Eestpalved 1. osa

Mt 20:20,21 Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.

1. Palume, et Kristus saaks kuju meie sees. Gl 4:19 Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

2. Palume, et me ei lõpetaks heategemist. Gl 6:9 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!

3. Palume, et Jumal annaks Vaimu. Ef 1:15 Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.

4. Palume, et me ei kaotaks osadust Evangeeliumiga. Fl 1:5 Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni.

5. Palume, et meie armastus kasvaks ja oleksime puhtad ning laitmatud. Fl 1:9 Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises. Olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.

6. Palume, et mõtleksime JS alusel üksmeelselt. Fl 2:1 Et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad.

7. Palume, et teeksime kõik ilma nurisemata. Fl 2:14 Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata.

8. Palume, et rõõmustaksime Issandas. Fl 3:1 Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas!

9. Palume, et teeniksime Jumalat Vaimus. Fl 3:3 Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus.

10. Palume, et arvestaksime JS-ga. Fl 4:8 Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! 


11. Palume, et elaksime nii, et meeldiksime Issandale. Kl 1:8 Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises. 


12. Palume, et meie vaimulikud rüüd oleksid puhtad. Kl 3:12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. 


13. Palume, et naised alistuksid meestele ja et mehed armastaksid naisi ja, et lapsed oleksid sōnakuulelikud. Kl 3:18 Naised, alistuge meestele, nagu on sünnis Issandas! Mehed, armastage naisi ja ärge olge karmid nende vastu! Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane!

14. Palume, et Pühad palvetaksid pidevalt. Kl 4:2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves.

15. Palume, et oskaksime vastata. Kl 4:6 Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et tel teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. 


16. Palume, et teeniksime Vaimu Lepingut. 2Kr 3:6 Kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut, mitte kirjatähe, vaid Vaimu lepingut, sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 


17. Palume, et aitaksid meid kiusatustes. Hb 2:18 Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. 


18. Palume, et Issand avaks meie südame. Apt 16:14 Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus ütles.

19. Palume, tooksime Jumalale vaimulikke ohvreid. 1Pt 2:5 Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. 


20. Anna armu. 2Ms 3:21 Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi. 

Agape,

Pastor Paul Armand