Armulaua Püha. Varsti tähistatakse üleriigilist püha – jaanipäeva

Kuid kas me üldse mõistame, mida see püha endast kujutab ja millised on selle tagajärjed? Jaanipäeva ööl toimub ju palju kurja – joominguid, kaklusi, vägistamisi, avariisid, tulekahjusid jne. Inimesed valmistuvad juba varakult end ette selleks pühaks ja võib juhtuda nii, et see öö jääbki nende elus viimaseks.

Sellest võib järeldada, keda nende pühade ajal teenitakse, kes on selle püha isand – saatana t– kõige kurjuse ja valede isa. Tema on olnud inimesetapja algusest peale. Tema eesmärgiks on tuua Jumala loodu krooni – inimese ellu häving, laostumine, rikutud suhted, õnnetused, haigused, masendus, tühjus.

Selle  püha juured ei asu Piiblis, need on paganlikud ja viivad sügavale pimedasse Eesti rahva minevikku. Sinna aega, kus inimesed kummardasid loodust – kive, puid, vett, päikest. Jumal ei luba kummardada loodut ja teha endale kuju. Inimene on kutsutud kummardama Issandat Jumalat, Kes on elav ja kõikjal viibiv Looja, Kes on loonud kõik nähtava ja nähtamatu.

Piiblist loeme nende needuste kohta, mis tulevad inimeste ellu, kes kummardavad ebajumalaid.

Jaanipäeva ööl noored hüppavad läbi tule, arvates sealt leidvat õnne, kuid s. o. patt ja selle eest tuleb anda aru Issanda ees.

Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest-lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat! Sest igaüks, kes seda teeb, on Jehoovale jäle, ja nende jäleduste pärast ajab Jehoova, su Jumal, nad ära sinu eest! Ole laitmatu Jehoova, oma Jumala ees! Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest-lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Jehoova, su Jumal, selleks luba andnud! (5.Ms.18: 10 – 14)

Sel ööl paljud nõiuvad ja kutsuvad vaime välja ja oma sõnakuulmatuse ning teadmatuse tõttu satuvad needuse alla.

Ärge sööge midagi ühes verega! Ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega! Ärge lõigake oma ihusse surnumärki ja ärge tehke endile söövitatud kriimustusi! Mina olen Jehoova! Ära teota oma tütart, lastes teda hoorata, et kogu maa ei hakkaks hoorama ega täituks häbitegudega! (3.Ms.19: 26, 28,29)

Rahva sellise tegutsemise tulemusena täitub kogu maa patuga ja Issanda karistus tuleb rahva ellu.

Ka paljud kristlased on lasknud ennast ahvatleda sellest pühast, hakates seda tähistama Ristija Johannese sünnipäevana. Aga see ei ole tõsi. S.o. vaid oma liha ja patu teenimine. Jumal keelab Oma lastel  – Kogudusel sarnaneda selle maailmaga.

Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. (Rm.12:2)

Ärka Eestimaa! Ära joo Jumala vihakarikast! Meie Issand Jeesus Kristus kannatas meie eest ja andis oma elu, et meie elaksime ja saaksime andeks oma patud. Eesti rahvas peab teenima Jumalat. Jumal soovib, et nad saaksid osa Tema pühadusest, oleksid vabad, rõõmsad, kuulutaksid kõikjal Tema suuri tegusid.

Viimasel ööl meie Issand  näitas oma õpilastele isikliku eeskuju näol, kuidas nad peavad elama ja käituma. Püha õhtusöömaaeg tähendab osasaamist Issanda surmast ja ülestõusmisest. Issand Jeesus käskis oma õpilastel seda teha iga kord, kui nad kokku tulevad.

Jeesus ütles neile: “Ma olen südamest igatsenud seda paasatalle süüa ühes teiega, enne kui Ma kannatan. Sest Ma ütlen teile, et Ma ei söö enam sellest, kuni kõik on täide läinud Jumala riigis!” Ja Ta võttis karika, tänas ning ütles: “Võtke see ja jagage eneste vahel. Sest Ma ütlen teile, et Mina ei joo enam viinapuu viljast, enne kui tuleb Jumala riik!” Ja Ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile ning ütles: “See on Minu ihu, mis teie eest antakse; seda tehke Minu mälestuseks!” Samuti ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: “See karikas on uus leping Minu veres, mis teie eest valatakse. (Lk.22: 15 – 20)

Jumal on sõlminud meiega lepingu, lastes Oma Pojal valada oma vere meie eest, et saaksime lepitatud Temaga. Seepärast mõtelgem sellele, mida Jeesus on teinud meie eest! Kuulutagem sõna ja levitagem evangeeliumi, et inimesed ei hukkuks!

Saada osa Kristuse ihust ja omada osadust Tema kalli verega – s.o. püha kogu Eesti rahva jaoks, kus kogu rahvas ülistab Issandat ja meenutab Jeesuse surma ja ülestõusmist. Eesti saab tõeliselt vabaks ainult läbi Jeesuse vere. S.o. Kristuse võidupüha pimeduse riigi  – patu, surma, haiguse, vägivalla, puuduse, kannatuse, valu – kogu needuse üle.

S.o. alistumise päev Issanda ja Tema elava Sõna ees.

Usume ja palvetame, et jaanipäev saaks üleriigiliseks patukahetsuse ja armulaua pühaks. Las kogu rahvas saada osa  Kristuse ihust ja Tema kallist verest!

Vaata oma elu peale! Uuri end ja katsu läbi oma süda! Kes valitseb sinu elus, kes on sinu südame troonil? Tee valik ja ühine pühade leeriga!

Eestimaa – head patukahetsuse ja alistumise püha!

Pastor Paul Armand.