Armastage Jeesust kõigega, mis Teil on

Pastor Benny Hinni hääl:

Jumal kasutab erinevaid inimesi, et näidata oma armastuse erinevaid tahke.

Tema armastus minu vastu seoses Püha Vaimu andmisega sai ilmsiks Kathryn Kuhlmani elu ja teenistuse kaudu. Jumal kasutas teda imelisel viisil ja Püha Vaim puudutas mu südant läbi tema elu. Tema teenimise kaudu hakkasin mõistma, et Jumal armastas mind nii väga. Ta tahtis, et minu elus oleks Tema võidmine. Ta mitte ainult ei soovinud seda minu jaoks, vaid see oli ka mulle kättesaadav.

Nii nagu Jumal kasutas Kathryn Kuhlmani, et tuua minu ellu suur mõistmine Püha Vaimu võidmisest, otsustas ta kasutada minu äia Roy Harthernit ja dr W.A. Criswelli, et näidata mulle, et Ta tahab mind rahaliselt õnnistada. Ja nende kaudu olen arusaanud, et Jumala armastus minu vastu on otseselt seotud Tema intensiivse sooviga tuua minu ellu rahaline õnnistus, et ma ei tunneks puudust.

Kui me armastame Jumalat vastusena Tema armastusele meie vastu, siis muutub kõik. Andmine on vaid üks väljendus minu armastusest Tema vastu. Ma armastan Teda oma teenimises, jumalateenistuses, pühendumises, elus ja kuulekuses. Kõik, mida ma teen, peab olema selle armastuse väljendus. Kui minu armastus Tema vastu ei ilmne kõiges, mida ma teen, siis ma ei armasta Teda tegelikult.

Markuse 12:30 loeme:

“Ja armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kogu oma hingest, kogu oma mõistusest ja kogu oma jõust.”

Jumalat kogu südamest armastada tähendab iga oma olemuse aatomiga. Ta tahab, et Te armastaksite Teda ülimalt ja kõigega, mis Teie sees on.

Kui Teil on käsk armastada Jumalat kogu hingest, siis peate armastama Teda kõigi oma emotsioonide ja oma intellektuaalse tahtega. Ta tahab, et kõik, mis on Teie emotsioonides ja intellektis armastaks Teda.

Kui armastate Jumalat kogu oma meelega, siis armastate Teda kõigega, mida Temast mõistate. Seda mõistmist edastatakse teistele, kui räägite Temast ja tutvustate Teda teistele, et ka nemad võiksid Teda tunda.

Kui Te armastate Teda kogu oma jõust, siis armastate Jumalat kõigega, mis Teis on, nii füüsiliselt kui ka Teda teenides ja oma igapäeva elus. Jumal Isa ütleb tõesti:

“Ma tahan, et kõige selle kaudu, mida te füüsiliselt teete, armastaks te Mind: teie jooksmine, teod, see, mida te oma kehaga kogete.”

Sel hetkel, kui saame Tema armastusest ilmutuse, on selle armastuse mõõde piiritu nii, et kõik, mis me oleme ja mis meil on, kuulub Temale. Kas mäletate, mida Paulus ütles? Ta ütles: “Sest Kristuse armastus sunnib meid.” (2Kr 5:14 KJV). Teisisõnu: “Olen selle armastuse poolt nii liigutatud, puudutatud ja rabatud.”

Seetõttu, kui ma annan Jumalale oma raha, kuid mu süda ei ole selles, siis ma ei väljenda oma armastust Tema vastu kogu südamest, kogu oma hingest, kogu oma mõistusest ja kogu oma jõust. Ja kui Jumal ei ole ülim, siis ei ole Ta üldse Jumal.”

Sarnaste artiklite lugemiseks jälgige Rhythm TVd Facebookis.