Boris Grisenko: Sõna Ukraina kohta prohvet Jeremijalt

Jagage armastust

Ja need on sõnad, mis Issand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta, Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole.S ee on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest. Ja sel päeval, ütleb vägede Issand, ma murran ikke su kaelast ja kisun katki su köidikud; ja muulased ei pane neid enam teenima, (Jeremija 30:4,7-8)

Sõna, mis on tõlgitud “võõrad, muulased”, tähendab vanas heebrea keeles deemoneid. See tähendab, et nad ei teeni enam võõraid vaime, jõude ega juhte

„vaid nad teenivad Issandat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma  kuningat, kelle ma neile tõstan [teises ​​tõlkese:  äratan] ” (Jeremija 30:9).

Mitmes Tanakhi (Vana Testamendi) kirjakohas, kus räägitakse sellest, et Taavet naaseb, Taavet taastatakse ja kõik teenivad Taavetit, räägitakse Messiast.

„Aga sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb Issand, ja Iisrael, ära ehmu! Sest vaata, ma päästan sind kaugelt ja sinu soo nende vangipõlvemaalt. Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi teda hirmutaks. Sest mina olen sinuga, ütleb Issand, et sind päästa. Ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud. Aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamatama sind küll ei jäta.….Miks sa kisendad oma haava pärast, et su valu on vaigistamatu? Su suure süü, su paljude pattude pärast olen ma sulle seda teinud. Ometi õgitakse ära kõik, kes sind õgivad, ja kõik, kes sind rõhuvad –viimane kui üks läheb vangi; kes sind rüüstavad, saavad rüüstatavaiks, ja kõik, kes võtavad sind saagiks, annan ma saagiks. Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba ja ravida sind sinu haavadest, ütleb Issand, sellepärast et sind on nimetatud hüljatuks: „Siion, kellest ükski ei hooli!”  Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma pööran Jaakobi telkide vangipõlve ja ma halastan tema eluasemete peale; linn ehitatakse üles oma rusuhunnikule ja palee asub seal, kus see peab asuma. Sealt kostab tänulaul ja rõõmsate hääl. Ma teen nad paljuks ja nad ei vähene, ma teen nad auväärseiks ja neid ei halvustata. (Jeremija 10-11, 15-19).

On selge, et nende ennustuste peamine tähendus on pöördumine Iisraeli rahva poole raskuste ajal, Iisraeli taastamine, juudi rahva taastamine nende kuulekuses ja alandlikkuses oma Messia ees, Jumala lubaduste taastamine nende meeleparanduse, teshuva, läbi. Ja veelgi enam, lubadus, et neid lubadusi tuleb rohkem kui kunagi varem.

Aga täna tunneme, et see ennustus kehtib ka Ukraina ja Ukraina usklike, kogu Ukraina rahva, sealhulgas Ukraina juutide kohta, see kehtib ka meie kohta. Seal on Jumala tõotused Jumala rahva tõelise taastamise kohta. Ja seal on lubadused, et Jumal taastab Ukraina riigina, mis

  • usaldas Issandat
  • lõpuks alistus Issanda armule,
  • lakkas olemast natuke jumalik ja natuke inimlik,
  • tõeliselt murdus kõikvõimsa Kuningate Kuninga ees, kes valitseb igavesti,
  • tunnistas Tema võimu enda üle
  • ja loobus kõigist teistest jumalatest, valitsejatest ja ebajumalatest

Boris Grisenko, KEMO rabi.

Allikas: https://ieshua.org/boris-grisenko-slovo-dlya-ukrainy-ot-proroka-ieremii.htm