Andrew Towe: “Mai pole aeg mängimiseks”

Mulle isiklikult ei meeldi sõnademängud ega isegi rütmilised, meeldejäävad väikesed ütlused, mis võiksid jätta minust mulje, nagu ma kaupleksin Jumala Sõnaga, ja Issand teab seda. Olles Talle mitu korda öelnud, et mulle ei meeldi lugeda prohvetlikult lulevormis, on Ta viimasel ajal jätkanud minuga prohvetlike riimide rääkimist.

Pole kahtlustki, Jumalal on huumorimeel! Ta tuletas mulle meelde, et tervet jaotust Vanas Testamendis nimetatakse “poeetilisteks kirjutisteks”. Ta on mu südant mõjutanud, et saada minu eelistustest üle. See ei puuduta mind; see on Tema! Veelgi enam, Ta käskis rääkida oma sõnu nii, nagu Ta need mulle andis. Olen leppinud mõttega, et kui inimesed hakkavad mind kirjeldama kui “Dr. Seussi” prohvetit, siis pole sellel tähtsust seni, kuni ma Jumalale kuuletun. (Ärge muretsege, Ta ei juhi mind rohelistest munadest ja singist rääkima!)

Siin see on – Issanda üherealine poeetiline sõna, mis minuni jõudis ja millega ma nii palju maadlesin:

“Mai ei ole aeg MÄNGImiseks! See on aeg PALVETAMISEKS! Alates maist ja jätkudes suvehooajal on “läve ületamine” Minu plaanides Teie jaoks. Need järgmised paar kuud on pöördelised selles, mis on minu südames teie jaoks plaanitud.”

Ta pani mulle ülesandeks anda see sõna sel kriitilisel tunnil oma rahvale:

“Kaalukausil on palju prohvetlikke lubadusi.”

Seejärel näitas Ta mulle nägemust uksest. Kõige paremini saab seda kirjeldada sellega, et uks meenutas restoraniköökides leiduvat uks, mis liigub vabalt edasi-tagasi. Nii nagu see uks, võivad prohvetlikud tõotused kõikuda mõlemas suunas, olenevalt Tema rahva palvetest.

“…Õiglase inimese (uskliku) südamlik ja püsiv palve võib saavutada palju [kui see on ellu viidud ja Jumala poolt tõhusaks muudetud – see on dünaamiline ja sellel võib olla tohutu jõud].” (Jakoobuse 5:16, AMP)

Mis juhtub, kui kirik palvetab?

Üks näide on Apostlite tegude 12. peatükis, kus kirik palvetas lakkamatult ja nende palvetamise tulemusel vaenlase vandenõu peatati.

See leidis aset siis, kui Peetrus pärast Jaakobuse hukkamist arreteeriti. Heroodes nägi, et juutidele meeldis Jeesuse järgijaid taga kiusata, ja otsustas suure poliitilise kavalusega, et Peetrus on järgmine. Kuid ööl enne Peetruse kohtu ette astumist kogunes kirik sekkumise pärast palvetama; Jumal kuulis nende palveid ja saatis ingli vangikongi, kus Peetrus oli aheldatud ja magas kahe valvuri vahel. Ingel viis Peetruse turvaliselt vanglast välja, avades Peetrusele väravad, millest läbi astuda.

Peetruse imelise põgenemise järel läks ta majja, kus nad palvetasid, ja teda nähes olid nad üllatunud sellest, kuidas Jumal nende palvele vastas. Täpselt nagu Ta tegi Peetruse eest palvetajate puhul, paneb Jumal ka Teid hämmastuma kui Ta vastab Teie palvetele.

Miks peaksite palvetama? Lihtne vastus on, et Jeesus käskis Teil palvetada.

“Nüüd rääkis Jeesus jüngritele tähendamissõna, et rõhutada, et nad peaksid igal ajal palvetama ja mitte alla andma ja meelt heitma.” (Luuka 18:1, AMP)

Üks tõhusamaid relvi, mida vaenlane usklike vastu kasutab, on nende veenmine selles, et nende palvetel pole tähtsust. Kui ta suudab saavutada oma eesmärgi, milleks on Kiriku desarmeerimine selliselt et kirik ei palveta, on ta saavutanud Teie ees eelise.

Jüngrid avastasid, et Jeesuse väe saladus peitus Tema palveelus.  Nad palusid, et ta „õpetaks meid palvetama” (Luuka 11:1). Nad ei küsinud, kuidas ehitada kirikuid, teha imesid, äratada surnuid üles ega mingeid muid soove, mida nad oleksid võinud esitada. Nad mõistsid, et kui nad teavad, kuidas palvetada, siis kõik muud asjad voolavad välja nende palveelust. See kehtib Teie kohta.

Kas minu palvetel on tähtsust? Kas Jumal ei tee seda, mida Ta tahab teha, olenemata sellest, kas ma palvetan või mitte?

