Eestpalved 2. osa

 

1. Palve, et me ei kardaks ja oleksime julged. 2Tm 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

 2. Palve, et me austaksime Jumalamehi. 1Ts 5:13 Ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast.

3. Palve, et me jagaksime kõike head, meie vaimulike juhtidega. Gl 6:6 Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.

4. Palve, et meist saaks andjad. Apt 20:35 Õndsam on anda kui võtta!

5. Palve, et meie Koguduse toimiksid Vaimuannid.

6. Palve, et läheksime kuulutama. Mrk 16:15  Ja Jeesus ütles neile: ‘Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!

7. Palve, et me raskustes alla ei annaks. 1Ts 3:3 Et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes.

8. Palve, et meie jutlus oleks Jumala Väes. 1Kr 2:4 Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega.

9. Palve, et käituksime laitmatult pühadega. 1Ts 2:10 Teie ja Jumal olete tunnistajaks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega.

10. Palve, et võtaksime vastu JS. 2Ts.2:13 Mida see tõepoolest on – Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute.

11. Palve, et kasvaksime armastuses. 1Ts 3:12 Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu.

12. Palve, et hoiaksid meid. 2Ts 2:3 Ärgu ükski teid mingil kombel petku.

13. Palve, et võitleksime. 1Tm 1:18 Võitleksid head võitlust.

14. Palve, et palvetaksime kõikide eest. 1Tm 2:1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.

15. Palve, et ilmuksid välja meie Onisiforosed. 2Tm 1:18 Ja kui palju ta on abistanud mind Efesoses, tead sina kõige paremini.

16. Palve, et armuanded töötaksid jumalalaste eludes. Rm 12:6 Aga meil on armu mööda, mis meile antud, mõnesuguseid armuandeid: olgu prohvetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda.

17. Palume, et loo meile puhas süda. Ps 51:12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!

18. Palve, et mõtleksime alati sellele, mis on Jumala meelt mööda. Mt 16:23 Aga Ta pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane Minust, saatan! Sa oled Mulle pahanduseks; sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda!”

19. Patukahetseja palve. 1Kn 8:36 Siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima, ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud pärisosaks oma rahvale! 

AGAPE,

pastor Paul Armand