“Armastus ei jäta meelde paha” : Jeremiah Burroughs Jumala armu tõlgendustest

1. Moosese 18:12 koges Saara oma elu madalaimat hetke. Jumal lubas, et Aabraham saab temalt poja ja seda lubadust kuuldes “naeris ta iseeneses ja mõtles: „Nüüd, kui ma olen vanaks jäänud, peaks mul veel himu olema!” Issand noomis tema uskmatust, küsides Saaralt, miks ta naeris (1Ms 18:13–14). Saara valetas hirmust: “Ma ei naernud” (1Ms 18:15). Jumal muidugi ei valetanud.

Saara reaktsioon Jumala tõotusele ei saanud olla halvem. Kuid nagu puritaan Jeremiah Burroughs (1599–1646) oma raamatus „Kristliku rahulolu haruldane juveel“ lõpus märkis, kiitis Jumal seda lugu meenutades Saarat, mitte ei mõistnud hukka.

Burroughs 1. Peetruse 3:6 kohta

Burroughs nägi, kuidas 1. Peetruse 3:5–6 kirjakohas toob Püha Vaim Saara naistele eeskujuks: „Nõnda on ka muiste end ehtinud pühad naised, kes Jumala peale lootsid. Nad alistusid oma meestele, nii nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, „hüüdes teda isandaks.”” Ainus kord, kui Saara nimetas 1. Moosese raamatu narratiivis Aabrahamit lugupidava tiitliga „isand”, oli 1. Moosese raamatus 18:12 siis, kui ta oma kahtlusu tunnistas. Pange tähele, et Püha Vaim tsiteeris ainult seda ühte head sõna ja jättis Saara ülejäänud patuse kõne välja.

Burroughs kommenteerib: “Kui on palju kurja ja natuke head, läheb Jumal pigem kurjast mööda ja paneb tähele head.” … Niisiis, kui armulikult Jumal meiega käitub! Kui paljude halbade sõnade seas on vaid üks hea sõna, siis millise tõlgenduse Jumal teeb! (225).

Selle põhjuse leiab Burroughs 1. Korintlastele 13:5. Jumal on armastus ja armastus „ei jäta meelde paha” (1. Kor. 13:5, KJV). Ta selgitab veel: “Armastus on seda laadi, et kui asja kohta võib anda kümme tõlgendust, millest üheksa on halba ja üks hea, võtab armastus selle, mis on hea, ja jätab ülejäänud üheksa tähelepanuta” (224).

Saara rääkis 11 sõna, 10 halba ja ühe hea. Jumal möödus 10-st ja rõhutas ühte. Kui Jumal seda lugu ümber jutustab, siis mainib Ta naise usku ja jätab kõrvale tema kahtlused. Tõepoolest, milline Jumala tõlgendus!

Burroughsi praktilised rakendused

Mida peaksime nendest tekstidest Burroughsit lugedes järeldama?

1. Burroughs soovib, et tema lugejad tähistaksid Jumala armu

Kui Jumal loo ümber jutustab, mainib Ta Saara usku ja jätab tema kahtlused välja.

Prohvet Jesaja ütleb meile, et isegi meie head teod on patuga rikutud (Js 64:6). Kuid need, kes on saanud Jumala armu Kristuses, ei pea kartma: Jumala mälestus on meie kohta sama armuline kui Saara vastu.

Tõestuseks tsiteerib Burroughs Uue Testamendi kirju: „Kui me vaatame oma südamesse, ei näe me midagi peale ebapuhtuse; ometi Jumal kutsub teid oma pühadeks, kõige õelam kristlane, kellel on kõige väiksem arm suurima rikutuse all, on Jumala püha” (224). Burroughs – nagu iga suur puritaan – soovis innukalt avaldada oma lugejatele Jumala armulist südant patuste vastu.

2. Burroughs tahab oma lugejaid rahulolu poole lükata

On kokku lepitud, et kui raskused tabavad, siis peaksid kristlased andma Jumala teedele häid tõlgendusi samamoodi, nagu Jumal tõlgendab meie teid hästi. Burroughsile polnud kannatused võõrad: Inglismaa Laudia režiimi all elades oli ta sunnitud lahkuma Hollandisse, et oma südametunnistuse järgi jumalateenistusi pidada. Ta elas paguluses neli aastat.

Burroughs teadis omast käest, et kannatuste saabudes on kerge Issandas kahelda. Ta kutsus oma lugejaid üles hoopis Jumala tegusid hästi tõlgendama: „Võib ka nii olla… Jumal nägi, et kui mu rikas  elu jätkub, siis langen ma pattu ja et mida paremad on mu olud, seda halvemas seisundis on mu hing” (223–24).

