Prohvetlikud hetked #145 Astu enda ja teiste kaitseks välja, kuni veel selleks on aega

Ma pole kunagi varem sarnast sõna andnud. Mõni teist võib arvata, et olen poliitiline. Ma ei usu, et olen poliitiline, vaid peegeldan reaalsust, nii et palun lugupidavalt, et võtaksite vastu mõned avaldused, mille ma kavatsen esitada, sest mu süda on murtud ja ma ei saa enam vaikida nähes inimeste kannatusi, mis tulenevad kurjuse kasvavast sügavusest, mida ma näen ümbritsemas oma armastatud rahvast ja maailma. Nii et alustan tõsise avaldusega.

Kui tõsine ebakompetentsus häirib rahvast lõunapiiril, siis saame ehk sellega kohaneda. Kui ebakompetentsus – või pahatahtlikkus – rikub, eirab või väänab meie põhiseadust, siis võime ehk selle andestada isegi siis, kui sellepärast nutame. Kui meie valitsus kaldub vasakule, sinna kuhu me ei taha minna, siis võime oodata järgmisi valimisi. Aga kui jäme saamatus toob endaga kaasa kallihinnaliste elude kaotused, tarbetud surmad ja teeb meie rahva maailma silmis naeruväärseks, siis on aeg tõusta ja oma hääl kuuldavaks teha. Andke oma esindajatele ja senaatoritele teada, et nad peavad seisma selle administratsiooni tegevuskavale vastu ja isegi nõudma tagasiastumist, nagu mõlema poole üha julgemad liikmed juba teevad. Me ei saa seda endale lubada veel kolm ja poolt aastat.

Afganistanis pole mitte ainult tuhandeid inimesi, kes on viimase 20 aasta jooksul ameeriklaste kõrval seisnud ja neid aidanud, vaid ka tuhandeid kristlasi, kellel pole lootust riigist välja saada. Islami radikaalne kaubamärk, mida Taliban praktiseerib, nõuab nende islamisse pöördumist või tapmist. Vastupidise kartuste hajutamise aktsepteerimine on näide kõige kohutavamast naiivsusest. Peame palvetama nende päästmise eest, aga kui vabastamine on võimatu, siis tundub, et Efeslastele 6 kehtib seal, kus Paulus kutsus usklike vastu pidama kurjal päeval ja jääda püsima, olles teinud kõik selleks, et seista. Paluge jõudu ja julgust. Paluge Jumala ilmse kohaloleku eest. Paulus ütles 6:18: palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ja seda silmas pidades olge valvel kogu püsivuse ja palvetega kõigi pühakute eest, 6:19 ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, 6:20 mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. Ja oleks hea palvetada selle eest, et toimuksid väelised kohtumised nii nagu Eelija kohtus  450 Baali prohvetiga.

Nagu öeldud, tundub meie turvalisest varjupaigast USA -st vaadatuna, et on liiga lihtne palvetada, et sõjaolukorras olevad usklikud, kes on selles võõras riigis eluohtlikus olukorras, annaksid tugeva ja hääleka tunnistuse. Milline oleks meie enesetunne kui oleksime sarnases olukorras, kui meie poegi ja tütreid ähvardatakse? Kui relvastatud islami võitleja tuleks meie lapsi ära võtma? Või kui oleksime sunnitud andma oma tütred alatutele habemega meestele naisteks? Ma pole kindel, kas ma tean, mida palvetada, välja arvatud seda, et meie halastav Päästja päästaks nad mingi ime läbi olukorrast, mille meie ebaõnnestunud valitsus on loonud.

Ükski neist ei hakka isegi käsitlema kannatusi, mida selle rahva naised kogevad, olenemata sellest, kas nad on kristlased või mitte. Selline islam, mida Taliban praktiseerib, allutab naised virtuaalsesse orjusesse. Juba 12 -aastased tüdrukud on sunnitud saama lapspruutideks. Nende vabadus hävitatakse. Kakskümmend aastat edusamme pööratakse vastupidiseks.

