Edukas eluviis!

Jagage armastust

Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti! Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti; aga õelate seeme hävitatakse. Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt.” Psalmid 37:27-29

Sellest psalmist näeme, kuidas me peame tegutsema selleks, et elada väärikalt ja kaua siin maa peal.
Hea tegemine on tõsine asi ja selleks, et head teha, on vaja pingutada ja soovi olla ohvrimeelne ja aidata!
Ja Kõigevägevam hindab meie jõupingutusi kõrgelt ja selle eest saadav tasu on suurepärane! On isegi vanasõna, et kurja tegemiseks pole palju mõistust vaja. Aga selleks, et teha head, on vaja tarkust ja suurt südant ning kuulekust Jumala Sõnale!

Kallid vennad ja õed, püüdkem teha head ja aidata teistel head teha! Jumal tasub meile kõigile heldelt heaga! Lõppude lõpuks on meie Jumal headus ja armastus ning me kõik püüame Teda jäljendada!

Shalom kõigile! Rahu ja rõõmu, tarkust ja kannatlikkust! Baruch Hashem!

Ella Armand.