Charis – χαρις – hea

Meie sõna sel nädalal on kreekakeelne termin charis. Joseph H. Thayer tegi mõned olulised tähelepanekud charise…

Apaugasma – ἀπαὺγασμα – kiirgavus, peegeldunud heledus

Heebrea kirja esimeses kolmes salmis avalikustab inspireeritud kirjanik kogu kirja teema, mille ta hiljem lugejatele teatavaks…

Epistrepho* – εχηγεομαι -muutuda, ümber pöörata

Selles Uues Testamendis esitatud meeleparanduse kontseptsiooni sarjas oleme juba uurinud verbi μετανοὲω (metanoia), mis tähendab otsust…

EPOURANIOS * – εχηγεομαι – taevane, taevalik, vaimuvaldkond

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid selles ja kõigis teistes Greek Thoughts veebilehele postitatud õppetundides pärinevad…

NOEMA – 6. osa – ὑπὸστασις – mõistus, mõtted, arusaamad, kaval võte, eesmärk

See nädal on käes meie sõna νὸημα uurimise kuues ja viimane osa. Νimisõna nὸημα  kasutatakse inimese…

Meno * – μὲνω – jääma, asuma, paigale jääma, viibima

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid, nii selles kui ka kõigis muudes Kreeka mõtete kodulehele postitatud…

Merimna – hool, ärevus, mure ja Merimnao

Sel nädalal alustame kaheksaosalist uuringut kreekakeelsest sõnast μεριμνα ja selle tegusõnavormist μεριμναω. Nimisõna μεριμνα tõlgitakse kui…

Hupomone – kannatlikkus, vastupidavus, visadus

Sel nädalal alustame kreeka keelse nimisõna ὑπομονὴ uurimist, mis tähendab “kannatlikkust, vastupidavust, visadust”. See sõna koosneb…

Proskuneo * – εχηγεομαι – ülistama

Pange tähele, et kõik Piibli tsitaadid on esitatud sõnasõnalises tõlkes. Paljude tänapäeva kristlaste jaoks tähendab sõna…