Biden peab tähtsustama usuvabadust

USA pesident Biden peab oma välispoliitilises tegevuskavas tähtsustama usuvabadust. Tema märkused käimasoleva uiguuri genotsiidi kohta, mis tehti selle kuu alguses raekoja koosolekul, ei andnud tugevat toetust usuvabadusele, mis on inimese põhiõigus. Tema väljaütlemisi kritiseerisid paljud. Vältimaks, et usuvabaduse edendamisel ei peetaks teda nõrgaks, peaks president esimese 100 ametipäeva raames selle küsimuse seadma oma selgeks prioriteediks

Toimides järgnevalt:

Esiteks peaks USA president Biden nimetama rahvusvahelise usuvabaduse uueks suursaadikuks kogemustega usuvabaduse eestvedaja. Suursaadik peaks omama tugevat tausta usuvabaduse propageerimisel mitmetahulisel tasandil ning tal peaksid olema tugevad sidemed inimõiguste vabaühenduste ülemaailmse kogukonnaga. Sellel kogukonnal on ulatuslik kohapealne riskirühma kuuluvate usuvähemuste kogukondade esindatus ja see aitab teemaruumi terviklikumalt vaadata.

Teiseks peaks president Biden kahepoolsetel kohtumistel välisriikide kolleegidega rõhutama südametunnistuse vange. Kõigi kahepoolsete kõneluste osana peaksid USA diplomaadid pühendama osa päevakavast nende südametunnistuse vangide mainimisele, kes on praegu, oma usuliste veendumuste tõttu, vangistatud. Liiga sageli ei saa need vangid valitsuste tasandil vajalikku rahvusvahelist kaitset. USA diplomaadid peavad neid küsimusi järjekindlalt tõstatama.

Kolmandaks peaks Bideni administratsioon täitma rahvusvahelise usuvabaduse teemadele pühendatud rahvusliku julgeoleku nõukogu põneva koha. See nõuandev seisukoht on kriitilise tähtsusega administratsiooni teavitamisel asjakohastest küsimustest, mis ohustavad seda universaalset väärtust kogu maailmas.

Mida kiiremini administratsioon need põhipunktid prioriteediks seab, seda selgemini saab maailm teada, et USA hoolitseb usuvabaduse eest ja jätkab kõigi rõhutud usuvähemuste kaitsmist kogu maailmas.

International Christian Concern advokatuuridirektor Matias Perttula ütles: „President Bidenil on kuldne võimalus tugineda eelmise administratsiooni saavutustele ja ühendada polariseeritud riik tõeliselt kaheparteilise küsimuse taha, mis on Ameerika kogemuse kõige määravam element – usuvabadus. Nüüd on aeg kahekordistada usuvabadust ja selle, kui põhilise inimõiguse, kaitset kogu maailmas. ”

Allikas: https://www.persecution.org/2021/02/24/biden-needs-prioritize-religious-freedom/