Armastatud, aga ometi vaevatud

JUTLUSE MÄRKUSED
C.H. Spurgeon jutlustas selle jutluse puuetega naistele Mentonesis

“Issand, vaata, see, keda Sa armastad, on haige.”

Johannese 11:3.

Jüngril, keda Jeesus armastas, ei olnud sugugi raske kinnitada, et Jeesus armastas ka Laatsarust. Armastatu poolt valitud inimeste seas pole armukadedaid. Jeesus armastas Maarjat ja Martat ja Laatsarust – see on õnn, kui terve pere elab Jeesuse armastuses. Nad olid soositud kolmik ja ometi, nagu madu tuli paradiisi, tungis kurbus nende vaiksesse Betaania majapidamisse.

Laatsarus oli haige. Nad kõik tundsid, et kui Jeesus oleks seal, siis põgeneksid haigused Tema juuresolekul. Mida muud peaksid nad siis tegema, kui andma Talle oma katsumusest teada? Laatsarus oli lähedal surmauksele ja nii teatasid tema leebed õed sellest kohe Jeesusele, öeldes: “Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige.” Sellest ajast alates on sama sõnumit palju kordi saadetud meie Issandale, sest paljudel juhtudel on Ta valinud oma rahva jaoks viletsuse ahju. Isanda kohta öeldakse: “Ta võttis ära meie haigused ja kandis meie tõved,” ja seepärast ei ole midagi erakordset selles, et liikmed on selles küsimuses Peaga kooskõlas.

I. Pange kõigepealt tähele tekstis mainitud FAKTI – „Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige.” Õed olid mõnevõrra hämmastunud, et see nii oli, sest sõna “vaata” viitab teatud määral üllatusele. “Me armastame teda ja teeksime ta kohe terveks. Sina armastad teda ja ometi on ta endiselt haige. Sa suudad ta ühe sõnaga terveks, miks siis on su kallim haige?” Kas sina, kallis haige sõber, pole sageli mõelnud, kuidas sinu valulik või kestev haigus võib olla kooskõlas sellega, et oled valitud ja kutsutud ning tehtud üheks Kristusega? Julgen väita, et see on sind väga segadusse ajanud, kuid tegelikult pole see sugugi nii imelik, vaid pigem ootuspärane.

Me ei peaks imestama selle üle, et mees, keda Issand armastab, on haige, sest ta on ainult mees. Jeesuse armastuse tegu ei eralda meid inimelu ühistest vajadustest ja nõrkustest. Jumala mehed on ikkagi mehed. Armuleping ei ole tiisikusest, astmast või reumast vabastamise harta. Kehalised haigused, mis meid tabavad meie liha tõttu, viivad meid hauakambrisse, sest Paulus ütleb: “Meie, kes oleme selles kehas, ägame.”

Need, keda Issand armastab, on tõenäolisemalt haiged, kuna nad on omapärase karistuse all. On kirjutatud: “Keda Issand armastab, seda Ta karistab ja piitsutab iga poega, kelle Ta vastu võtab.” Viletsus on mingil moel üks tõeliselt sündinud Jumala lapse märke ja sageli juhtub, et katsumus võtab haiguse vormi. Kas me peaksime seetõttu imestama, et peame haigekambris oma koha sisse võtma? Kui Iiob ja Taavet ja Hiskija peaksid igaüks olema targad, siis kes meie oleme, et me peaksime olema hämmastunud sellest, et oleme halva tervisega?

Samuti ei ole märkimisväärne see, et oleme haiged, kui mõtiskleme suure kasu üle, mis me sellest sageli saame. Ma ei tea, milliseid erilisi parandusi võidi Laatsaruses teha, kuid paljudest Jeesuse jüngritest oleks olnud vähe kasu, kui neid ei oleks vaevatud. Tugevad mehed on karmid, jõulised ja ebasümpaatsed ning seetõttu tuleb nad ahju panna ja neid sulatada. Ma olen tundnud kristlikke naisi, kes ei oleks kunagi olnud nii õrnad, hellad, targad, kogenud ja pühad kui neid ei oleks mahendanud füüsiline valu. Nii Jumala kui ka inimese aias on vilju, mis ei küpse kunagi enne, kui neid on muljutud. Noori naisi, kes on altid olema kerglased, edevad või jutukad, õpetab sageli haigus haiguse järel seda, kuidas olla magusust ja valgust täis, mida nad õpivad Jeesuse jalge ees. Paljud on saanud koos psalmistiga öelda: „Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin Su määrusi.” Sel põhjusel isegi need, kes on väga soositud ja õnnistatud naised võivad tunda, kuidas mõõk läbistab nende südame.