Kodurindel on meil president, kes keeldub jõustamast meie lõunapiiril asuva maa seadusi. Igakuiselt ujutab meie riiki üle 200 000 ebaseaduslikku sisserändajat, keda see administratsioon on siia kutsunud. Kuritegevus kasvab meie piirilinnades kiiresti. Eraomandit rikutakse. Siin Denveris näen meie mägede ja turismiobjektide tõttu teedel paljude teiste osariikide numbrimärkidega autosid, aga nüüd on rohkem Texase numbrimärkidega autosid 3: 1 vastu, mis tahes muu osariigi ees ja pean mõtlema, miks see nii on. Ma ei usu, et see kõik puudutab turismi, kus läänes põlevate tulekahjude suits lämmatab praegu kõike.

See seaduse jõustamisest keeldumine  toob meie rahvasse seadusetuse vaimu. See vaim oli siin enne piirikriisi ning tegutses juba valitsustasandil ja meie inimeste südames moraalsetes kompromissides ja üldises suhtumises sellesse, mida varem peeti lihtsaks terviklikkuseks. See seadusetuse vaim on viimase seitsme kuu jooksul kogunud jõudu. Seadusi ei täideta. Politsei on ilma rahastuseta, häbistatud ja neid ei peeta lugu. Mässumehed ja rüüstajad jäävad karistamata, sageli ei süüdistata neid isegi kuriteos. Meie linnad põlevad. Mõrvad kasvavad murettekitava kiirusega. Tulistamised, isegi massitulistamised, suurenevad. Rassiviha ja poliitiline lõhe kasvab iga päevaga.

Mida me lootsime, et juhtub? Kui ignoreeritakse Jumala seadusi või selle maa seadusi, mis on mõeldud meid kaitsma ei jõustata, siis sureb armastus. Seadus, hea seadus, säilitab õige kohtlemise inimeste vahel. Õiglus. Headus. Ausus. Seadusetus avab hävituse üleujutused ja kõik see sureb. Jeesus ütles meile Matteuse 24. peatükis, et üks lõpuaegade märke on Matteuse 24:12: “Kuna seadusvastasus suureneb, jahtub enamiku inimeste armastus.” Kui armastus jaheneb, täidab meie hinge vaenlane vaakumi vihaga, tavaliselt mingi õiglusvõitluse varjus. Häving ja ebaõiglus tulvavad sisse. Ühiskond hakkab lahti hargnema. Vihkamine asendab armastuse, aususe või mis tahes vormis tõelise õigluse. Kui viha juurdub, siis see levib nagu vähk, puhkeb vägivald ja lõpuks inimesed surevad.Ja inimesed surevadki.

Lisaks kõigele sellele, kui sellel administratsioonil lastakse jätkata praegusel kursil ja kui praegune kongress jätkab kontrolli alt väljumist, siis võib oodata majanduskrahhi, milleha kaasneb kokku maailmamajanduse kokku varisemine. Juba praegu kasvab inflatsioon hirmutava kiirusega. Kas olete viimasel ajal bensiini ostnud? See läheb hullemaks kui praegune valitsev erakond jätkab oma teed. See on lihtne majanduslik reaalsus, mida administratsioon ja kongress keelduvad tunnistamast. Kui see kokkuvarisemine juhtub ja kui meie vaenlased tunnevad Ameerika Ühendriikide üha suurenevat nõrkust, siis muutub sõda paratamatuks ja tõenäoliselt on see maailma kõige hävitavam. Ja see kõik on üks seadusetuse tagajärg, mis tekitab armastuse jahenemist ja viha, mis viib vägivallani.

Aega on veel. Veel on aega selleks, et palves häält tõsta. Veel on aega anda oma valitud esindajatele teada, mida me arvame ja mida tahame. Veel on aega selleks, et tõusta koolivalitsuse koosolekutel ja linnavolikogudes ning teha oma hääl kuuldavaks. Veel on aega kahetseda oma isiklike, koguduse ja meie rahva patte. Siiski süvendab aeg meie pühendumust ühe tõelise Jumala, meie Issanda Jeesuse Kristuse ja risti löödud Jumala kummardamisele.

Kuid aeg hakkab otsa saama ja viimane tund läheneb kiiremini, kui paljud meist tahaksid uskuda.