Avastage šabati aarded

Kaasaegses kultuuris on meil sageli raske leida hingerahu. Lisaks jätavad liiga paljud meist tähelepanuta ühe suurima kingituse, mille Jumal on meile selleks andnud, – hingamispäeva.

Šabati kingitus

Šabat loodi selleks, et aidata meil oma koormad Jumalale üle anda ja olla kooskõlas Tema plaanidega meie elus. Kui mõned iisraellased üritasid seda eirata, siis ütles Jumal Moosesele:

“Nad peavad mõistma, et hingamispäev on Issanda kingitus neile” (2Ms 16:29, otsene tõlge).

Samamoodi ütles Jeesus: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks.” – Markuse 2: 23–27. Keskendume sageli selle lause teisele poolele, et see ei tohiks olla koormaks. Kuid unustame salmi esimest poolt rakendada ja siis küsime Jumalalt: Kuidas saab see kingitus minu vajadusi rahuldada?

Tõepoolest, Jumal lõi meid šabati südames. Ja see on osa meie elust, vastavalt Jumala plaanile.

Miks kogu päev eraldada?

Esiteks selleks, et saaksime igal nädalal iseenda ja Tema juurde tagasi pöörduda. Leiame puhkuse oma kehale, hingele ja vaimule. Toome oma koormad Jumala juurde. Kutsume Teda võtma oma elus sisse keskse koha ja võimaldame Talle juurdepääsu oma südamele.

Tegelikult on meie seisatamine usutegu. Mitte sellepärast, et meil oleks midagi juba valmis, vaid sellepärast, et anname kõik uuesti Tema kätte. Ja see õpetab meid Teda rohkem usaldama, mõistes, et kõike hoiab Tema oma käes mitte meie.

Šabat on Jumala vastumürk stressile ja tervisliku elu retsept.

Teiseks parandab Shabbat meie elu kulgu. See tagab, et me mäletame ja võtame aega, et suhelda kõige lähedasemate inimestega ja tegeleme plaanidega, mis Jumalal meie jaoks on. Anname end kogu südamest oma lähedastele. Peatame oma “normaalse töö” ja meenutame, miks me teeme seda, mida teeme.

Šabat aitab meil luua tugevamaid perekondi ja kogukondi, kui võtame tahtlikult aega lähedaste armastamiseks ja suhete loomiseks.

52 laupäeva aastas

Selle päeva kasutamine Jumala kavandatud viisil muudab teie ellusuhtumist. Nagu ütles Walter Bruggerman: “Need, kes elavad šabati ajal erinevalt, elavad ülejäänud kuus päeva erinevalt.” Teisisõnu, see, kuidas Jumal õpetab meile šabatit kasutama, mõjutab ka kõiki teisi meie eluvaldkondi.

Juudi traditsiooniline šabati tervitus kõlab nagu “Shabbat shalom!” Šabat on heebreakeelne sõna laupäeva kohta. Ja sõna šalom tähendab rahu, aga ka ausust ja heaolu.

Selle täieliku Jumala šalomi kogemuse saamiseks šabatil peame mõistma selle põhimõtteid ja rakendama neid oma elus. Nagu Jeesus ütles, oleme õnnistatud, kui me mitte ainult ei kuula, vaid ka kuuletume. Siin on mõned näidised.

Sukeldu sügavamale puhkepäeva

Ühendus: šabat pole lihtsalt seisatamaine, see on aeg selleks, et häälestuda Jumala südamesse ja näha maailma Tema silmade läbi. See tuletab meile meelde meie inimlikkust ja seda, kuidas Jumal tuleb meie elu kõikidesse valdkondadesse.

Armastus: šabat on iganädalane armastusetund. See on õppetund, kuidas armastada Jumalat, iseennast ja teisi inimesi. Jumal käskis iisraellastel leida aega selleks päevaks, täpselt nii, nagu Tema pärast loomist puhkas ja eraldas aja selle nautimiseks. See tuletab meile meelde, et oleme loodud Tema näo järgi.

Ta annab meile võimaluse puhata Tema armastuses, kui kuulame Tema häält ja südant. See on ruum elu nautimiseks ning pere ja sõpradega aja veetmiseks. Šabat on tõeliselt rõõmus puhkus!

Pidage meeles, et Jumal käskis ka Iisraeli lastel kasutada šabati puhkust meeldetuletuseks selle kohta, mida Ta nende heaks Egiptusest välja toomisel tegi. Ta juhatas nad läbi kõrbe Tõotatud Maale. Šabat tuletas neile meelde, et nad olid vabad inimesed ja elasid Jumala lubaduste järgi ainult sellepärast, mida Ta nende heaks tegi.

Keskendumine šabatile

Kõik ülaltoodu kehtib meie kohta. Šabat aitab meil meenutada, mida Jumal on varem teinud, osaleda selles, mida Ta praegu teeb, ja oodata, kuhu Ta meid juhatab.

Tegelikult peavad rabid šabatit tulevase Messia kuningriigi ootuseks. Jeesuse järgijatena teame, et võime Teda kogeda siin ja praegu koos kõigi sellega kaasnevate õnnistustega. Šabati kingituse avaldamine aitab meil sukelduda sügavamale selle imelise Kuningriigi kogemusse, mis sünnib maa peale. Just nii nagui Jeesus õpetas meid palvetama: “Su kuningriik tulgu!”

Lühidalt öeldes võib šabat aidata meil elada nii, nagu Jumal seda soovis, isegi meie rahutus tänapäevases maailmas.

Ja kui rakendate šabati põhimõtteid, ei saa õnnistused teha muud kui teie ülejäänud elu laieneda. Te hakkate neid kogema isiklikus ja pereelus ning igapäevaelu kõigis valdkondades, kaasa arvatud “tavalises töös”.

Paljud meist püüdlevad igapäevase Piiblilugemise ja püsiva palve aja poole ja on kerge end süüdi tunda, kui meil on raskusi. Kuid see Jumala antud ajakava on erinev. Igal nädalal toob hingamispäev meid tagasi selle keskpunkti, kes me oleme ja milline on meie elu.

Tänapäeva digitaalses ja inforikkas maailmas vajame šabati õppetunde rohkem kui kunagi varem.

Autor David Hoffbrand / firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/raskrojte-sokrovishha-shabbata.htm