Iisrael tegi kõrbes pattu, tõlgendades Jumala tegusid valesti. Nad hüüdsid: “Jumal tõi meid siia, et meid tappa” (224). Kuid Burroughs anub: „Oh, mu vennad, hoidke oma peas häid mõtteid Jumalast … ja tõlgendage hästi Tema teguviise” (225). Nii nagu Jumal otsustab anda meie eludele häid tõlgendusi, peaksime mõnes mõttes ka meie Temale oma poolehoidu tagasi andma, usaldades, et Jumal tegutseb meiega armastavalt  ja targalt isegi raskuste keskel.

Meid on kutsutud armastama Jumalat ja nagu oleme näinud, “armastus ei jäta meelde paha”.

3. Burroughs soovib, et tema lugejad võtaksid siin toodud põhimõtted ja rakendaksid neid ka inimsuhetes

Kuigi ta seda raamatus “The Rare Jewel” selgelt välja ei too, oli see kindlasti tema mõtteis. Burroughs oli kogu oma elu jooksul intensiivselt mures kiriku ühtsuse pärast. Oma “Irenicumis” kurtis ta, et väikesed õpetuslikud erinevused põhjustavad kogu Inglismaal lõhesid, sealhulgas ei olnud põhjuseks mitte niivõrd teoloogilised seisukohad, kuivõrd isekus ja uhkus.

Aga mis siis, kui kirik ilmutaks samasugust armulikkust, mida Jumal osutas Saara vastu? Kui kristlased kuuletuksid 1. Korintlastele 13:5 ja ei mõtleks üksteisest kurja, kas siis väikesed lahkhelid koguduses ei paraneks?

Burroughs kutsub meid üles mõtlema sügavalt Jumala armu üle. Kui Jumal on meid piisavalt armastanud, et anda meie elule häid tõlgendusi, siis kas me ei peaks eeldama, et Ta tahab meile parimat, isegi kui häda käes? Ja kui Jumal on meile vastu sellist armu näidanud, siis kuidas me saame seda keelata teistele Jumala pereliikmetele, kes on Kristuse poolt puhastatud? Nagu Burroughs ütleb: “Kui asja kohta on ainult üks hea tõlgendus, siis peaksime kasutama pigem head kui halba” (225).

Mõtisklemine koos Burroughsiga Jumala armulise mälestuse üle meie vastu peaks tekitama meis armulise mälestuse, mis viib meid püüdlema ühtsuse, rahulolu ja ennekõike armastuse poole.

Autor: Jackson Gravitt.

Allikas: ‘Love Thinks No Evil’: Jeremiah Burroughs on God’s Gracious Interpretations (thegospelcoalition.org)

Rick Warren loetleb 4 põhjust, miks kristlased ei vabane halbadest harjumustest

Californias Lake Forestis asuva Saddlebacki kiriku 68-aastane vanempastor jutlustas emadepäeval teemal "Minu elu restart". Kirikuõpetaja rääkis kõigile kohalviibijatele, .....

Jumal mõistab kohut meie vaenlaste ja halbade karjaste üle. Kelle üle veel?

Oh, et meie hädad piirduksid vaid sõjakate naabrite rünnakutega! Paraku pole võõrhordide pealetung põhiprobleem. Kui meie rahval on .....

5 halba põhjust lahutuseks

Forbes Advisor tellis küsitluse, milles osales 1000 lahutatud või lahutamas olevat ameeriklast, et selgitada välja, miks abielud ebaõnnestuvad. .....

Ilu, mis sünnib halbadest uudistest

Me elame maailmas, mis on täis halbu uudiseid. Nad haaravad teist kinni ja kannavad Teid minema nagu mägine .....

“Halba ilma pole olemas”? Ilmastikunähtused Piiblis ja nende tähendused

Sõna "ilm" ise esineb Piiblis vaid korra, kuid ilmastikunähtusi ennast kirjeldatakse üsna sageli. Mõelge Noa-aegsele paduvihmale, sellele järgnenud .....

Kas ma olen tõesti riiakas naine? Kuidas saada head atmosfääri loovaks naiseks

Reklaam ütles, et tegemist on "rõõmsameelse inglise perega, kus kasvavad kaks väikest poissi, kes elavad Itaalias kolmekorruselises majas. .....

Kes neist kolmest kristlasest toob kõige rohkem vaimset kahju?

Lubage mul tutvustada Teile kolme kaasaegset, end kristlaseks nimetavat usklikku, kellest igaüks on pigem kollektiivne kuvand kui konkreetne .....

Matzah ja Messias: 5 viisi, kuidas Matzah osutab Jeesusele

Kui otsite õppetundi selle kohta, kes on Jeesus, ei pea te otsima oma kohaliku toidupoe lähimat koššerosakonda! Otsige .....