 Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke 
oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega 
ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!

3. Rm 6:13 Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid  loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist 
elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale.

Rm 12:19 Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest  on kirjutatud: „Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte” – nii  ütleb Issand.