Sageli on see Issanda lähedaste haigus teistele kasulik. Laatsarusel lubati olla haige ja surra, et apostlid saaksid tema surmast ja ülestõusmisest kasu. Tema haigus oli “Jumala auks.” Nende üheksateistkümne sajandi jooksul, mis on järgnenud Laatsaruse haigusele, on kõik usklikud sellest kasu saanud ja täna pärastlõunal on meil veelgi parem olla, kuna tema vireles ja suri. Kirik ja maailm võivad oma muredes saada tohutut kasu heade meeste kurbustest; hoolimatud võivad ärgata, kahtlejad võivad muutuda kindlameelseks, jumalakartmatud võivad pöörduda, leinaja võib leida tröösti meie haiguse tunnistuse kaudu; ja kui see on nii, siis kas me sooviksime vältida valu ja nõrkust? Kas me oleme valmis selleks, et meie sõbrad ütleksid ka meie kohta: „Issand, vaata, tema keda sa armastad, on haige”?

II. Meie tekst aga mitte ainult ei fikseeri fakti, vaid mainib ka selle fakti aruannet – õed saatsid Jeesusele sõnumi. Pidagem oma Issandaga pidevat ühendust kõiges –

„Laulge Jeesusele hümni, kui teie süda on nõrk.
Jagage seda kõike Jeesusega kas siis lohutust või kaebust.”

Jeesus teab meist kõike, kuid on suur kergendus valada välja oma süda Tema ette. Kui Ristija Johannese murtud südamega jüngrid nägid, et nende juhil pea maha raiuti, võtsid nad tema surnukeha ja läksid ning rääkisid sellest Jeesusele. Nad ei oleks saanud paremini teha. Kõigis hädades saada sõnum Jeesusele ja ära hoia oma viletsust enda teada. Tema puhul ei ole vaja end tagasi hoida, ei ole vaja karta, et Ta kohtleb sind külma uhkuse või südametu ükskõiksuse või julma reetmisega. Ta on usaldusisik, kes ei saa meid kunagi reeta – sõber, kes ei keeldu meist kunagi.

On õiglane loota, et kui rääkida sellest Jeesusele, siis Ta kindlasti toetab meid selles. Kui lähed Jeesuse juurde ja küsid: „Armuline Issand, miks ma olen haige? Arvasin, et olen tervena kasulik, aga nüüd ei saa ma mitte millegagi hakkama. Miks on see nii?” Tal võib olla hea meel sulle näidata, miks või kui mitte, siis Ta teeb sind võimeliseks Tema tahet kannatlikult taluma teadmata, miks. Ta võib tuua oma tõe sinu meeltesse, et sind rõõmustada või tugevdada su südant oma ligioluga või saata sulle ootamatut tröösti ja anda sulle au su kannatustes. “Valage välja oma südamed Tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!” Maarja ja Marta ei läkitanud niisama Jeesusele sõna ja keegi ei otsi asjata Tema palet.

Pidage meeles ka seda, et Jeesus võib tervendada. Ei ole mõistlik elada oletatava usu varal ja loobuda arstist ja tema ravimitest rohkem kui vallandada lihunik ja rätsep  ja oodata, et saate usust toidetud ja riietatud, kuid see oleks palju parem, kui unustada täielikult Issand ja usaldada ainult inimest. Tervenemist nii kehale kui hingele tuleb otsida Jumalalt. Kasutame ravimeid, aga need ei saa midagi teha ilma Issandata, „kes ravib kõik meie haigused”. Me võime Jeesusele  rääkida oma valudest ja järk-järgult halvenevast tervisest ja lämmatavast köhast. Mõned inimesed kardavad Jumala juurde oma tervise küsimustes tulla– nad paluvad pattude andeksandmist, kuid ei julge paluda Issandal peavalu ära võtta– ja siiski, kui kõik juuksekarvad meie peas on Jumala poolt ära loetud, siis ei ole see Tema jaoks alandav, kui Ta leevendab meelekohtades tuikamist ja survet peas. Meie suured asjad peavad suurele Jumalale olema väga väikesed ja meie pisiasjad ei saa olla palju vähemad. See on tõend Jumala mõistuse suurusest, et taevast ja maad valitsedes ei ole Ta nendest suurtest muredest nii haaratud, et unustaks oma väetite laste kõige väiksema valu või puuduse. Me võime pöörduda Tema poole oma hingeõhu puuduse pärast, sest Tema andis meile esmalt kopsud ja elu. Me võime rääkida Talle silmast, mis hämardub, ja kõrvast, mis kaotab kuulmist, sest Ta lõi nad mõlemad. Võime mainida paistes põlve ja murdunud sõrme, kaela kangust ja väljaväänatud jalga, sest Ta lõi kõik need, meie liikmed, lunastas nad kõik ja tõstab nad kõik hauaveerelt. Mine kohe ja ütle: “Issand, vaata, see, keda Sa armastad, on haige.”

