Äratus. Uus päev on tulemas!

Jumal tänatud, et su silmad avanesid ja sa oled elus! Kõigevägevam ei jätnud sind sellesse maailma, kus sa unes olid! Ta äratas sind ja hingas uut jõudu ja uut lootust!

Jumal tänatud iga uue päeva eest!

Igas uues päevas on katsumusi ja on võite, on lohutust ja on julgust minna kaugemale ja uskuda!
Ära karda ja ära lepi mõttega, et miski ei muutu paremuse poole! See pole tõsi, kõik muutub ja muutub paremuse poole! Sa usud ja tänad Jumalat Tema osalemise eest sinu elus!

Kallis sõber, rõõmusta! Aidaku lootus ja usk sul läbida kõik katsumused ja ära unusta Issandat võitude rõõmus!

„Issand on hea ja õige, seepärast juhatab ta patuseid teele, juhatab tasased õigusele ja õpetab tasaseid oma teedel. Kõik Issanda teed on halastus ja tõde neile, kes peavad kinni Tema lepingust ja Tema ilmutustest.
Psalmid 24:8-10

Õnnistusi ja tarkust!
Meie südame kõrvad olgu pööratud Issanda sõnade poole!
Shalom! Baruch Hashem!

Ella Armand.