Denis Podorozhny: KIRIKUVÄRIN: nõuanded kõigile neile, kes on pettunud kirikusektides ja skandaalides

TEILE – KES OTSITE VÄLJAPÄÄSU, KES OLETE SEGADUSES JA MURTUD. KÕIGILE NEILE, KES NÄEVAD, ET NEIL EI OLE JÕUDU SAMASSE ATMOSFÄÄRI JÄÄDA JA KUIDAS EDASI ELADA KA EI TEA…
Oma vastuolulise maine poolest tuntud koguduses on lahvatanud järjekordne skandaal. Juht, keda tema struktuuris peeti vaieldamatuks autoriteediks ja inimeseks, kes saab ilmutusi otse Jumalalt endalt, eemaldati ja tagandati kõigilt vaimsetelt positsioonidelt.

Selle põhjuseks ei olnud just pühad, vaid väga lähedased suhted suure hulga koguduseliikmetega. Mõned neist, leidmata mõistmist ja kaitset, pöördusid abi saamiseks oma riigi teiste kirikuühingute juhtide poole.

Kahjuks on sellistel juhtudel avalike arutelude ja eravestluste keskmes juhtunu eest vastutav isik. Temast räägitakse, teda mõistetakse hukka, kaitstakse või ignoreeritakse.

Pettunud ja haavatud avastavad vahel, et neid on aruteludest kõrvale jäetud. Häbenedes juhtunu pärast on nad sunnitud jääma üksi oma valuga, koos peas valitseva segaduse, kibestumise ja pahameelega.

KUI Te olete olnud osaline kõiges juhtunus ja olete õnnelik ja kõik sobib Teile, siis pole see artikkel kindlasti Teie jaoks! Ebamoraalsuse ja inimeste jumalikustamise kaitsjad siit tõenäoliselt midagi ei leia.

Täna kirjutan spetsiaalselt neile, kes on pisarates ja meeleheitel, segaduses, murtud ja otsivad väljapääsu.

Kõigile neile, kes näevad, et ei ole jõudu samas õhkkonnas jätkata ning ei ole selge, kuidas edasi elada ja mida teha.

1.JUMAL EI OLE TEID HÜLJANUD KUIGI VAIMULIKUD TEID REETSID

Sellisesse olukorda sattudes kuuleb usklik enamasti teistelt: „Ise oled süüdi! Kas sa tõesti ei teadnud, kellega ühendust võtsid ja kuhu läksid?”

Kui hakkasite ise mõistma, millesse olete sattunud ja arusaamine Teid häbisse uputab, siis võivad sellised märkused Teid lükata ära põlgamise seisundisse – minevik on hävitatud ning midagi uut ja head pole silmapiiril. Vastuseta küsimused ja rasked mõtted võivad viia inimese sügavasse kibestumisse, solvumisse ja isegi usust taganemisse.

Ilma nende emotsioonidega tegelemata on lihtne uskuda valet, et kõik kirikud on ühtviisi hoolimatud ja nende juhid on kõik petturid.

Kibestumine viib vaimse hävinguni, kui sellest ei vabaneta.

Seetõttu tuleb kõigepealt mõista: kui nägite enda ümber kurjust, kõik kaitsesid patustajat ja Teie elu tallati jalge alla, siis teadke: Jumal pole selle suhtes ükskõikne. Pidage meeles, mis on kirjutatud: “Nähes rahvahulki, hakkas tal neist hale, sest nad olid väsinud ja hajutatud nagu lambad, kellel pole karjast” (Matteuse 9:36).

Selline on Kristuse süda! Ta ei mõtle ennekõike “võitutele”, nagu mõned kiriku “tähti” kutsuvad, vaid oma lihtsatele järgijatele, keda Antiookia koguduse ajast peale on kutsutud kristlasteks. Nemad on Tema jaoks kõige olulisemad võitud.

