Annid

Anne, andekus, armuand, andmine, annetus.

  • Sinu annid on sinule õnnistuseks. Apt 10:31 ning ütles: „Korneelius, su palvet on kuuldud ja su almuseid on tuletatud meelde Jumala ees. Apt 9:39 Peetrus tõusiski ja läks nendega. Kui ta pärale jõudis, viidi ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised tulid tema juurde, nutsid ja näitasid särke ja kuubesid, mida Gasell nendega olles oli teinud.
  • Andmine elustiiliks, ära lõpeta andmist. 1.Kn 10:25 Ja nad tõid igaüks oma anni: hõbe- ja kuldriistu, riideid, relvi, palsameid, hobuseid ja muulasid; nõnda aastast aastasse.

  • Tarkuse eest peab maksma. 2. Aj 9:23:24 Ja kõik maailma kuningad püüdsid näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse. 24 Ja nad tõid igaüks oma anni: hõbe- ja kuldriistu, riideid, relvi, palsameid, hobuseid ja muulasid; nõnda aastast aastasse
  • Kõigil on võimalik anda. Lk 21:4 sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli.”
  • Annid pühade abiks, õnnistus tuleb võimsa tänu kaudu. 2. Kr 8:6 Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. 2. Kr 9:12  sest selle teenistusekaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu.

  • Ülevaatajate osa. 1 Tm 5:17-18 Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega.18 Pühakiri ütleb ju: „Sa ei tohi siduda kinni pahmast tallava härja suud!” ja „Tööline on väärt oma palka”. 4. Ms 5:10 Iga mehe pühitsetud annid on preestri omad; mis keegi annab preestrile, on preestri oma.”

  • Teadmised anni läbi ja peab olema väärt. 2Kn 8:9 Ja Hasael läks temale vastu ning võttis kaasa anni ja kõike head, mida Damaskuses oli olemas, nelikümmend kaamelikoormat; ja ta tuli ning astus tema ette ja ütles: „Sinu poeg Ben-Hadad, Süüria kuningas, läkitas mind sinu juurde küsima: Kas ma saan terveks sellest haigusest?”

  • Muutused Koguduses, ärkamine sinu maal. 2.Aj 31:12 siis viidi tõstelõiv, kümnis ja pühad annid hoolsasti sisse (Kogudusse). Nende ülevaatajaks sai leviit Konanja; ja tema vend Simei oli teiseks. 2. Aj 15:18-19 Ta viis Jumala kotta oma isa pühitsetud annid ja mis ta ise pühitses: hõbeda, kulla ja riistad. 19 Sõda ei olnud kuni Aasa kolmekümne viienda valitsemisaastani. Gl 6:9-10 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke 10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!

Pastorid Paul & Ella Armand