Lühike vastus on JAH, Teie palved on olulised. Nad juhatavad sisse Jumala tegevuskava ja vabastavad Tema Kuningriigi maa peal.

Moosese ja Aaroni palved tõid hävinguteel olnud rahva ellu muutusi. Hanna palvetest sündis Saamuel, kes tõi esile puhta ja prohvetliku liikumise. Mordokai ja Estri palved päästsid Jumala rahva hävingust. Mida suudavad Teie palved teha? Teie palved võivad nihutada rahvaid, murda põlvkondade needusi ja sünnitada vaimse ärkamise!

See on Teie aeg!

Jumal otsib kedagi, kes seisaks selles tühimikus ja oleks eestkostja, kes pommitab taevast ja avab ukse prohvetlikele lubadustele kogu maa nimel. See on Teie aeg! Võtke teadmiseks see tõde: Jumalal on Teie tuleviku jaoks plaanid, kuid vaenlasel on plaanid Jumala tegevuskava nurjamiseks. Teil on valik teha. Valige täna, et Teist saab Jumala sõdalane ja ületage see lõhe palve kaudu.

See on prohvetlike lubaduste sünniaeg. Ei ole juhus, et emadepäeva tähistatakse mais ja isadepäeva juunis (USAs). See on prohvetlik pilt viljade hooaja täiusest ja Tema tõotuste sünnist. Iga Jumala liigutus sünnib palves!

Pärast seda, kui Eelija kutsus tule taevast alla, pani ta end sünnituse asendisse, pea põlvede vahel, ja hakkas palvetama (1. Kuningate 18:42). Ta kuulis külluslikku vihmasadu, kuigi ühtegi pilve ei paistnud. Tema visadus palves lõpetas kolm ja pool aastat kestnud põua ning tõi kaasa ohtra vihma, mis muutis rahva majanduse. Mis siis, kui Eelija poleks palvetanud? Kas vihm oleks tulnud? Mis siis, kui Teie ei palveta? Kas niiviisi tuleb läbimurre ja saatuse täitumine?

Teie palved võivad muuta rahva kliimat ja tulevikku. Mängimise aeg on läbi. Sõdalased tõusevad. Mai pole mängimise aeg! On aeg palvetada!

Autor: Andrew Towe / Andrew Towe: “May Is Not a Time to Play” (elijahlist.com)

Piibli palved vaimulikuks kasvuks

Lk 21:36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja .....

Juri Sipko “Ja kui te seisate palves, siis andke andeks, kui teil on kellegi vastu midagi, et ka teie taevane Isa annaks teile andeks teie eksimused.” Markuse 11:25

Palju häda. Nii palju. Sulle kõige lähedasemad inimesed võivad põhjustada uskumatut valu. Lapsed, kelle vanemad on ära põlanud. .....

Kaddish (leinapalve) Prantsusmaal

"Pariisis tehti kunagi nalja. Mis vahe on Prantsumaa Pearabil ja Pariisi kardinalil? Kardinal räägib jidišit!" Kardinal Jean Marie .....

Põhja-Korea kristlaste palvesoov: me saame nende usust õppida

Hiljuti saime muljetavaldava sõnumi oma Põhja-Korea kirikuperelt. Iga kord, kui me neist kuuleme, saame rohkem teada selle kohta, .....

Estheri kui Eestpalvetaja saladused

Esther oli salaagent. Esther polnud isegi tema pärisnimi. Tegelikult panid tema juudi vanemad talle nimeks Hadassa (mis tähendab .....

Palvesoov: Nigeeria koolidest rööviti üle 300 lapse

Meie andmetel rööviti neljapäeval, 7. märtsil Nigeerias Kaduna osariigis enam kui 300 alg- ja keskkooliealist last. Jutu järgi .....

Palve nende eest, kes teid halvasti kohtlevad

Jumal, võib olla raske armastada neid, kes on mind halvasti kohelnud, aga ma tean, et Sina armastad neid .....

Kuidas prohvet Eliisa palvetas vaenlaste eest ja mida ta Jumalalt palus?

Peame tunnistama, et me ei oska hästi palvetada. Kasvõi igapäevaste vajaduste – töö, perekonna, tervise ja inimsuhete eest. .....

Hezbollah intensiivsus: palvetage, et Jumal oma käega kaitseks Iisraeli põhjapiiri

Näib, et Hezbollah on saanud loa Iisraeli rünnata. Kogu selle aja lendas rakette ja toimusid rünnakud põhjast, kuid .....

Valgevenes arreteeriti evangeelse koguduse õpetaja Aleksandr Zaretski – ta palvetab Ukraina eest

22. veebruaril arreteeris politsei Valgevenes Novolukomli evangeelse kiriku pastori Aleksandr Zaretski. Arreteerimise põhjuseks oli palve Ukraina sõja lõpetamise .....