Eeskuju ohvrimeelsest teenimisest

Metodisti kiriku pastoripaar tervitab Ukrainas 40 põgenikku.

„Minu tänane lugu räägib Ukraina UMC (Ühinenud Metodisti Kiriku) vanematest praost Vasylii Vukstast ja praost Alla Vukstast.
Pastor Vasylii teenib Uzghorodi UMC-s. Pastor Alla teenib Kamjanitsa UMC-s.
Nad ehitasid oma kirikuhooned põgenike varjupaikadeks alates sõja esimesest päevast.
Pastoritel on Kamjanitsas iga päev umbes 40 põgenikku. Kamjanitsa on nende kodu. Pagulased elavad nende majas kui ka kirikusaalis.

Pagulaste teenimine on väga raske. Sõjast läbi tulnud inimesed on masenduses ja pidevalt pisarates. Meie pastorid jagavad nendega armastust ja head sõnumit Jeesusest Kristusest.

Pastor Vasylii ja Alla on mulle alati eeskujudeks ohvrimeelsest teenistusest.
Palun palvetage selle imelise abielupaari eest.

Allikas: Odilon Massolar Chaves | Facebook