Boris Grisenko: Rõõm Issandas on võidu võti

Jagage armastust

Sõjaajal on suur ja ränk viga mõelda, et praegu pole rõõmu ja lustimise aeg, sest Piibel ütleb, et rõõm Issandas on meie eriline tugevus. Ja teises kohas öeldakse, et rõõm on meie tugevus Issandas. Kui saame Issandalt rõõmu, siis annab see uut jõudu kõige uskumatumates olukordades. See annab jõudu rõõmustada, kui ümberringi pole rõõmsaid asjaolusid. Rõõm, mis tuleb Issandalt, tõstab meie vaimu nii palju, et meie sisemine rõõm avaneb ja voolab üle väliseks rõõmuks. Ja see lõbu levib ja nakatab neid, kes olid kurvad, norus, masendunud ja kes seda rõõmu ei tunne ja arvavad, et neil pole isegi õigust seda kogeda.

Ja kes, kui mitte juudi Uue Testamendi mishpukha (perekond), peaks saama selle rõõmu keskpunktiks, mis tuleb ülevalt ja levib üle maa, eriti siin, üle Ukraina ja voolab erinevatesse riikidesse? Kes peale Jumala laste, kes vanusest sõltumata saavad viieaastaseks, kui hakkavad ülistama meie Kuningat, Isa, Issandat, Päästjat ja Võitjat, peaksid olema eeskujuks selles uskumatus hämmastavas rõõmus?

Miks ütles Jeshua, et kui te ei saa laste sarnaseks, siis ei saa te taevariiki siseneda? Sest Taevariigis ei ole süngeid, masendunud ja tõsiseid inimesi. Taevariiki tõusevad need, kelle jaoks rõõm Issandas on ülendav jõud. Lift, mis tõstab meid Kuningate Kuninga trooni juurde, ei tööta ilma Ruach HaKodeshi (Püha Vaimu) rõõmuta. Nii ütles Jeshua: “Vaata, lapsed ei vaja erilisi põhjuseid selleks, et olla õnnelikud. Nad võivad niisama õnnelikud olla, sest issi on nende kõrval, emme kallistab neid, sest päike paistab, lilled õitsevad ja lõhnavad.”

Ja karmid jüngrid ütlesid: “Ei, aja lapsed ära! Nad ei ole piisavalt tõsised. Ärge segage õpetajat. Las Isand keskendub.” Ja Ta ütles neile: „Kas te üldse ei mõista Kuningriigi põhimõtet? Teie astuge kõrvale. Vastupidi, lapsed tulgu keskele.” Ja Ta hakkas neid kallistama ja õnnistama.

Rõõm Issandas on võidu võti. Seetõttu on Piibel täis erinevaid rõõmu kirjeldusi. Ja kahjuks on sinodaalses tõlkes peidus palju sõnu, eriti heebrea keelseid sõnu, mis tähendavad “hõiska rõõmust”, “hõiska rõõmus”, “hüüdma selleks, et rõõmu tuua”. Algses heebrea keelses Piiblis kasutatakse rõõmu tähistamiseks erinevaid sõnu, millel on erinev varjund.

Juudi rahvas teadis iidsetest aegadest, et rõõm, mis ei muutu lõbusaks, see kahaneb, surutakse alla ja kaob järk-järgult. Juudi rahvas teadis, et rõõmu ja ka Jumala armastust tuleb teistega jagada. Kuidas kavatsete seda jagada, kui keegi seda ei näe? Seetõttu, sõbrad, suurel ennustusel Messiast, mille Messias ise oma kodulinnas luges, on hämmastav jätk.

„Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on võidnud mind kuulutama evangeeliumi vaestele, saatnud mind parandama murtud südameid, kuulutama vangidele pääsemist ja vangidele vangla avamist, kuulutama Issanda meelepärast aastat…” (Jesaja 61:1-2)

Me teame (vt Luuka 4:18-19), et Jeshua peatus seal ega lugenud isegi “ja meie Jumala kättemaksupäeva…” Kuid me teame järgmisi sõnu:

“… Lohutage kõiki leinajaid, kuulutage leinajatele Siionis, et tuha asemel antakse neile laubaehe, nutmise asemel – rõõmuõli, meeleheitel oleva vaimu asemele – uhked riided” – ja siis “neid nimetatakse „Õigluse tammedeks”,„Issanda istanduseks”,millega ta ennast ehib.” (Js 61:2-3).

Just siis see juhtub – kui Jumala pärijad, Jeshua kaaspärijad, vahetavad leinariided Jumala auhiilguse riiete vastu, kui nad lasevad oma isal selle ahastuse-kurbuse ära võtta ning täita neid rõõmu ja lustiga, kui nutu asemel on nad täidetud rõõmuõliga, mis võiab kõiki nende haavu ja eemaldab piinlikkuse, vana häbi, mälestused kaotusest, hirmu tuleviku ees – siis tuleb Jumala rõõmu tuli. Ja nad hakkavad lõbutsema, tantsivad Issanda auks, laulavad ja hüüavad.

Ja siis Issand ilmutab need annid, selle jõu ja väe, mille Ta neisse pani, kuid mida selle kurbuse, meeleheite ja leinaseisundi ajal ei õnnestunud avaldada ega väljendada. Ja läbi selle rõõmu, läbi Jumala rõõmu mõnikord plahvatusliku tõusu hakkavad nad „üles ehitama muistseid varemeid, taastama esivanemate rüüstatud paiku ja uuendavad hävitatud linnad, mis põlvede jooksul on olnud laastatud.…” (vt Jesaja 61:4).

Kui asjakohane on see praegu Ukraina jaoks” Seda on praegu vaja, kuni sõda on läbi. Kuid kõik peab algama Jumala Vaimust meie vaimu ja meie vaimust peab see haarama meie hinge ja muutma meie keha. Sest rõõm vabastab kibedusest. Rõõm nautida Jumala ligiolu, Jumala armastust ja lähedust Temaga. Rõõm teadmisest, et Ta ei jätnud meid kunagi maha. Isegi kui arvasime, et oleme üksi ja mahajäetud, oli Ta seal ja kutsus meid. Ja nüüd, kui oleme selle vastu võtnud ja Issanda rõõm ilmutab meile selge arusaamise Tema sõnast, Ta saab nüüd täie jõu ja võimuga töötada mitte ainult meie elus, vaid ka meie kaudu, levitades oma au, vabadust ja võidukäiku.

Boris Grisenko, KEMO rabi

Allikas: https://ieshua.org/boris-grisenko-radost-v-gospode-zalog-pobedy.htm