Isegi kui Teid reedeti ja alandati, ei jätnud Kristus Teid maha. Leidke puhastus, lohutus ja abi esmalt Temas.

Veenduge, et on palju kristlasi, vaimulikke ja pastoreid, kes ei heida Teile juhtunut ette, vaid aitavad Teil sellest raskest ajast üle saada. Nad on olemas isegi siis, kui Te pole neid täna kohanud. Neid on palju.

2. VÕTKE VASTUTUS OMA ELU EEST

Pühakiri ütleb: „… igaühelt, kellele on palju antud, nõutakse palju ja kelle kätte on palju usaldatud, sellelt nõutakse veel enam” (Luuka 12:48). See, kes ahvaltes paljusid pattu tegema, kannab aga suurimat vastutust, peaaegu võrdväärselt nendega, kes vaimset positsiooni kasutades varjasid ülekohut, tuletades meelde Noa poegi, kes manipuleerisid “isaduse õpetusega”, trampides pühaduse oma jalge alla ja eirates Kristuse sõnu.

Samas ei saa öelda, et kellele on vähem antud, siis tema vastu järelikult ei ole ka nõudmisi. Igaüks vastutab isiklikult Jumala ees oma tegude ja sõnade eest. “Mulle öeldi nii”, “mul kästi nii teha” orienteeritud elu hoiab Teid jätkuvalt avatud rohkematele manipulatsioonidele ja pettusele.

Austust kirikutegelaste vastu pole kristluses kunagi seostatud orjalikkuse, mõtlematu kuulekuse või hoolimatusega. Aupaklikkus ei kasvata vaimset pimedust ja moraalinormide hägustumist.

Kui Jumal andis meile usu, siis ei võtnud Ta meie ajusid ära. See ei ole vahetuskaup!

Pidage meeles Berea elanikke Apostlite tegudes, kes olid „üllameelsemad kui Tessaloonika omad, nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev Pühakirjast, kas see on nõnda.” (Apostlite teod 17:11).

Pole tähtis, kes ja mida jutlustab, Teie elu on Teie vastutus Jumala ees. Sellepärast on nii oluline mitte kaotada selget mõistust ja mitte anda end hoolimatult teiste inimeste käsutusse. Võtke vastutus! Uurige Pühakirja! „Pange ennast proovile, kas te olete usus; uurige ennast…” (2Kr 13:5)

Kui olete pattu teinud, siis parandage meelt! Mitte süüdistused ja seletused, vaid meeleparandus ja kahetsus Issanda ees aitavad Teid puhastada kõigest mustusest.

Kui olete oma naiivsuse ja hooletuse tõttu sattunud pettusse, siis on oluline see ära tunda, sellest lahti lasta ja jätta maha valed, enesepettus ja manipuleerimine.

3. TASUB MÕELDA JUHTUNU PÕHJUSTE PEALE

Kui Teie “kristlus” laguneb Teie silme all, siis võite olla kindel, et see pole kristlus, vaid pilt sellest, mille olete ise loonud. Tõenäoliselt on lähitulevikus vaja ümber mõtestada paljude oma tõekspidamiste õigsus, millega olete end pikka aega täitnud.

Kuidas võis juhtuda, et tegemist ei olnud mitte ainult vaimuliku pattulangemisega, vaid rüvetamisega ja massilise uutesse ja uutesse seksuaalpattudesse langemistega? Kas see oleks võinud juhtuda, kui kiriku õhkkond oleks olnud terve, struktuur tasakaalus ning prioriteedid ja õpetused õiged?

Tõenäoliselt oli midagi valesti kogu organisatsiooni õhkkonnas, õppetöös ja struktuuris. Kas olete sellele mõelnud?

