Kuidas andeks anda ja lasta minevikul minna?

Inimesed peaksid jõudma arusaamisele, et kui nad ei anna andeks, siis nad mürgitavad sellega ainult iseennast.…

Andestades võimatut

Maniusia Adler oli nii üksildane kui üks inimene üleüldse olla võib. Tema ema ja väikevend olid…

Tähendamissõna andestusest 10 000 talenti ja 100 denaari

See tähendamissõna on kirja pandud Matteuse 18: 23–35. Loeme: „Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis…

Andestamine on tervendav!

„Olge armulised, nagu teie Isa on armuline! Ärge mõistke kohut, ja ka teie üle ei mõisteta…

Kas Jumal andestab andeksandmatuse?

Siin on midagi, mille üle mõelda. Jeesus ütles, et kui me ei andesta teistele, siis ei…

Kas saate oma isale andestada? Minu aeglane tee halastuseni

Kui teil on või olid oma (isegi surnud) vanematega  suhted pingelised või purunenud, siis kuidas saate…

Andestus on Kõigevägevamalt!

„Pöördu, Iisrael, Issanda, oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud omaenese süü läbi! Võtke enestega kaasa sõnad…