Boris Grisenko: mida ütleb prohvet Jesaja olukorra kohta Ukrainas?

Kui ma eelmisel päeval palvetasin ja palusin Issandal mulle selleks ajaks sõna anda, näitas Ta mulle Jesaja raamatu viiendat peatükki. See algab sellega, et prohvet laulab Issandale laulu Tema viinamäest. See on laul Mašiahile, kes päästis Iisraeli, eraldas nad, tõi Iisraeli tõotatud maale ja lõikas nad ümber. Ta laulab seda laulu, pöörates sellega Armastatud Issanda palge  Iisraeli poole.

Ma arvan, et kui neid sõnu lauldi, tundsid nad nii armastust ja valu kui ka Iisraeli Püha pettumust ja armukadedust oma rahva pärast. Pidage meeles, kuidas Jaakobuse raamat ütleb, et Issand armastab kuni armukadeduseni, rääkimata Ülemlaulust, kus Jumala armastus ja armukadedus ei ole üksteisest lahus.

Jumala kaitse, millest inimesed ise keeldusid

„Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega: ma kisun maha ta aia, ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan ta müüri, ja ta jääb tallatavaks.” (Jesaja 5:4-5).

Issand hoiatab, et Tema kaitse kaob, sest Tema rahvas põlgas ülekaalukalt Issanda Sõna, lootis õnnistusi, mis nad Jumala armust said, lootis iseendale, muutus ahneks, omakasupüüdlikuks, kavalaks, julmaks ja ükskõikseks teiste kannatuste vastu. Kui Jumal ütleb, et müürid langevad, siis Ta lihtsalt kinnitab tõsiasja, et Iisrael ise on seda juba teinud.

Iisrael oli juba ära pöördunud ja seestpoolt müüri lõhkunud, kuid Jumal jätkas selle kaitsmist veel mõnda aega vaatamata iseendale. See ei tulene sellest, et Jumal ei armasta enam oma rahvast. Kui Issand oleks Iisraeli lõputult kaitsnud nende pattude tagajärgede, truudusetuse ning põlgava suhtumise eest Jumala suurde ja pühasse armastusse, oleks Iisrael igaveseks hukkunud. Selle vältimiseks hakkab Issand kaitset eemaldama.

Kuidas inimesed Issandast ära pöördusid?

Issand selgitab edasi, miks see juhtus:

“Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja ja lisavad põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid üksnes teie elate maal!… Häda neile, kes tõusevad hommikul vara, et jahtida vägijooki, kes viidavad aega hilja ööni, kuni vein paneb nad õhetama. Kandled ja naablid, trummid ja viled ja vein on nende joominguil, aga Issanda tegusid nad ei märka ja tema kätetööd nad ei näe.” (Jesaja 5:8-12).

See on selge, kui tegemist on verevalamise ja röövimisega. Aga miks pühad ja rõõm? Milles on süüdi kandled ja naablid, trummid ja viled? Miks näitab Issand seda kõike ühes reas? Sest kõik, mis viib Jumalast eemale, sulgeb end Tema armastuse eest. Igasugune rõõm, milles Jumal ei ole kesksel kohal, juhib selle maailma vürsti võimu alla. Kõik, mis toob inimestele rõõmu, aga on vastuolus Issandaga, muutub kultuseks ja valeks sõltuvuseks.

Me kõik oleme kutsutud osalema Jumala tegudes, neid nägema, Teda selle eest ülistama ja tänama. Oleme kutsutud nägema Issanda kätt kõiges heas ja nägema Issanda kätt karistuses ning, olles täidetud Jumala kartusega, avama end Tema armastusele ja tegutsema koos Temaga.

Häda neile, kes nööridega tõmbavad enese peale süüd ja otse vankriköitega pattu, kes ütlevad: „Tõtaku tema, tehku kiiresti, et me saaksime näha, ja liginegu ning tulgu Iisraeli Püha nõu, et me saaksime teada!”” (Jesaja 5:18-19).

Need on need, kes pidid olema Jumala imede juhid, Jumala plaanide elluviijad, need, keda kutsuti üles näitama Iisraelile Iisraeli Jumala pühadust. Ja nad seisid vaatleja poosis ja ironiseerisid, naersid ja ütlesid: “Midagi pole näha. Kus Ta on? Kus on Tema lubaduste täitumine? Kus on Tema suured teod? Kus on Tema tohutu parem käsi?”