Igas kirikus on vaimulikke, kes langevad pattu, kuid vabandust, koguduseliikmete osalus nendes pattudes on siiski ebaproportsionaalselt väiksem. Selle põhjus on lihtne: kirik on palju paremini kaitstud massilise patuga seotuse eest, kui ta austab rohkem Pühakirja ja Kristust kui struktuuri ja „võituid”. Ja kui viimased sihilikult ja visalt Kristusest lahkuvad, põgenevad usklikud selliste eest, et jääda Kristusega.

Seega, kui see käib Teie kohta, siis tunnistage, et isegi ilma pattu tegemata kujunes Teil järk-järgult välja moonutatud koordinaatsüsteem teoloogia või moraali vallas. Võib-olla vajab korrigeerimist Teie arusaam kristlusest, kirikust, teenijatest, teenimisest, pühendumisest ja kuulekusest endast.

Olge valmis selleks, et vähemalt kahe-kolme aasta jooksul peate kristluse uuesti avastama, oma rõhuasetused ümber mõtestama ja uued eetilised standardid omandama.

4. LEIDKE VAIMULIKUD, KES TEID TEENIKSID JA KIRIKU, KUS SAATE TAASTUDA

Haavadest ja kibedusest vabastamine, mõtlemise korrigeerimine ning uute harjumuste ja väärtuste omandamine on ühe päevaga võimatu. Ja seda on väga raske teha üksi, ilma abi ja eeskujuta.

Seetõttu tunnistage, et vajate tuge. Leidke need inimesed ja olge kirikus, mis aitab Teil näha tõelist kristlust. Oleks hea, kui leiaksite vaimulikud, kes suudaksid Teid kuulata, teenida, keda Te võiksite usaldada, appi kutuda ja saada lohutust, õpetust ja isegi noomitust.

Kui Teile on selgeks saanud, et Te ei jää sinna, kus Te olite, siis pidage meeles – Teie väikese “universumi” piiride taga on elu, kus on palju hämmastavaid Jumala teenijaid ja sadu terveid kirikuid, millest ühes Te võite taastuda ja klammerduda Kristuse külge olevikus.

“Igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja koputajale avatakse,” ütleb Sõna. Seetõttu on see võimalik!

Otsige hea mainega vaimulikke ja kirikuid.

Otsige kirikuid, mis ei ole räsitud tõsistest skandaalidest, ei kannata isikukultuse all, ei kannata nartsissismi käes, on doktriinis tasakaalus ja suhtlevad teiste kirikutega.

Otsige neid, kes seavad Jumala ja Pühakirja autoriteedi kõigest kõrgemale, kes ei ole endasse sulgunud, pidades kogu maailma vastuseks ainult oma kirikustruktuuri; need, kes esindavad aktiivselt ja loovalt kristlikku kogukonda.

Muide, just vaimulike ja kirikute omavaheline suhtlemine on hea märk vaimsest tervisest ning heidutus erinevatesse ketserlustesse ja äärmustesse laskumisest. Muide, huvitav tähelepanek: kõige kummalisemad koguduse struktuurid on teistest kristlastest üsna eraldatud.

Samuti soovitan Teil meeles pidada head rahvatarkust: ärge minge kellegi teise kloostrisse oma hartaga!

Ärge lohistage oma uude osadusse teiste kristlaste käest varem omandatud vaateid, standardeid ja moraali. Muutke end inimeseks, kes alustab teekonda Kristuses justkui nullist. Las Jumal “vormib” Teid uuesti.

5. ÄRGE SATTUGE VIHMA KÄEST RÄÄSTA ALLA – ÄRGE LOOGE UUSI EBAJUMALAID

Ma avastasin juba ammu, et inimesed, kes ei ole Jumalas kinnitatud ja kes kasvasid üles ranges ja jäigas vertikaalses struktuuris, mille tipus on vaieldamatu autoriteet, võivad selle isiku langemisel leida end ühes kahest äärmusest: kas seista vastu igasugusele autoriteedile või leida enda jaoks uus “täht” – uus ebajumal.

