Armastus olgu siiras

Jagage armastust

Roomlastele 12:9 loeme armastuse kohta järgmist: “Armastus olgu siiras”

Väljend “siiras” – kreeka keeles on väljendatud ühe sõnaga – omadussõnaga “anupokritos”, mis koosneb sõnast “an-“, prefiksist, mis annab sellele sõnale negatiivse tähenduse, ja nimisõnast “hupokrisia”, mis tähendab sõna-sõnalt “silmakirjalikkus”, “teesklemine”. Sõna “silmakirjalikkus” tähendab teesklemist, et kellelgi on mõni omadus, mida tal tegelikult ei ole, või teesklemist, et ta on keegi, kes ta tegelikult ei ole. Näiteks 2. Korintlastele 11:13-15 öeldakse, et saatan “võtab valguse ingli kuju” ja tema sulased “võtvad õiguse teenijate kuju”. See on puhas silmakirjalikkus, teesklus, et saatan ja tema sulased näevad välja sellised nagu nad ei ole.

Ent Roomlastele 12:9 juurde  tagasi tulles manitsetakse meid mitte teesklema, et me armastame, kui meie mõtetes on midagi muud selle asemel, vaid armastama siiralt. Ainult siiras armastus on tõeline armastus. Sama on kirjas 1. Peetruse 1:22:

 Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud SIIRAKS [kreeka keeles:” anupokritos “] vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist PUHTAST SÜDAMEST… “.

Meie armastus peaks tulema puhtast südamest ja olema siiras, tõeline ja tõene. Seda tuleks väljendada mitte sõnades, vaid tões ja tegudes. Ta peab olema raugematu.

Seetõttu kasvagem armastuses ja austuses üksteise vastu, sest me kõik oleme sama ihu, Kristuse ihu liikmed, kuulume ühte perekonda, Jumala perekonda ning oleme üksteisele vennad ja õed. Seadkem armastus kõigest muust kõrgemale, sest armastus on ” täiuslik side!” (Koloslastele 3:14). Ärgem märgakem üksteise nõrkusi, vaid armastagem üksteist puhtast südamest, siiralt ja teesklematult.

Allikas: «Любовь да будет непритворна» (Римлянам 12:9) (bibletruths.ru)