Armastuses pole hirmu

Johannese 1. peatükis on põnev salm, mis ütleb: „Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses..” (1Jh 4:18).

Mida see täpsemalt tähendab?

Me teame, et on olemas tervislik jumalakartus – aupaklik ja austav hirm. See on kartus, mis tunneb ära, kes Ta on: igavene, kõiketeadja, kõikvõimas, täiuslikult püha, kogu valgus ilma igasuguse pimeduseta. Selline hirm on patu ja rumaluse vastumürk.

Kui me tõesti tunneme Teda, armastame Teda ja austame Teda, ei mängi me maailma mustusega. Ja me ei mängi oma hingega mänge.

Sellepärast ütleb Õpetussõnad, et “Issanda kartus tähendab kurja vihkamist” (8:13). Sellepärast öeldakse selles ja teistes Vana Testamendi raamatutes, et Issanda kartus on tarkuse ja teadmiste algus (nt Õpetussõnad 1:7; 9:10; Iiob 28:28). Ja sellepärast öeldakse meile: “Jehoova kartus pikendab elu” ja et “Issanda kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks.” (10:27; 14:27) .

Sellest aupaklikust hirmust räägitakse ka Uues Testamendis, kus Paulus kirjutab:

“Seega, kuna meil on need tõotused [Jumal on meie Isa ja elab meie keskel], siis kallid sõbrad, puhastagem end kõigest, mis saastab ihu ja vaimu, täiustades pühadust austusest Jumala vastu” (2. Korintlastele 7:1).

Kuid on veel üks hirm, mis on ebatervislik. See on halvav. See on kurnav. See on piinav.

Ebatervislik, halvav hirm

See on hirm, mida 1. Johannese 4. peatükis käsitletakse, selgitades, et see “on seotud karistusega”.

Laiendatud Piibel selgitab seda küsimust:

“Armastuses pole hirmu [kartust ei eksisteeri]. Kuid täiuslik (täielik, täiskasvanud) armastus ajab hirmu välja, sest hirmuga kaasneb [jumaliku] karistuse ootus, nii et see, kes kardab [Jumala kohut], ei ole armastuses täiuslik [ei ole kasvanud piisavaks oma arusaamises Jumala armastusest].”

See on sarnane Living Bible parafraasiga:

“Me ei pea kartma kedagi, kes meid täiuslikult armastab; Tema täiuslik armastus meie vastu kõrvaldab igasuguse hirmu selle ees, mida Ta meile teha võib. Kui me kardame, siis kartus selle pärast, mida Ta võib meiega teha näitab, et me pole täielikult veendunud, et Ta meid tõesti armastab.”

Või nagu parafraseeritult Message Piiblis:

“Armastuses pole hirmu jaoks ruumi. Hästi kujunenud armastus peletab hirmu. Kuna hirm sandistab, ei ole kartlik elu – hirm surma ees, hirm kohtumõistmise ees – armastuses veel täielikult välja kujunenud.”

Jumala armastuse täius

Samas vaimus kirjutas Paulus, et neile, kes on Messias Jeesuses, ei ole hukkamõistu – see tähendab, et nende peade kohal ei ripu hukatus- ja hukkamõist (vt Roomlastele 8:1).

Need, kes elavad selle kartuse, halvava hirmu all, ei kõnni Jumala armastuse täiuses. Ja vastupidi, need, kes kõnnivad selle täiuses, austavad ja peavad Temast lugu tervel viisil, kuid on täiesti vabad sellest halvavast hirmust, tundest, et “minuga juhtub midagi halba, sest ma olen nii kohutav patune.”