Mõlemad reaktsioonid viitavad ebaküpsusele, vaimsetele probleemidele või emotsionaalsetele haavadele. Mõlemad lähenemisviisid varjavad moonutatud vaadet kristlikule õpetusele ja eetilistele standarditele. Usaldamatus kõigi pastorite vastu või uue „megaapostli” otsimine on sama probleemi kaks poolt. Mõlemad on ohtlikud.

Tõde on see, et kirik ei ole ühemehe-show, kus kõik on keskendunud ühele “võitule”, kuid see pole ka ideaalsele inimeste seltskond, kellel on aupaisted pea kohal. Püüdke seda mõista ja leida kogudus, kus on normaalne juhtimine, mõistlik õpetus ja tasakaalustatud eetiliste standardite süsteem, mis kaitseb kogukonna struktuuri enesehävitamise eest.

Murtud usaldus pastorite vastu on haav, mis ei parane kiiresti. Ilmselt seetõttu vaatavadki sellistest skandaalidest mõjutatud inimesed isegi tahtmatult kahtlustavalt kõigi kirikuteenijate poole.

Teadke, et see tunne sarnaneb vihkamisega kõigi meeste vastu, mida võib vägistatud naine kogeda. Varem või hiljem peab ta oma hingelisest valust üle saama ja avastama, et kõik mehed on erinevad. Neid on palju-palju, kes on korralikud ja vagad.

Samamoodi aitab Jumal Teil terveneda sisemiselt, et ühel päeval mõistaksite, et on nii terveid kogudusi kui ka jumalakartlikke pastoreid.

6. HOIDKE KRISTUSEST TUGEVASTI KINNI ISEGI KUI MEELEHEIDE PÜÜAB TEID MUSERDADA

Kriisi, elueesmärkide ja -tähenduste ümberhindamise ajal võib inimene sattuda sellisesse turbulentsi, mida lennundus pole kunagi tundnud. Meeleolumuutused, pisarad, valu, usaldamatus, eraldatus, soov kõigest loobuda, süüdistused Jumala vastu, enesepiitsutamine, depressioon, enesetapumõtted – see ei ole kogu hinges aset leidva tormi tagajärgede loetelu.

Mõned inimesed on vaoshoitumad ja säilitavad väliselt enesekontrolli, samas kannatavad sisemiselt. Teised annavad emotsioonidele vabad käed, võimaldades neil domineerida ja suruda inimest ummikotsustele. Kõige hullem on see, kui see valu haarab mõistuse nii palju, et inimene avab end vihkamisele, enesehävitamise erinevatele vormidele või enesetapuvaimule.

Sellepärast, kui tunnete end halvasti, otsige Issandat, leidke lohutust Tema Sõnas. Rääkige inimestega, kes ei õhuta Teie kibedust omaenda kibedusega, vaid nendega, kes on targad ja suudavad Teid kuulata, rahustada, parandada, palvetada ja tuua Teid tagasi normaalsesse seisundisse.

Andke endast parim, et jääda Kristusega oma emotsioonide keskele. Võite olla kindlad, just Tema juhib meid igast surmavarju orust (Ps 23:4; Ps 85:6-8).

7. KRIISI ÜLETAMINE VAJAB AEGA

Nagu ma juba ütlesin, pole täielik parandus ja muutused Teie elus võimalikud ühe päevaga, vaid teatud aja pärast. Oma kogemuse põhjal suhtlemisel inimestega, kes on kogenud samu probleeme, ütlen, et aega ei mõõdeta nädalates ega kuudes. Enamasti võtab taastumine mitu aastat. Häälestage end selleks.

Pealegi ei tee aeg ise midagi. Võite elada aastaid ja vananeda solvumises, vihas ja andestamatuses.

