Boris Grisenko: Ärge vaadake halvustavalt neid, kes pole seal, kus olete Teie

Jagage armastust

Sõbrad, meie jaoks on äärmiselt oluline üksteist sel raskel ajal toetada. Me ei tohiks vaadata halvustavalt oma vendi ja õdesid, kes pole seal, kus oleme meie. Pöördun nende poole, kes on Kiievis. Või Harkovis. Või teistes Ukraina linnades, kus on keeruline olukord. Me ei tohiks vaadata halvustavalt neid, kes on Lääne-Ukrainas, eriti neid, kes on praegu erinevatesse riikidesse evakueerunud. Ei tohi! Issand on määranud igaühele oma koha. Peaksime üksteise üle rõõmustama, üksteist toetama, tugevdama, lohutama, sest öeldakse: “Lohutage, lohutage mu rahvast, ütleb teie Jumal” (Jesaja 40:1).

Keegi ei tohiks olla üleolev, et ta on eriolukorras ja ta näitas üles julgust, vaprust ja nii edasi. Jumal on kõik kirja pannud, sõbrad! Kuid isegi kui keegi on mõnda aega allunud hirmudele, paanikale, siis sõbrad, kes oleme meie, et kellegi üle kohut mõista? Tuletage meelde olukordi, mil ise alistusite hirmule või isegi paanikale. Me ei saa oma vendade ja õdede üle kohut mõista. Võib-olla näitavad nad järgmisel eluetapil üles sellist julgust ja õilsust, saades meile eeskujuks. Peaksime üksteise üle rõõmustama, üksteist õnnistama, toetama ja andestama.

Jumala Vaim jälgib, kuidas me neist rasketest aegadest läbi lähme. Kasvagu meie kõigi ühtsus ainult tugevamaks ja sügavamaks. Ja kui keegi saab aru, et ta osutus vaimult tugevaks, siis kirjutatakse:

Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks. Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.” (Rm 15:1-2).

Kui me ei põlga ega alanda kedagi, vaid toetame ja lohutame neid, kellel on raske, siis meie armastav Isa andestab meile meie nõrkused. Isegi meie puudused! Ja Ta embab meid ja ütleb: „Sa oled Mu laps ja sa mõistsid Mu südant, sa mõistsid, kui väga Ma armastan kõiki oma lapsi. Aitäh, poeg, aitäh, mu kallis tütar selle eest, et oled osutanud Minu armastust, alandlikkust ja lohutust teistele Minu lastele.”

Ja siis hakkab Jumala ligiolu nii tugevalt täitma kogu meievahelist ruumi, ühendama meid, kus iganes me ka ei oleks. Ning Tema arm ilmneb sel viisil ja avab meie vaimsed silmad Jumala auhiilgusele. Ja nii see hiilgus laskub ja katab meid, et selle maailma inimesed, kes on üksi, hirmus, kibeduses, pettumuses, lootusetuses, näevad selle Auhiilguse sära, isegi kui nad ei ole seda kunagi näinud, kogenud ja jooksevad selle juurde. Jooksevad meie juurde! Sest nad näevad pelgulinna, kogudust, mida Issand on austanud kui oma pelgupaika kõigi jaoks.

Boris Grisenko, KEMO rabi.

Allikas: https://ieshua.org/boris-grisenko-ne-smotri-svysoka-na-teh-kto-ne-tam-gde-ty.htm