III. Kolmandaks pangem tähele Laatsaruse puhul TULEMUST, mida me ei oleks tohtinud oodata. Kindlasti, kui Maarja ja Marta saatsid Jeesusele sõna, arvasid nad, et Laatsarus paraneb niipea, kui sõnumitooja Isanda juurde jõuab, kuid nende soov ei olnud rahuldatud. Veel kaheks päevaks jäi Issand sinnasamasse kohta ja alles siis, kui Ta teadis, et Laatsarus on surnud, rääkis Ta Juudamaale minekust. See õpetab meile seda, et Jeesust võidakse meie probleemidest teavitada, kuid Ta võib käituda nii, nagu oleks Ta selle suhtes ükskõikne. Me ei tohi oodata iga kord, et sellele paranemispalvele vastatakse, sest kui see nii oleks, siis ei sureks keegi, kellel on nooruk või laps, sõber või tuttav, kes tema eest palvetab. Oma palvetes armastatud Jumala laste elude eest ei tohi me unustada, et on üks palve, mis võib ületada meie palvet, sest Jeesus palub: „Isa, Ma tahan, et ka need, keda sa Mulle oled andnud, oleksid Minuga seal, kus Mina olen, et nad näeksid Mu kirkust.” Meie palvetame, et nad meiega jääksid, aga kui me mõistame, et Jeesus tahab neid rohkem, siis mida me saame muud teha, kui tunnistada Tema suuremat nõuet ja öelda: “Sündigu Sinu ja mitte minu tahtmine”? Meie enda puhul võime palvetada Issanda poole, et Ta meid üles tõstaks ja ometi, kuigi Ta meid armastab, võib Ta lasta meie seisundil aina hullemaks minna ja lõpuks lasta meil surra. Hiskija elule lisandus viisteist aastat, kuid me ei pruugi saada ühtki päeva puhkust.

Ära kunagi lase sulle kalli inimese elul või isegi sinu enda elul muuta sind mässumeelseks Issanda vastu. Kui hoiad mõne kalli inimese elust liiga kõvasti kinni, teed ise oma selja jaoks kepi ja kui sa armastad oma maist elu liiga palju, siis teed oma surivoodile okkalise padja. Lapsed on sageli meile ebajumalateks ja sellistel juhtudel on nende liiga tulihingelised armastajad ebajumalakummardajad. Võiksime sama hästi teha savist jumala ja kummardada seda, nagu hindud väidetavalt teevad, kummardades oma kaaslasi, sest mis nad muud on kui savi? Kas põrm on meile nii kallis, et me selle pärast oma Jumalaga tülitseme? Kui meie Issand jätab meid kannatama, siis ärge nurisege. Ta teeb meie heaks seda, mis on kõige lahkem ja parim, sest Ta armastab meid paremini kui me iseennast armastame.

Kas ma kuulsin sind ütlemas: “Jah, Jeesus lasi Laatsarusel surra, kuid Ta äratas ta üles”? Ma vastan, Tema on ülestõusmine ja elu ka meie jaoks. Olge trööstitud lahkunu pärast: „Sinu vend tõuseb üles” ja me kõik, kelle lootus on Jeesusel, saame osa meie Issanda ülestõusmisest. Mitte ainult meie hinged ei ela, aga ka meie kehad tõusevad üles kadumatutena. Haud toimib sulatuspotina ja see jäle keha ei tule enam välja jäledana. Mõnda kristlast rõõmustab väga mõte elada kuni Issanda tulekuni ja pääseda nii surma eest. Tunnistan, et minu arvates ei ole sellest suurt kasu, sest neil ei ole mingit eelist teiste ees, kes magavad. Neil, kes on elus ja jäävad Tema tulemisse, jääb kogemata üks osaduse punkte, surra ja tõusta üles nagu nende Isand. Armsad, kõik asjad kuuluvad teile ja surma on selles nimekirjas selgesõnaliselt mainitud. Seetõttu ärge kartke seda, vaid pigem “igatsege seda õhtut kui teid lahti riietatakse ja te võite puhata koos Jumalaga.”