Seetõttu on lähikuudel ja -aastatel kõige olulisem omada soovi lasta Pühal Vaimul ja Jumala Sõnal endas toimida ja end seestpoolt muuta. Samm-sammult, sfäär-sfääri haaval parandab Jumal Teie moonutatud maailmapilti, harjutab Teid uue eluga, seab uuesti paika prioriteedid, vabastab Teid pahameelest, pettumusest ja uuendab Teie meelt. Mõned asjad juhtuvad kohe ühe päeva jooksul, teised järk-järgult.

Seetõttu võtab täielik taastumine sellest vaimsest kriisist veidi aega. Aga see on seda väärt!

Tasub jääda kristlaseks, kes on läbi elanud raskeid aegu, kuid säilitanud usu, lootuse ja armastuse Jumala ja inimeste vastu.

Aidaku Teid Jumal!

P.S. Kui see artikkel aitas Teid ja teate teiesuguseid ellujääjaid, kes on murtud ja pettunud, jagage seda nendega. Ma palvetan, et TEIE ja nemad saaksite sellest raskest ajast üle ja klammerduksite Issanda külge, kõigest hoolimata!

Autor – Denis Podorozhny / facebook.com/podorojniy

 

Allikas: https://ieshua.org/denis-podorozhnyj-tserkvetryasenie-sovety-razocharovannym-ot-tserkovnyh-kultov-i-skandalov.htm

Kuidas andestada neile, kes on Teile haiget teinud?

Me elame ohtlikul ajal. Sel põhjusel on paljud meist lahkunud lahkusest ja halastusest. Inimestel on üha raskem lahkust .....

Julgustuseks neile, kes on šokeeritud IHOP KC juhi Mike Bickle’i vastu esitatud süüdistustest

Selgitus: Dr Michael Brown tunnistab, et selle artikli algne sõnastus võis tekitada segadust. Ta kirjutas "Mike oli isiklik .....

8 silmapaistvat karismaatilise kiriku vaimulikku juhti kuulutasid Mike Bickle’i teenimistööks kõlbmatuks

Kaheksa silmapaistvat karismaatilise liikumise juhti sealhulgas teoloog ja meediategelane Michael Brown, on kuulutanud Rahvusvahelise Palvemaja Kansas City (IHOPKC) .....

Mike Bickle avaldas avaliku pördumise: tunnistades “sobimatut käitumist”, kuid mitte seksuaalset rünnakut

Rahvusvahelise Palvemaja Kansas City (IHOPKC) asutaja Mike Bickle on tunnistanud enam kui 20 aasta tagust "sobimatut käitumist" ja .....

Ühe juhi langemine ei ole veel põhjus usust lahkumiseks

Hakkasin Jeesust tõsiselt järgima 1970. aastatel. Sellest ajast kuni praeguseni olen pidevalt näinud paljude juhtide langemisi. Jeesuse liikumise .....

7 peamist komistuskivi, mis panevad vaimulikud juhid seksuaalpattu langema

Kahjuks kuuleme liiga sageli vaimsetest juhtidest (st. pastoritest), kes langevad seksuaalpattu. Vaimse juhina, kes on aastaid töötanud koos .....

Kuidas võivad salaja patustavad juhid teeselda kuni nende patt saab avalikuks

Ettevaatust: Vaimselt andekas olemine võib olla Teie vaimulikule tervisele ohtlik. Miks? Edu võib panna Teid uskuma, et Jumal .....

Salajased patud teevad teistele kahju

John Charles Ryle märgib õigustatult, et kui patt ilmneb, siis ta ei paljasta meile kunagi kõiki oma kavatsusi. .....

Salajane uhkus kurnab mehi vaimselt

Meestel ei ole alati lihtne oma nõrkusi või kaebusi tunnistada. Paljud meist püüavad vältida seda tüüpi „haprust”, mis .....

Çôwdh – סוד – salajane lähedane sõprus

"Kindlasti ei tee Issand Jumal midagi, kuid Ta avaldab oma saladuse oma sulastele prohvetitele." (Aamos 3: 7 - .....