Ära karda!

Suurimad ja tähtsamad lahingud toimuvad inimeste ajudes! Meie mõistus teeb tulevikuplaane ja sageli mõjutavad mälestused minevikust meie ettekujutust tulevikust!
Ja see on väga oluline, et me ei langetaks otsuseid, olles hirmu ja kartuse mõju all.
Kuna Jumal, kes meid väga armastab ja meist hoolib, ei andnud meile hirmu ja kartuse Vaimu, vaid andis meile väe, armastuse ja enesekontrolli vaimu!
Ja ükskõik, millised raskused ja raskused meie teel ka poleks, ei tohiks me karta.
Pühakirjas on meie jaoks õnneliku ja võiduka elu retsept ning meie ülesanne on hoolikalt uurida Jumala Sõna ja selle järgi elada ning siis on meil edu!

„Ja ärge kartke milleski oma vastaseid: mis on neile hukatuse, teile aga pääste tähiseks, ning seda Jumalalt.” Filiplastele 1:28

Olgem kõik julged ja kindlameelsed Pühakirja teed järgima ning olgem tähelepanelikud vaimsete mentorite juhiste suhtes! Olgu meie südamed inspireeritud Pühast Vaimust!

Shalom ja tarkust Issandalt!
Baruch Hashem!

Ella Armand.