IV. Lõpetan KÜSIMUSEGA – „Jeesus armastas Martat ja tema õde ja Laatsarust” – kas Jeesus, erilises mõttes, armastab ka sind? Kahjuks ei ole paljudel haigetel mingeid tõendeid Jeesuse erilisest armastusest nende vastu, sest nad pole kunagi otsinud Tema palet ega lootnud Tema peale. Jeesus võib neile öelda: „Ma ei ole teid kunagi tundnud”, sest nad on pööranud selja Tema verele ja ristile. Vasta, kallis sõber, ise sellele küsimusele: “Kas sa armastad Jeesust?” Kui jah, siis sa armastad Teda, sest Tema armastas sind esimesena. Kas sa usaldad Teda? Kui jah, siis see su usk on tõendiks, et Ta on sind armastanud juba enne maailma rajamist, sest usk on märk, millega Ta tõestab truudust oma armastatule.

Kui Jeesus armastab sind ja sa oled haige, siis las kogu maailm näeb, kuidas sa austad oma haiguses Jumalat. Las su sõbrad ja õed näevad, kuidas Ta rõõmustab ja lohutab Issanda armastatuid. Lase oma pühal lahkumisel hämmastada neid ja panna neid imetlema su Armastatu üle, kes on sulle nii armuline, et Ta teeb sind valus õnnelikuks ja rõõmsaks siis, kui oled haua väravas. Kui su religioon on midagi väärt, siis see peaks sind toetama nüüd ja sundima uskmatuid nägema, et see, keda Issand armastab, on paremas olukorras, kui ta on haige kui jumalakartmatu siis, kui ta on täis tervist ja elujõudu.

Kui sa ei tea, et Jeesus sind armastab, siis puudub sul säravaim täht, mis võiks sind haiguse öölrõõmustada. Loodan, et sa ei sure sellisena, nagu praegu oled ega sisene teise maailma ilma Jeesuse armastust nautimata – see oleks tõesti kohutav õnnetus. Otsi kohe Tema palet ja  võib olla on sinu oleviku haigus osa sellest armastuse teest, mille kaudu Jeesus toob su enda juurde. Issand, tervenda kõik need, kes on ihult ja hingelt haiged . Aamen.

Autor: C.H. Spurgeon / Beloved and Yet Afflicted (spurgeongems.org)

Kohandatud  The C. H. Spurgeon Collection, Version 1.0, Ages Software.

PALUN PALVETA, ET PÜHA VAIM KASUTAKS SEDA JUTLUST
ET TUUA PALJUD JEESUS KRISTUSE PÄÄSTVA TUNDMISENI.

Jumala armust, kõik 63 köidet C. H. Spurgeoni jutluseid tänapäevases inglise keeles,
ja 574 hispaaniakeelset tõlget, kõik tasuta, siin: Spurgeon Gems – Largest collection of Spurgeon resources online, including a complete 63 volume set of sermons, audio sermons, books, and quotes. Brought to you by Chapel Library.

Meditsiini kadunud kunst

Dr Bernard Lown (sündinud Boruch Laz) elas 99-aastaseks. Tänavu veebruaris, oma sajandal eluaastal, lahkus ta paremasse maailma. Lown .....

Keskaeg 21. sajandil. Usu konfliktist meditsiiniga

Uurin piibellikku nägemust tervisest ja seetõttu näen kommentaare läbi vaadates ja inimestega suheldes üha enam mingite äärmuste ohtu, .....

See ei olnud minu plaan

"Mis siis, kui ma peaksin seda igavesti tegema?" küsis mu mees minult telefonitsi ühel oktoobriõhtul peaaegu kaks aastat .....

Tervenemine on laste leib

Jutlus on motiveeritud paljude tuntud ja tundmatute kristlaste hiljutistest nö. ootamatutest surmadest. Seetõttu, et nad ei läinud arsti .....

Nimekiri ravimitest, mida apteekidest ei saa:

❤️ Palve on ravim. ❤️ Tagasihoidlik toit on ravim. ❤️ Treening on ravim. ❤️ Naer on ravim. ❤️ .....

Abielu ei ole seksuaalpatu võõrutusravi

Nii sageli ajavad kirikukogukonnad seksuaalpatust ülekoormatud kristlasi praktiliselt kiriku vahekäiku. Pastorid võivad paaridele öelda, et kui nad on .....

Nigeeria: Vapper Mary leidis pärast traumaravi rahu

Seksuaalse vägivalla ohvriks langenud naised ja tüdrukud kannatavad traumade all isegi pärast oma kogukonda naasmist, sest kogetu on .....

Ravim kadeduse vastu

Sõbranna saatis mulle sõnumi ühest suurepärasest restoranist, kus ta oli käinud. Ta kirjeldas imelist einet, mida ta nautinud .....

Maria Woodworth-Etter “Jumal ravib haigeid, nagu ta tegi Jeesuse ja apostlite päevil”

Õde Maria Woodworth-Etter oli selle sajandi nelipühiliikumise algusaegadel silmapaistev teenija. Ta sündis 1844. aastal ja alustas oma tervendamisteenistust .....