Väike kõrbelind

Lugu väikesest linnust, kes trotsides hirmu ja kaalule pannes oma elu, astus julgelt välja oma sündimata…

Piibli palved vaimulikuks kasvuks

Lk 21:36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma…

Jumal on ustav

Kallid, tahan tänada teid kõiki, kes oma kümnise ja ohvritega teenistust toetavad! Jumal ei unusta midagi…

Päästa Meid Ära Kurjast

Mt 6:13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on…

Uue Testamendi verepiserdus

Usutunnistus – Usu tunnistamise kaudu vabaneb Jeesuse verevägi! Kasuta õigesti UT verepuhastust. St, et sina ei…

Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus! Ta on kõik, mis Ta on! See on võidupüha,…

Häälesta End Jumala Lainele

Alistuge Jumalale (Aga hiljem tuleb ta jälle tagasi) 1Kor 4:20 Sest Jumala riik ei ole ju…

Mõista Õiget Kohut

Ma usun, et see tänane teema on äärmiselt vajalik, et sa mõistaksid õiget kohut Jumala Sõna…

Armu kaudu oled sa see, kes sa oled

Apostlite teod 15:11 “Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu…

Postiljon

Keegi ütles, et talent (and, andekus, erilisus) on nagu kott, mille Issand viskab inimese õlule. Inimene…

Kust tuleb vihkamine ühiskonnas?

Piibel annab teada, et saatan vihkab Jumalat, vihkab inimest ja kogu Jumala loodut. Tema ainus eesmärk…

Ilmutus õnnistuseks

Elame praegu juudi kalendri järele elulikuus. St aga seda, et algamas on juutide uus aasta 5779.…