Merimna (1)

Sel nädalal alustame kaheksaosalist uurimust kreekakeelse sõna μεριμνα ja selle verbivormi μεριμναω kohta. Nimisõna μεριμνα tõlgitakse…

Makarioi – μακαριος – õnnistatud, õnnelik

Meie sõnaõpetus pärineb Matteuse evangeeliumi viienda peatüki kaheteistkümnest esimesest salmist. See peatükk algab sellega, et Jeesus…

Entolen kainen didomi humin – uus käsk, mille Ma teile annan (Johannese 13:34)

Mõelgem sel nädalal sõnadele “entolen kainen didomi humin”, “Ma annan teile uue käsu” (Johannese 13:34), mida…

Kataskopeo – κατασκοπεω

Meie sõna sel nädalal on kataskopeo, mis tähendab “vaadata, vaadata lähedalt selleks, et luurata ja vandenõu…

En – sees

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

Histemi – seista, seada või asetada

Pange tähele, et kõik Piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest…

Anthistemi – vastu seista, vastu panna

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtete kodulehele postitatud õppetundides pärinevad Piibli…

Dioko – 2. osa – püüdlema, jälitama, taga ajama, tagakiusama

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõttete kodulehele postitatud õppetundides pärinevad Piibli…

Dioko – διωκω (1.osa)

Sel nädalal uurime meie kreeka keele sõnauurimuses mäejutluse kaheksandat ja viimast õndsakskuulutust: “Õndsad on need, keda…