Boris Grisenko: 3 asja, mida Ukraina usklikud peaksid ümber mõtlema

Jagage armastust

Viimati rääkisime sellest, et juudi pärimuse järgi pidi Iisrael esmalt laskuma Egiptusesse, et seejärel pääseda tõotatud maale nii, nagu Issand seda oli ette näinud. Ja nimetasime kolm peamist põhjust:

Nad ei pidanud Kaananit tõotatud maaks.
Nad pidid läbi elama ränga alandlikkuse kogemuse.
Nad pidid mõistma oma kutsumust olla Kõigekõrgema kuninglikud teenijad.
Kui lugesin ühest juudi allikast selle traditsiooni kohta, mõtlesin paralleelidele Ukraina olukorraga. Ukraina läheb läbi raskest ajast. Ja paljud inimesed küsivad: “Miks? Miks meid rünnati? Me ei rünnanud kedagi ega kavatsenudki. Me oleme head”. Aga mi a arvan nii:

1. Paljud isegi usklikud Ukrainas rahulikul, vaiksel, piisavalt turvalisel ajal ei muretsenud palju tõotatud maa pärast, ei muretsenud palju nende peamiste Jumala eesmärkide pärast, mis Ta oli meile valmistanud.

2. Paljud meist lootsid sellele, mida olime siin maailmas juba saavutanud, mis meil oli, millele saime toetuda. Ja oli tunne, et ka covidi ajal oli kõik üsna stabiilne ja turvaline. Kuigi covid valmistas meid teatud määral sõjaks ette.

Ja praegu lähme läbi ajast, kus igaüks meist valib, kuidas sellele reageerida. Sest nii siis kui ka praegu, raskel kriisiajal, võid sa Jumalast eemale pöörduda ja öelda: “Jumal, sa oled vist midagi segamini ajanud. Miks see kõik? Kus on õiglus? Kust see vaarao, kes rõhub, tuli? Kust tuli vaarao, kes ründab? Miks Sa seda lubasid? Ja te võite vaadata seda täiesti erinevalt ja mõista, nagu oleme juba kuulnud paljudes Ukraina kohta käivates prohveteeringutes, et see on aeg, mil Jumal valmistab oma kutsutuid ette selleks, et neist saaksid valitud anumad, mida Ta soovib täita oma väega, täita oma tulega ja viia sellesse ärkamisse, mille eest oleme sageli teoreetiliselt palvetanud sõnadega: “Issand, saada äratus”.

Ühel sellisel palvel tabasin end seda sõna ütlemas, selle tähendusele üldse mõtlemata. Tundub, et sõna “ärkamine” on nagu mingi inglise keelest laenatud termin. Justkui peaks seda terminit kasutades palvetama ja see on hea. Aga ärkamine tähendab: “Ärka üles, magaja! Tõuse surnuist üles! Ja Messias särab sulle!” Aitab magamisest, lõpeta argistesse saginasse sukeldumine! Lõpeta sellesse maailmas kinnijäämine! Lõpeta impulsi järgi liikumine. Lõpeta valetamine! Tõuse üles, on aeg! Issand töötab. Ta valmistas. Ta on valmis valama.

Ärkamine on tuline sõna. Kui me iga kord palvetades või lihtsalt öeldes seda sõna paneksime sellesse, mida see tähendab ja laseksime Issandal täita selle sõna ja palved selle eest tulega, mis selles sõnas on peidus, siis see tuli oleks muutnus eelmistel aastatel palju. Võib-olla oleks see nii palju muutnud, et seda sõda poleks vaja olnud. Ja siin näeme paralleeli Iisraeli Egiptusesse laskumise kolmanda põhjusega:

3. Peame tõeliselt mõistma oma kutsumust olla Kõigekõrgema kuninglikud teenijad. Messia keha Ukrainas peab olema ette valmistatud ärkamiseks, mida on nii  meid kordi prohveteeritud. Messia keha Ukrainas tuleb pühitseda, puhastada, aga see ei tohi magada ega uinuda rahulolus, eneseõigustuses ja õitsvas korralduses siin maailmas.

Issand tahab, nagu Ta kuulutas messiaanlikele juutidele saadetud kirjas, raputada, purustada kõike, mida saab raputada ja purustada. Ta tahab, et me, nagu Iisrael Egiptuses, näeksime Temas ainsat lootust, et me ei ootaks ega paneks lootuse uutele vaaraodele, et me lõpetaksime lootmise, et see maailm saab meie sõbraks, kes toetab ja tugevdab meid meie liikumises Issanda järel, meie tõusul tõotatud maale, sest seda ei juhtu. Sest on kirjutatud nii: “Kui keegi armastab seda maailma, siis ei ole temas Isa armastust” (1Jh 2:15). Sest nagu on selgelt öeldud järgmistes salmides:

„Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, ei ole pärit Isast, vaid sellest maailmast. Ja maailm kaob ja selle himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, see jääb igavesti” (1Jh 2:16-17).

Muidugi olid paljud meist sõja alguses mõnda aega keskendunud lihtsalt oma lähedaste ja iseenda päästmisele. Aga see on täiesti normaalne. Kuid Issand viib meid paradoksaalselt läbi selle aja, et realiseerida kolmas põhjus ja kolmas eesmärk läbi selle sõja, selle sõja ajal ja loomulikult pärast selle lõppu. Et me võtaksime täielikult omaks selle väärikuse, eesõiguse ja selle au, et Jumala lapsed teenivad Teda oma eluga.

Tegelikult tähendab see “kõik, mida teete, sõnades või tegudes, tehke kõike Jeshua HaMashiachi nimel” (Koloslastele 3:17). Kõik, mida teete, kõigepealt sõna ja seejärel teoga. Mitte nii, nagu Iisrael Siinail ütles: “Me teeme kõik ja siis kuulame” (2. Moosese 24:3). Ei. Kõigepealt sõnaga, siis teoga. Tehke seda kõike Yeshua nimel. See tähendab, Tema jaoks, Tema eest, Tema pärast, Tema auks, Tema eesmärkide saavutamiseks. Ja teisest küljest Jeshua nimel.

Pea meeles, et Jeshua on teis ja teie olete kutsutud jääma Temasse kogu aeg, mitte muretsema selle pärast, kuidas teil kõik õnnestub. Kui te olete Temas, siis Ta töötab teie kaudu, teie ümber on Tema püha kaitse. Ta ümbritseb teid pääsemise hõiskamisega, nagu on kirjutatud. Tema arm toob iga päev uuendatud halastust ülalt ja teie seest. Lihtsalt sukelduge Temasse ja järgige Teda, kõndige Temas, minge Tema juurde, jookske Tema juurde ja Ta võtab teid vastu ja juhatab teid õiguse radadele ning te kõnnite seda kitsast rada otse taevasesse Jeruusalemma.

Boris Grisenko, KEMO rabi.

Allikas: https://ieshua.org/boris-grisenko-3-veshhi-kotorye-stoit-pereosmyslit-veruyushhim-ukrainy.htm