Nagu Matthew Henry targalt märkis,

“Peame vahet tegema Jumala kartusel ja Tema kartmisel; Jumalakartus toob kaasa suure austuse ja lugupidamise Jumala vastu. Kuulekus ja head teod, mis on tehtud armastuse põhimõttel, ei ole nagu orjalik vaev selle inimese jaoks, kes teeb vastutahtmist tööd olles hirmul Issanda viha ees. Nad on nagu kohusetundliku lapse oma, kes teeb armastatud isale teeneid, millest on kasu tema vendadele, ja seda tehakse meelsasti. See on märk sellest, et meie armastus pole kaugeltki täiuslik, kui meil on palju kahtluseid, hirme ja kartust Jumala vastu. Las taevas ja maa olla üllatunud Tema armastusest. Ta saatis oma Sõna, et kutsuda patuseid sellest suurest päästest osa saama. Las neid lohutada neis toimuv õnnelik muutus, samal ajal kui nad annavad Talle au. Jumala armastus Kristuses, kristlaste südametes lapsendamise Vaimust, on pöördumise suur tõend.”

Kus Teie täna seisate?

Te ei saa end selle pärast karistada, heites endale ette oma usalduse puudumist Jumala vastu, justkui tooks see Teile hingamise.

Selle asemel peate endalt küsima, kas olete Jeesuse surma ja ülestõusmise kaudu saanud oma patud andeks ja uue elu. Kui olete, siis peate oma hinge iga päev julgustama selle lihtsa tõsiasjaga: kui Jumal oleks tahtnud Teid hävitada, siis ei oleks Ta saatnud oma Poega Teie eest surema, kui Te olite veel mässus ja patus.

Saage täielik ilmutus Isa armastusest, mis ajab välja selle hirmu, mis on seotud karistusega.

Jumala täiuslikus armastuses ei ole hirmu. Selles Te leiate hingamise.

 

Autor Dr Michael Brown / There Is No Fear in Love – The Stream

Dr Michael Brown on riiklikult sündikaatraadio Line of Fire raadioprogrammi juht. Ta on rohkem kui 40 raamatu autor, sealhulgas “Can You be Gay and Christian?”; Our Hands Are Stained With Blood; and Seize the Moment: How to Fuel the Fires of Revival. Saate temaga ühendust võtta Facebookis, X-is või YouTube’is.

Jumala armastus ja külluslik arm

Sõbrad, ma tahaksin, et loeksime koos järgmise kirjakoha Efeslastele: „Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes .....

Jumala armastav sallimatus

Tolerantsus. Kaasaegne kultuurieliit kiidab seda voorust igas koolikeskkonnas, meediaväljaandes ja töökoolitustöökojas. Tundub, et pole tõesemat viisi teise inimese .....

Jumala armastamine lastega või ilma lasteta

Kui olete abielus, siis kas Teil on lapsi või ei ole. Ja see on  oluline. See on väga .....

Ärge öelge, et armastate Jumalat, kui Te ei armasta inimesi

Igal pool, kuhu ma lähen, kuulen, kuidas kristlased kritiseerivad kirikut ja kurdavad, et nad ei saa osaleda teatud .....

“Armastus ei jäta meelde paha” : Jeremiah Burroughs Jumala armu tõlgendustest

1. Moosese 18:12 koges Saara oma elu madalaimat hetke. Jumal lubas, et Aabraham saab temalt poja ja seda .....

Jumala viha oli rahuldatud. Imeline armastus kohutavas ristis

Rist. Milline kabuhirm. Äärmuslik ja ülemõistuse  kohutav. See loodi selleks, et tekitada sügav õudus kõigi inimeste teadvuses, keda .....

Armastus ei ole alati armastus: miks peaksid tunded kummardama Jumala ees

1967.aasta suvel ilmus laul "All You Need Is Love" ja sellest sai kiiresti üks Beatlesi populaarseimaid hitte. Kuid .....

Kuidas armastada oma abikaasat, olemata ebajumalateenija

Siin on üks minu lemmiktsitaate C. S. Lewiselt: "Kui olen õppinud armastama Jumalat paremini kui oma maist kallimat, .....

C. S. Lewis teemal, miks horisontaalne armastus peab olema jumalakeskne

""Sensuaalne armastus lakkab olemast kuratlik, kui ta lakkab olemast jumal." Kas pole see hästi öeldud? Nii paljud asjad .....

Kallis vend, jumalakartlik armastus algab altari juurest, aga iha saab alguse varjatud kohtadest

Lõpetage mõttetute suhete alustamine, kuna tal on kena keha. Suur tagumik ei tähenda, et abielu jääb püsima. Palvetav, .....