Proskuneo * – εχηγεομαι – ülistama

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid on esitatud sõnasõnalises tõlkes. Paljude tänapäeva kristlaste jaoks tähendab sõna…

EPISTREPHO* – εχηγεομαι – muutuma, ümber pöörama

Selles Uues Testamendis esitatud meeleparanduse kontseptsiooni sarjas oleme juba uurinud verbi μετανοὲω , mis tähendab otsust…

SEBASMA* – εχηγεομαι – ülistuse objekt, ülistuse koht

‘Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

TAPEINOO – εχηγεομαι – alandada, madalaks teha, tasandada

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid on võetud sõnasõnalisest tõlkest. Sel nädalal alustame kreeka keelse sõna ταπεινὸω…

Abba – αββα – issi

Meie selle nädala sõna on aramea keelne abba αββα. Thayer kinnitab, et selle vaste kreeka keeles…

EULOGEO * – εχηγεομαι – head rääkima, kiitma, õnnistama

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

PROSEUCHOMAI * – εχηγεομαι – palvetama

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka mõtetesse postitatud õppetundides pärinevad BTE…

Hupomone – kannatlikkus, vastupidavus, visadus

Sel nädalal alustame kreeka keelse nimisõna u¿pomonh / uurimist, mis tähendab “kannatlikkust, vastupidavust, visadust”. See sõna…

EPOURANIOS * – εχηγεομαι – taevane, taevalik, vaimuvaldkond

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Greek Thoughts veebilehele postitatud õppetundides pärinevad…

Latreuo – εχηγεομαι Kummardama, teenima

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid, nii selles kui ka kõigis muudes Kreeka mõtete kodulehele postitatud…

Meno * – μὲνω – jääma, asuma, paigale jääma, viibima

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid, nii selles kui ka kõigis muudes Kreeka mõtete kodulehele postitatud…

Merimna – hool, ärevus, mure ja Merimnao

Sel nädalal alustame kaheksaosalist uuringut kreeka keelsest sõnast μεριμνα ja selle tegusõnavormist μεριμναω. Nimisõna μεριμνα tõlgitakse…