Meie vastutame oma maa eest

„Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks! Häda neile, kes on iseenese silmis targad ja iseenese meelest arukad!” (Jesaja 5:20-21)

Jah, me saame palju rääkida sellest, et Venemaa on ilmselge ja karm agressor. Kõik see on nii. Aga miks Ukraina kannatab? Miks me ei näe praegu agressorile õiglast kättemaksu, vaid näeme leina ja kannatusi ennekõike Ukrainas? Ma arvan, et see näitab lihtsalt seda, et Jumal pöörab erilist tähelepanu Ukraina rahvale. Mitte sellepärast, et Ukraina inimesed on erilised. Aga sellepärast, et sellel on Issanda plaanides eriline koht ja Issand tahab meie maalt kurjuse välja juurida.

Meie, Ukraina usklikud, vastutame selle eest, mis meie rahvaga toimub. Me ei vastuta Venemaal toimuva eest. Paljud neist Jesaja 5. peatükis olevatest manitsustest on otseselt seotud sellega, mis juhtus enne sõda ja kahjuks juhtub siiani. Sest korruptsioon, röövimine, vargus ja kurjus jätkuvad. Rikkad proovivad saada sel raskel sõjaajal veel rikkamaks. Kui oluline on palvetada, et selle korrumpeerunud süsteemi juured saaksid Ukraina rahva seast välja juuritud ja et meie kuulsad korrumpeerunud kohtud asendataks lõpuks õiglaste kohtutega.

Ma arvan, et see, mis praegu toimub, on ühelt poolt Issanda karistus ja teiselt poolt Issanda poolne parandamine. Ja kui me vaatame kolmandast küljest, siis näeme mitmeid imesid. Näeme, kuidas Issand ei lubanud selgelt ülekaalukatel vaenlase vägedel vallutada Kiievit ja mitmeid Ukraina linnu. Teame vähemalt kolme täiesti imelist sündmust: taganemine Kiievist, vastupealetung Harkovi lähedal ja Hersoni vabastamine. Muidugi mängisid selles tohutut rolli Ukraina võimud ja komandörid ning sõdurite kangelaslikkus. Kuid see oli ikkagi vastuolus igasuguse sõjaliste jõudude vahekorraga. See on Jumala ime.

Issand lõikab ümber Ukraina, kuid lõikab ta ümber armastusega. Kõik ausad Ukraina inimesed, eriti usklikud, peavad tõstma oma häält, palvetama ja uskuma ning leppima Jumala armukadedusega, mis Teda liigutab meie riiki puhastama. Sest kui sõda äkki lõpeb ja see, mis riiki seestpoolt söövitas, jätkab vaimse õhkkonna mürgitamist, siis mõne aja pärast tuleb sõda tagasi ja see on veelgi hullem.

Mõnele inimesele ei pruugi mu sõnad meeldida. Aga kui Issand mulle seda näitas, siis ma usun, et Ta tahab, et me võtaksime selle endale, oma rahvale, et me ei lohutaks end sellega, et agressoril läheb aina hullemini ja ta muutub aina ebamoraalsemaks. Ta tahab, et me usuksime, et Ukraina on tõesti valitud selleks, et siit saaks alguse suur ärkamine. Kuid see ei saa alata ja Ukraina rahvas ei saa oma osa täita enne, kui me võtame seda noomitust tõsiselt ja lubame Ješual sügavalt ja tõsiselt, ehkki valusalt kärpida meie suurt viinamarjaistandust ja väikseid viinamarjaistandusi. Vastasel juhul kõlavad need sõnad: “Häda neile, kes …” endiselt paljudele meist.

Ühtsus ja armukadedus, mida Issand meilt ootab

Lõpetuseks tahan pöörduda Johannese evangeeliumi poole:

Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab Ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, Ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.” (Johannese 15:1-2).

Pidage meeles sõnu: „Aga Issanda tegusid nad ei märka” (Jesaja 5:12). Nad räägivad kõigi pattude algpõhjustest – jumalateenistuses mitteosalemisest või Jumala teenimise matkimisest, mis jääb viljatuks. Siis ütleb Jeshua apostlitele ja kõigile, kes andsid oma elu Tema eest:

„Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” (Johannese 15:3-5).

Isegi kui Te olete juba puhastatud, ütleb Issand: “Ärge lõpetage sellega.” Ärge tundke rahulolu sellega, mida Issand on Teie sees või Teie kaudu saavutanud. Me kõik peame Temasse jääma ja Temasse sukelduma. Kui ma alguses neid sõnu lugesin või kuulsin, siis mõtlesin: “Kuidas nii? Ma teen nii palju asju ilma Temata!” Kuid kõik ilma Temata tehtud teod, isegi kui need näevad head välja, viivad meid meie Viinapuust eemale. Nad eraldavad meid Tema armastusest ja meie tõelisest minast.

„Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.” (Johannese 15:6-7).

Ma arvan, et Jumala lapsed Ukrainas peavad veel ühinema Ješuas ja Tema Sõna ühendab meid kõiki. Ja siis on meie ühisel palvel täielik mõju. Kõik sündmused, mis eelnesid hanukale, kõik tragöödiad, mis juhtusid juudi rahvaga, kõik, mis praegu toimub Ukrainas, on illustratsiooniks Jesaja 5. peatükis kirjutatule. Ja väljapääs on Johannese 15. peatükis. Kui Hasmonea perekond tõusis üles, loobusid nad oma aust Jumala au nimel  ja Jumala armastuse pärast, hoolimata nende endi heaolust ja isegi eludest. Ja siis valati Jumala armastus välja ja see täitis nad üleloomuliku jõu ja innuga Iisraeli Jumala pärast. See armastus ja innukus koondas nende ümber valitud rahva püha jäägi ja sellest sai alguse suur ärkamine.

Palve

Jumal, tõsta üles ja tugevda püha jääk Ukraina maal. Kõik, kes ei nõustu selle maailma pahatahtlikkuse, pimeduse, patu ja kuritegudega ega tee sellega kompromisse, kes aktsepteerivad Sinu noomitust ja on valmis tegema tõelist teshuvat(meelt parandama) ja levitama seda enda ümber, ühinegu nad üheks võitlevaks perekonnaks Sinu hiilguse nimel.

Jumal, too Ukrainas esile Makkabide vaimne ärkamine. Vajame hädasti Sinu sekkumist, et vaenlase igasugune sekkumine saaks peatatud ja tagasi tõrjutud. Täida meid januga Sinu au järele, hoolimata meie omast, januga Sinu pühaduse järele, vaatamata kõigele jäledusele, mida vaenlane meile peale ajada püüab. Täida meid innukuse tulega enda, oma rahva ja paljude päästmiseks. Jumal, tõsta hanuka jääk Ukraina maal üles ja tee hanuka ime, mis taaselustab meie maa, päästab Ukraina rahva ja levitab Sinu hiilguse sära ümberringi.

Boriss Grisenko, KEMO rabi / t.me/messianicrabbi

Allikas: https://ieshua.org/boris-grisenko-chto-prorok-isaiya-govorit-o-situatsii-v-ukraine.htm

Valeri Grigorash: “Jumal võib muuta kurja heaks.” Vaimsed paralleelid sõjast Ukrainas ja Iisraelis

30. oktoobrist 3. novembrini 2023 toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime kirikute ühenduse “Leivamaja” piiskopi Valeri Grigorashiga .....

Oleg Štšerbakov: Sõda Ukrainas ja Iisraelis, Jumala imed, ärkamine kirikus ja Piibli ettekuulutused

30. oktoobrist - 3. novembrini 2023.a. toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime Nikolajevi linna Uue Testamendi kiriku .....

“Religioon põleb”: infograafika Ukraina religioossete hoonete kahjustuste kohta

28. augusti 2023 seisuga on avaldatud värske infograafika Venemaa rünnakus Ukrainale kannatada saanud usuhoonete kohta, vahendab Christian Megaportal .....

Pat Robertson: Venemaa sissetung Ukrainasse loob aluse rünnakule Iisraeli vastu

"Jumal valmistub tegema midagi hämmastavat": CBN-i asutaja Pat Robertson räägib Venemaast ja selle kohast lõpuaja prohveteeringutes. CBN-i asutaja .....

“Toimub midagi seletamatut”: pastor sellest, mida Jumal Ukraina sõdurite seas teeb

"Toimub midagi seletamatut": pastor sellest, mida Jumal Ukraina sõdurite seas teeb. Ukraina usuvennad ja -õed on väga julgustatud .....

Boris Grisenko “Jesaja 33: Sõna Iisraeli jaoks nendel päevadel “

8. oktoobri õhtul Iisraelis viibides palusin ma Issandal, et Ta näitaks mulle selle aja kohta Pühakirja, täpselt nagu .....

Boris Grisenko: “Kolm õppetundi Ukraina sõjast, et valmistuda lõpuaegadeks.”

Meie Ukrainas teadsime, et algab sõda. Meid hoiatas välisluure. Toimusid manöövrid piiril, ähvardused ja tehti ultimaatumeid. Veel üle-eelmise .....

Boris Grisenko: Usaldage Issandat, isegi kui te ei tea Tema ajastust

„Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, .....